Hopp til innhold


Landsmøtet

Velkommen til årets største begivenhet i Økologisk Norge!

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og holdes hvert annet år. Her møtes engasjerte medlemmer i Økologisk Norge for å stake ut kursen for organisasjonen de neste to årene, diskutere og vedta uttalelser og politikk, og for hyggelig og inspirerende samvær med likesinnede.

 

 

 

Hotell Norge Høsbjør

 

Landsmøtet 2024

Dato: 13. og 14. april

Tid: 8.30 - 18.00 (med festmiddag) og 9.00 - 14.00

Sted: hotell Norge Høsbjør, Høsbjørveien 495, Brumunddal

  

Økologisk fagtur

Før landsmøtet inviterer vi alle medlemmer til økologisk fagtur:

Dato: 12. april 

Tid: 11.00 - 18.00

Sted: Hamar, Ringsaker og Stange kommuner (Alm østre, Blæstad, Solhatt, Dystvold gård, økologisk mjølkeprodusent Georg Heiberg og hotell Norge Høsbjør) 

Les mer om fagtur her

 

Høsbjør Hotell vi tør påstå: et av landets mest eksklusive, i alle fall om man regner med naturen rundt, og utsikten. På toppen mellom Hamar og Brumunddal. Vi tilbyr alt av aktiviter. Det vakre, særpregede og stilfulle hotellet i «Art Nouveau» stil ble første gang åpnet i 1919, og var før siste krig kjent over hele Europa som et turisthotell i europeisk toppklasse, der datidens overklasse gjerne ferierte og rekreerte. I løpet av de siste år er hotellet totalrestaurert og fornyet, slik at det nå i høy grad tilfresstiller den nye tids krav. Restaureringen forener det stilfulle og tradisjonsrike med det moderne og komfortable.

 

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ.

Landsstyrets forslag til dagsorden

Tid/nr.

Sak

 

Lørdag 13. april 2024

9.00

Åpning av landsmøtet

L1

Konstituering

L2

Årsmelding for 2022 og 2023

L3

Regnskap 2022 og 2023

 

Fremlegg av forslag til uttalelser og innkomne saker

L4

Generaldebatt

12.00

Lunsj (begynner med felles fotografering)

L5

Vedtekter

L6

Politisk plattform

L7

Innkomne saker

L8

Satsningsområde 2024-2026

15.00

Pause 30 minutter

L9

Landsmøteuttalelser

L10

Fastsetting av kontingent

L11

Kontingentrefusjon, aktivitetsfond og oppstartsbeløp

L12

Godtgjøring for tillitsvalgte

18.30

Møtepause ut dagen

19.30

Festmiddag

 

Søndag 14. april 2024

9.00

God morgen, opprop

L13

Budsjett for 2024 og 2025

 

Saker som ikke er ferdig behandlet

 

Gjenstående avstemninger

L14

Valg

 

Avslutning og takksigelser

12.30

Lunsj og hjemreise

Landsmøtet er ope for alle medlemmer, men det er berre dei valde utsendingane som har røysterett.

Utsendingane må ha betalt medlemskontingent til organisasjonen for inneverande år for å kunne bruke røysteretten sin.

Landsstyret sine medlemer har røysterett i alle saker med unntak av årsmelding, rekneskap og godtgjering til tillitsvalde.

Alle lag må holde årsmøte senest fire uker før landsmøtet.

Alle saker som skal opp på landsmøtet, skal være landsstyret i hende senest fire uker før landsmøtet. Innkalling med sakliste og sakspapir skal sendes til delegater, styret og andre påmeldte senest to uker før landsmøtet.

Alle medlemmer har tale- og forslagsrett, og de valgte delegatene har stemmerett.

  

Delegater

Hvert lokallag har rett til å velge en delegat pr. påbegynte 20 medlemmer. Et lokallag kan likevel ikke ha mer enn to delegater. 

Hvert fylkeslag har rett til to delegater.

Delegatene bør velges av årsmøtet.

