Hopp til innhold


Om andelslandbruk

Vil du ha kortreist, økologisk mat uten sprøytegifter? Bli med i et andelslandbruk!

Andelslandbruk er en nyskapende måte å dyrke og selge mat på som har opplevd en kraftig vekst de siste årene.  

Det fungerer slik: Du forhåndsbetaler for en del av gårdens utgifter, vanligvis for ett år av gangen. Tilbake for dette, samt kanskje noen dugnadstimer, får du din andel av produksjonen: Ofte grønnsaker, men også kjøtt, ost, honning og mye mer kan deles. Samtidig bidrar du til å øke matsikkerheten i Norge, og sikre bonden en inntekt man kan leve av!

Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen.

Andelslandbruk finnes i alle landets fylker.
Kart med oversikt over aktive andelslandbruk finner du her

Du trenger ikke være medlem i Økologisk Norge for å starte eller bli med i et andelslandbruk.
Men bli gjerne medlem, og støtt vårt arbeid for å etablere flere.
Som medlem får du også vårt prisvinnende medlemsblad Ren Mat rett i postkassen fire ganger i året.

Bli medlem

Hva gjør vi Økologisk Norge?

Vi i Økologisk Norge jobber både praktisk og politisk for å etablere flere andelslandbruk i Norge. Dette gjør vi:

 • Hjelper med å etablere nye andelslandbruk, med to oppstartskurs i året. Har du gård og ønsker å starte et eget andelslandbruk? Ta kontakt her.
 • Utgir en håndbok for de som skal starte andelslandbruk. Her kan du kjøpe Håndboka for å starte andelslandbruk!
 • Styrker de etablerte andelslandbrukene, også som en læringsarena for økologisk produksjon og forbruk.
 • Arrangerer en årlig nettverkssamling for andelslandbrukene i Norge.
 • Drifter nettsiden andelslandbruk.no og jobber med å sikre gode plattformer for deling av informasjon mellom andelslandbrukene.
 • Vi deltar også i det internasjonale nettverket for andelslandbruk; URGENCI – og samler inn statistikk for Norge og internasjonalt.

Fakta:

 •  I 2012 var det fire andelslandbruk i Norge. Siden den gang har utviklingen skutt fart.
 • Økologisk Norge leder et prosjekt for flere andelslandbruk i Norge. Vi jobber aktivt med veiledning, informasjonsarbeid, koordinering og nettverksbygging.
 • Vi har bidratt til at over 120 andelslandbruk er blitt etablert, og vi har i dag over 10.000 mennesker med i 90 aktive andelslandbruk.
 • I prosjektgruppen sitter også Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Vel, , Sogn Jord- og Hagebrukskule, NORSØK, Norsk landbruksrådgivning og Fylkesmennenes landbruksavdelinger, og to representanter for andelslandbrukene.
 • Andelslandbruk i Norge er en del av en verdensomspennende bevegelse, med den engelske betegnelsen Community Supported Agriculture (CSA). Vi er også med i prosjektet URBANFARMS
 • Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet.
Tilbake til toppen