Hopp til innhold


Håndbok for å starte andelslandbruk

Håndboken gir deg nyttig kunnskap og tips til oppstart av et andelslandbruk.


Denne håndboka er et bidrag til dere som vurderer å starte et andelslandbruk og et oppslagsverk for deg som allerede er etablert.
Håndboka går gjennom grunnprinsippene for andelslandbruk og går grundig inn på ting å tenke på når dere skal starte opp.

Den har et eget kapittel som handler om formell organisering og økonomi. Det er også et eget kapittel som skisserer forskjellige muligheter som finnes innenfor modellen, samt ett der bidragsytere fra NORSØK gir en kort innføring i grønnsaksdyrking.

Forhåpentligvis vil boka hjelpe dere på vei og gi ny inspirasjon. Lykke til!

Pris: 150 kr for medlemmer + porto og eksp. og 250 kr for ikke-medlemmer + porto og eksp.

Bestill per e-post til info@okologisknorge.no


Håndbok for andelslandbruk 2018  FOTO: Oikos - Økologisk Norge
Håndbok for andelslandbruk 2018 FOTO: Oikos - Økologisk Norge

Tilbake til toppen