Hopp til innhold


Landbrukets Økoløft

Vi jobber for at flere norske bønder produserer økologisk mat, og at det blir større utvalg og forbruk av norske økologiske varer i butikkene.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat. Dette gjelder særlig for varegrupper der etterspørselen er større enn tilbudet av varer som kan produseres i Norge. Gjennom rekruttering til økologisk landbruk, motivering av etablerte økobønder til å fortsette å produsere økologisk mat – også etter at kommende regelverksendringer trer i kraftog inspirasjon til nøkkelpersoner hos dagligvarekjedene og forbrukere til å prioritere norsk økologisk mat, vil prosjektet bidra til å nå målene i Nasjonal strategi for økologisk landbruk om å øke produksjon og omsetning av økologiske varer som er etterspurt i markedet. At omsetningsleddet og forbrukere, inkludert storkjøkken, velger norske varer er avgjørende for at norske bønder skal få omsetning og tørre å satse på økologisk produksjon.

Inspirasjonsbønder

For å stimulere til økt produksjon har vi dyktige inspirasjonsbønder som vil benyttes til en rekke oppdrag for å inspirere bønder og nye til næringa til å satse på økologisk produksjonInspirasjonsbøndene har også fått en viktig rolle i å inspirere dagligvarekjeder og -butikker og forbrukere, inkl. storkjøkken, til å prioritere norskproduserte økologiske varer. Det vil arrangeres fire landbruksmøter spredt rundt om i landetder målet på sikt er å rekruttere målgruppene innenfor landbruket til økologisk produksjon eller å motivere etablerte økobønder til å satse videre. 

Inspirasjonsbønder 2024

Ola Johansen Melk og kjøtt 952 44 426 nordheim.gard@gmail.com Troms og Finnmark
Embret Rønning Melk og kjøtt 995 46 114 embret.r@online.no Innlandet
Helge Hvoslef Solbær 99731678 helge@fars.no Innlandet
Turid Haga Vange Melk og kjøtt 913 09 052 turidvange@gmail.com Vestland
Anders Eggen Korn 906 03 562 / 72 87 01 25 anders.eggen@nlr.no Trøndelag
Kjersti Rinde Omsted Urkorn, andelslandbruk, grasfôret storfe og juletrær 419 17 351 kjersti.omsted@opaker.no Innlandet
Brit Mjåland Jordbær, andelslandbruk 90660209 post@mjalandgard.no Agder
Lars Nå Plommer og epler 98089328 larsjnaa@hotmail.com Vestland
Georg Smedsland Sau 92098651 georgsmedsland@hotmail.com Agder
Anders Hørthe Grønnsaker 90155644 ahoerthe@gmail.com Buskerud
Tore Jardar Wirgenes Allsidig, andelslandbruk 93440575 andelsbonde@virgenes.no Vestfold og Telemark
Cecilie Røli Korn og andelslandbruk 92016186 cecilie@gullimunn.no Trøndelag
Astrid Bjørnson Bringebær, pærer og epler 95816741 a_bjornson@hotmail.com Vestfold og Telemark
Inger-Lise Ingdal Melk 93265504 ingdal14@gmail.com Trøndelag
Thorbjørn Lund Norsk økoraps 908 333 55 post@lundtek.no Østfold
Katinka Kilian Grønnsaker, urter, bær, blomster 474 45 632 kontakt@undelandgard.no Vestland
Tommy Rambøl Korn 41525580 t-rambol@online.no Østfold
Karianne Telneset Melk 911 24 589 k.telneset@online.no Innlandet
Ingri Rosén Guren Grønnsaker 986 37 976 ingri.guren@bramail.no Østfold
Stig Gammelsrød Melk 992 36 210 stig.gammelsrod@bjolsund.no Østfold
Kjell Magne Larsen Jordbær, grønnsaker, ammeku, sau 91116990 klar3@frisurf.no Agder
Kim Dahlstrøm Svin 901 59 090 kim@bgrfarm.no Vestfold og Telemark
Marikken Røsholt Melk 951 24 402 marikken82@hotmail.com Vestfold og Telemarl
Anita Myhre  Allsidig: Gammalnorsk spælsau, bringebær og jordbær 94976847 post@sondreroine.no Buskerud
Kurt Roger Tvinnereim Allsidig: Gammalnorsk spælsau, bringebær og jordbær 94976847 post@sondreroine.no Buskerud
Hanne Sofie Jenssen ammeku, potet (snart grønnsaker) 97 77 76 77 jenssen.hanne@gmail.com Nordland
Arne Wilhelm Omsted Allsidig: Urkorn, grønnsaker, sau, juletrær, ammeku, regenerativt 92684344  bjerke.gaard@opaker.no Innlandet
Sølvi Gammelsrød Melk/ysteri 990 18 827 post@ryggemeieri.no Østfold
Ingunn Anstensrud korn (inkl. svarthavre) 95203575 ingunn@densortehavre.no Østfold
Johan Anstensrud korn (inkl. svarthavre)     Østfold
Frode Lund Melk og korn 95980400 agfrolund@gmail.com Trøndelag
Turid Nordbø Melk og ost 95946126 turid@grindalysteri.no Trøndelag

Inspirasjonsbutikker

For å stimulere til økt omsetning av norskprodusert økologisk mat vil det satses på dialog og samarbeid med dagligvarekjedene. Kjedene har valgt ut tilsammen 20 inspirasjonsbutikker som er utmerker seg innen salg av norske og økologiske varer. Ildsjeler hos inspirasjonsbutikkene vil bidra til å belyse hvordan lykkes med salg av norsk økologisk mat, blant annet i diverse kommunikasjonstiltak. Nøkkelpersoner hos inspirasjonsbutikkene og kjedene vil inviteres på gårdsbesøk hos inspirasjonsbønder for inspirasjon og økt kunnskap om den norske økologiske maten de selger.

