Hopp til innhold

Landsmøte 2018

Tre på gangen

Økologisk Norge har hatt et godt landsmøte på Røros i helgen. Vi har tatt en prat med tre av deltakerne for å finne ut av hva som engasjerer dem.


Elise Matilde Lund, observatør fra OOØH og Landbruks- og forskningsformidler på Vitenparken i Ås.


Hvilken økosak engasjerer deg?

– Det biologiske livet i jorda er viktig for meg, og siden jeg jobber som forskningsformidler er jeg opptatt av forskning på dyrkningsmetoder, mat og jordkvalitet.

Hva synes du vi bør fokusere arbeidet på for et mer økologisk Norge fremover?

– Jeg håper vi kan holde et godt tak i forskningen på feltet, vi trenger særlig mer forskning på hvordan ulike dyrkningsmetoder påvirker mat og jordkvalitet. Jeg tror det er spesielt viktig å ha et fokus på forskningsfeltet, med tanke på den offentlige debatten. Det økologiske miljøet blir ofte beskyldt for å ha et for ideologisk og subjektivt standpunkt. Det finnes forskning som støtter alle våre argumenter, og det må aktualiseres og så klart stadig utvikles.

Hva er ditt personlige tiltak for et mer økologisk Norge?

– Still spørsmål ved maten du blir servert, og krev et svar!


Hanne Prøis Kristiansen, delegat fra Økologisk Buskerud og andelsbonde

Hvilken økosak engasjerer deg?

– Jeg har bakgrunn i ernæring og har alltid vært opptatt av helsedelen, ren mat uten konserveringsmidler og sprøytemiddelrester. Vi må ha også ha fokus på jordhelse, dyrehelse, ved siden av menneskehelse. Dette henger sammen.

Hva synes du vi bør fokusere arbeidet på for et mer økologisk Norge fremover?

– Det er allerede mye bra på gang. For meg er det viktig at folk får erfaring med ren mat og hvor maten kommer fra, at vi har en nærhet til matproduksjonen og naturen, dette er prosjekter som Økouka og Andelslandbruk godt egnet for. Det er også viktig å arbeide politisk, slik at vi påvirker nedenfra og ovenfra.

Hva er ditt personlige tiltak for et mer økologisk Norge?

– Jeg er andelsbonde og har tilgang til nesten ureist mat fra mai til oktober. Jeg handler økologisk så mye jeg kan. Jeg synes det er viktig å ha fokus på eget forbruk, hva trenger vi egentlig?


Jostein Trøite, leder i landsstyret Økologisk Norge og tidligere økobonde

Hvilken økosak engasjerer deg?

­– Det er viktig at det offentlige følger opp med et mål for økologisk forbruk. Dette vil sikre stabilitet i marked og gi en langsiktig trygghet for bønder.

Hva synes du vi bør fokusere arbeidet på for et mer økologisk Norge fremover?

­– Vi skylder produsenter og forbrukere at økovarene som etterspørres er å finne i butikkhyllene der de bor.

Hva er ditt personlige tiltak for et mer økologisk Norge?

­– Å bidra i organisasjonsarbeidet i Økologisk Norge.

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen