Hopp til innhold

Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og holdes hvert annet år innen utgangen av juni.

Landsmøtet 2024 finner sted 13. og 14. april på Høsbjør hotell i Ringsaker, med fagtur 12. april.

 

 

Årsmøtene i lagene må holdes tidligere i 2024 enn normalt grunnet landsmøtet: anbefalt frist er 20. februar.

Landsmøte og fagtur – drøft dette i styremøter i lagene:

 • Ønskede endringer i:
  • vedtekter
  • politisk plattform 
 • Ønsket ny politikk og landmøteuttalelser
 • Tema for satsningsområde 2024-2026
 • Ønsket innhold og steder for fagtur før landsmøtet

Se Styringsdokumenter (okologisknorge.no)

Send inn deres innspill og forslag innen 20. februar til organisasjon@okologisknorge.no – jo før jo bedre.


Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og skal behandle en rekke saker i henhold til vedtektene.

Alle lag må holde årsmøte senest fire uker før landsmøtet.

Alle saker som skal opp på landsmøtet, skal være landsstyret i hende senest fire uker før landsmøtet. Innkalling med sakliste og sakspapir skal sendes til delegater, styret og andre påmeldte senest to uker før landsmøtet.

Alle medlemmer har tale- og forslagsrett, og de valgte delegatene har stemmerett.

Delegater

Hvert lokallag har rett til å velge en delegat pr. påbegynte 20 medlemmer. Et lokallag kan likevel ikke ha mer enn to delegater. 

Hvert fylkeslag har rett til to delegater.

Valg

Landsmøtet velger styreleder og nestleder for to år av gangen. I tillegg velges styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité. Valgkomiteen jobber i henhold til vedtekter og retningslinjer. Ønsker du å stille selv eller foreslå noen til et verv? Ta kontakt med valgkomiteen:

Valgkomiteen

 • Hanne Prøis Kristiansen
  Leder av valgkomiteen
  Telefon: 990 18 582

 

Sist landsmøte i Økologisk Norge ble avholdt 19. og 20. mars 2022 på Sola. 

Bilder fra landsmøtet i 2022 på Sola strand

 

Tilbake til toppen