Oversikt over inspirasjonsbutikker i Landbrukets Økoløft

Norgesgruppen:

Spar Jølstraholmen
Spar Holsfjorden

Spar Tjøme
Spar Tåsen
Joker Marnardal
Joker Åsgårdstrand
Meny Ringnes Park
Meny Tangen

 

Coop:

Coop Mega Bislett

Coop Mega Carl Berner

Coop Mega Madla
Coop Mega Frogner
Coop Mega Aker Brygge
Coop Mega Sjølyst
Coop Mega Kolbotn

 

Rema 1000:

Rema 1000 Vulkan
Rema 1000 Stasjonsveien
Rema 1000 Byåsen
Rema 1000 Råholt
Rema 1000 Nattland

Du kan bli bedre kjent med noen av inspirasjonsbutikkene i vår intervjuserie.

Forbrukeren

Overfor forbrukere vil et viktig tiltak for å inspirere til økt bruk av norskproduserte varer være et forbrukermøte. Det vil bli en møteplass mellom forbrukere og landbruket, der inspirasjonsbønder vil få en sentral rolle i å gi et ansikt på og formidle kunnskap om norsk økologisk mat og landbruk. Det vil også produseres filmer med inspirasjonsbønder rettet mot utvalgte målgrupper, der særlig forbrukere vil bli prioritert. 

Samarbeid

Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, Matvalget, Statsforvalteren, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge.

Dette gjør vi 

I samarbeid med aktører i landbruket arrangerer prosjektet åpne møter om økologisk landbruk. For møteoversikt, se i kalenderen Hva skjer? på denne sida. Aktivitetene vil i hovedsak bygge videre på etablerte strukturer, kanaler og arenaer, og på eksisterende initiativ. Fundamentet for nye tiltak vil være motivasjons- og rekrutteringsarbeidet som i dag drives gjennom de enkelte deltagerne i prosjektet. Landbrukets Økoløft skal hente ut synergieffektene av eksisterende arbeid, intensivere innsatsen gjennom et felles løft og gi den en tydelig og synlig felles avsender.

30-40 inspirasjonsbønder danner grunnlaget for informasjonsformidling. Disse bøndene er valgt ut av et samlet landbruk på bakgrunn av produksjon, kunnskap og evne til å formidle. Gjennom bonde-til-bonde kommunikasjon ønsker prosjektet å bryte ned barrierer mellom konvensjonelle bønder og økologiske, og legge til rette for konstruktive diskusjoner om agronomi og praktiske løsninger.

Les mer om alle #Inspirasjonsbøndene i vår artikkelserie

Se kortfilmer fra gårdene til inspirasjonsbøndene og opptak fra møtene i regi av Landbrukets Økoløft her.

Formell prosjekteier er Økologisk Norge. Alle partnere er aktive eiere og representert i styringsgruppen og arbeidsutvalget. I tillegg er det etablert en nasjonal ressursgruppe bestående av styringsgruppen sammen med representanter for relevante eksterne miljøer.

 

Arbeidsutvalg
Norges Bondelag: Lise Wirstad Dynna (seniorrådgiver)
Norsk Bonde og småbrukarlag: Nora May Engeseth (kommunikasjonsansvarlig og redaktør Bonde og Småbruker)
Norsk Landbruksrådgiving: Kjersti Berge (fagkoordinator økologisk landbruk)
Statsforvalteren: Frøydis Lindén (seniorrådgiver landbruk, Statsforvalteren i Vestland)
Debio/Matvalget: Marte von Krogh (teamleder i Matvalget)
Økologisk Norge: Kari Marte Sjøvik (prosjektleder Landbrukets Økoløft) og Elin Rømo Grande (seniorrådgiver, prosjektmedarbeider Landbrukets Økoløft)                                                                                                                    
Styringsgruppe
Norges Bondelag: Bodhild Fjelltveit (2. nestleder) og Lise Wirstad Dynna (seniorrådgiver)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Tor Jacob Solberg (leder)
Økologisk Norge: Markus Hustad (daglig leder)
Norsk Landbruksrådgiving: Bjarne Holm (direktør)
Debio: Johan  Frøstrup (daglig leder)
Statsforvalteren: Anstein Lyngstad (seksjonsleder jordbruk Statsforvalteren i Trøndelag)
Nasjonal ressursgruppe
Styringsgruppen samt TINE, Rørosmeieriet, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Stiftelsen Norsk Mat, Mattilsynet, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked, Matvalget, Norges Bygdeungdomslag, BAMA, Naturbruksskolenes forening, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norgesmøllene, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og Matdepartementet, Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop.
Tilbake til toppen