Hopp til innhold

Landsmøtet

Landsmøtet er vårt høyeste organ og holdes årlig innen utgangen av juni.


Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og skal behandle en rekke saker i henhold til vedtektene.

Alle saker som skal opp på landsmøtet, skal være landsstyret i hende seinest fire uker før landsmøtet. Innkalling med sakliste og sakspapir skal sendes til delegater, styret og andre påmeldte seinest to uker før landsmøtet.

Alle medlemmer har tale- og forslagsrett, og de valgte delegatene har stemmerett.

Delegater

Hvert lokallag har rett til å velge en delegat pr. påbegynte 20 medlemmer. Et lokallag kan likevel ikke ha mer enn to delegater. 

Hvert regionlag har rett til tre delegater og hvert fylkeslag har rett til 2 delegater.

Valg

Landsmøtet velger styreleder og nestleder for ett år av gangen. I tillegg velges styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité.
Valgkomiteen jobber i henhold til vedtekter og retningslinjer.

Vil du vite mer om landsmøtet kan du lese i vedtektene.

 

Sist landsmøte i Økologisk Norge ble avholdt 19. og 20. mars 2022 på Sola. 

Neste landsmøte finner sted 13. og 14. april 2024.

 

Hva skjer?

  •   Økologisk Norge
  1. LANDSMØTE 2024:
    Landsmøte 2024

Tilbake til toppen