 

Praktisk informasjon

Overordnet program:

 • Fredag 12. april:
  • kl. 11.00: Buss fra Hamar stasjon til Blæstad
  • kl. 11.30: Fagtur med lunsj, foredrag og omvisning på Blæstad (Høgskolen i Innlandet) og besøk til Dystvold gård, Alm østre og Solhatt økologiske hagebruk.
  • kl. 17.30: Buss fra Alm østre til Hamar stasjon
  • kl. 18.00: Buss fra Hamar stasjon til Høsbjør
  • kl. 18.30: Innsjekk Høsbjør
  • kl. 19.00: Felles middag
  • kl. 20.00: Registrering for landsmøte
  • kl. 21.00: Fritid, sosialisering, mulighet til å stille spørsmål og få informasjon om landsmøtet
 • Lørdag 13. april:
  • kl. 08.30-09:00: Registrering fortsetter 
  • kl. 09.00-18.30: Landsmøte på Høsbjør

  • kl. 19.30: Festmiddag med utdeling av hedersprisen Årets meitemark.
   Taler, kulturelle- og humoristiske innslag er velkomne.
  • Kveld: Sosialisering i bar- og salongområdene

 • Søndag 14. april:
  • kl. 09:00-12.30: Landsmøtet fortsetter på Høsbjør
  • kl. 12.30: Lunsj
  • kl. 14.30: Avreise

 

Reise
Vi oppfordrer alle, så langt det er mulig, til å reise kollektivt og miljøvennlig til landsmøtet. Sjekk rutetilbud på Entur.no. Vi organiserer transport fra Hamar stasjon til Høsbjør fredag 12. april og retur søndag 14. april.
For deltakere på fagtur setter vi opp felles busstransport fra Hamar til Blæstad og videre, med retur til Hamar før bussen fortsetter til Høsbjør. 

Vi har et begrenset budsjett, vennligst benytt billigste reisemåte.

Hvem betaler hva
Økologisk Norge sentralt dekker reiseutgifter for alle delegater etter billigste reisemåte (ikke for observatører).

Økologisk Norge dekker også felles lunsjer og middager for alle deltakere. Alle deltakere betaler sin egen drikke.

Lagene betaler for delegatenes overnatting med frokost (gjøres ved påmelding).

Observatører betaler sin egen overnatting med frokost med mindre annet avtales i laget.

Hotellrom må være betalt innen påmeldingsfristen 20. mars for at reservasjonen skal være gyldig.

Rom og priser
Vi sover på hotell Norge Høsbjør. Det er mulig å bestille enkeltrom eller dobbeltrom.
Overnatting i dobbeltrom med frokost koster kr. 700 per pers/per natt (kr. 1400 totalt per natt). Overnatting i enkeltrom med frokost koster kr. 950 per natt. 

Felles måltider
Økologisk Norge stiller med følgende fellesmåltider: lunsj fredag (for deltakere på fagtur), middag fredag, lunsj lørdag, festmiddag lørdag og lunsj søndag. Frokost er inkludert for alle som bor på hotell Høsbjør. Gi beskjed i feltet "annet" i påmeldingsskjemaet om du ikke deltar på ett eller flere av måltidene.

Adresser
Alm østre: Almsgutua 59, 2335 Stange. Blæstad: Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu. Dystvold gård: Fartvegen 161, 2324 Vang på Hedmarken. Hamar stasjon: Strandgaten 2, 2317 Hamar. Hotell Norge Høsbjør: Høsbjørvegen 495, 2388 Brumunddal.

Det er mulig å lade el-bil på Blæstad, men ikke på Høsbjør.

Velkommen til Landsmøtet 2024!

 

Kontaktpersoner

 • Are Einari Björklund Skau
  Organisasjonsrådgiver og prosjektleder i Økouka.
  Telefon: (+47) 24 12 41 03
  Hovedansvarlig for landsmøtet
 • Stina Mehus
  Styreleder i Økologisk Norge
  Telefon: (+47) 901 17 554
  Akershus
 • Hanne Prøis Kristiansen
  Leder av valgkomiteen
  Telefon: 990 18 582
  Valgt i 2022
 • Inger-Lise Ingdal
  Ordstyrer for landsmøtene i 2022 og 2024
  Inspirasjonsbonde

 

Sist landsmøte i Økologisk Norge ble avholdt 19. og 20. mars 2022 på Sola. 

Bilder fra landsmøtet i 2022 på Sola strand

 

Endringsforslag

Før inn ditt endringsforslag
Velg hvilket dokument endringsforslaget gjelder
Før inn forslagsstiller (medlem, lag)
Før inn nummer her hvis samme forslagsstiller fremmer flere forslag
Før inn overskrift/punkt/paragraf, avsnitt og sidetall
Før inn evt. sidetall
Før inn evt. linjenummer
Før inn gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter)
Før inn ønskede endringer, merk endring, tillegg og stryking
(slik det blir seende ut etter vedtaket)
Før inn begrunnelse for endringsforslaget her
Før inn her om dette forslaget henger sammen med eventuelle andre forslag
Før inn her om dette forslaget gjør at ordlyden i andre punkter må endres.

Artikler


Aktuelt

Tilbake til toppen