Hopp til innhold


Dyrk framtida i skolehagen!

Vi dyrker framtida, og hvert år etablerer vi  mange nye skolehager i samarbeid med skoler.

Økologisk Norge vil med en storstilt satsning tørke støv av skolehagen, og løfte, styrke og modernisere den inn i vår tid. Skolehagen var tidligere en viktig læringsarena for barn og har de siste 30 årene vært i drastisk nedgang, men interessen er nå igjen økende.  

Gjennom prosjektet «Dyrk framtida – flere skolehager i Norge» ønsker Økologisk Norge å løfte skolehagesaken høyere opp på agendaen og inspirere til at flere etablerer skolehage på sin egen skole. I prosjektperioden 2020-2023 har Økologisk Norge vært med på å etablere 40 nye skolehager på Østlandet og bygget opp et tilhørende nettverk rundt skolehager.  

Prosjektet har laget en skolehagehåndbok og tilhørende nettside for å spre kunnskap om skolehageetablering og drift. Les mer om dette på nettsiden www.skolehagerinorge.no I tillegg blir skolehageseminaret arrangert hvert år i prosjektperioden i samarbeid med flere aktører i feltet. 

 

Reisen fortsetter  

Prosjektet «Dyrk framtida – flere skolehager i Norge» utvides nå. Gjennom Sparebankstiftelsen DNB har prosjektet blitt forlenget, og stiftelsens interesse i en langvarig satsing på skolehager gjør det nå mulig å videreføre og eskalere opp prosjektet.  I perioden fra 2023-2026 skal 45 nye skolehager etableres. Hvert prosjektår skal Økologisk Norge samarbeide med 15 nye skoler på Østlandet om å etablere skolehage. Økologisk Norge stiller med midler til selve skolehagen og kurs for lærere, samt tett oppfølging og veiledning gjennom hele prosjektåret. Skolen selv stiller med tid og ressurser til etablering og kurs, samt tid og ressurser til å få hagen til å fungere over tid.

 

Forskning på skolehager i Norge
 
Det er i prosjektperioden fra 2023 - 2026 også satt av midler til å forske på skolehagen som læringsarena, og på hvordan den påvirker skolebarns hverdag. En skolehage er et frodig, levende rom for læring. Den gir uendelige muligheter for praktisk og tverrfaglig læring, men vi mangler systematisk kunnskap om hvordan skolehage kan være et varig element i hele utdanningssystemet. Forskningen skal utføres i samarbeide med Norges miljø og biovitenskapelige Universitet. 

 

Informasjon om oppstart og etablering av skolehage 

Mange skoler ønsker å etablere skolehage på egen skole, og ser etter informasjon om hvordan man kan komme i gang. Skolehagehåndboka ble lansert av prosjektet for å gjøre det enklere å finne denne informasjonen. Håndboka kan lastes gratis ned fra prosjektets nettside, eller bestilles fysisk her: https://skolehagerinorge.no/bestill 

I tillegg til skriftlig informasjon om skolehageetablering og undervisning på nettsiden og i håndboka har prosjektet laget en omfattende digital kursfilmserie som er gratis tilgjengelig på nettsiden. Se kursfilmene her: https://skolehagerinorge.no/ressursbibliotek 

Prosjektet har senere utvidet ressursbanken med et dyrkningsleksikon hvor du kan lese om stell, gjødsling, plantetidspunkt og hvilke skadegjørere du må være oppmerksom på.  https://skolehagerinorge.no/lag-en-skolehage/dyrkningsleksikon 

 

Nyhetsbrev om skolehage

Prosjektet sender ut nyhetsbrev om skolehage fem ganger i året til alle som ønsker å få det.  Nyhetsbrevet er en kanal hvor informasjon og inspirasjon om skolehage spres fort og effektivt mellom alle skolehageinteresserte i Norge. Har du/ dere har saker, nyheter, informasjon eller arrangementer som kan være relevante for et slikt nyhetsbrev, så ønsker vi svært gjerne å høre fra deg.

Meld deg på nyhetsbrevet eller meld inn saker her

 

Nettverksarbeid og kartlegging 

Mange etablerer skolehagen sin helt på egen hånd, og har ikke kontakt med andre skoler som gjør det samme. Faktisk er det ingen vet hvor mange skolehager som finnes i Norge eller hvor de er. Det ønsker Økologisk Norges å gjøre noe med. Har dere allerede en skolehage? Registrer dere gjerne i kartet her https://skolehagerinorge.no/kart/ny. Ved å registrere dere i kartet gjøre dere både skolehagen deres og engasjementet deres for saken synlig for flere. Det styrker nettverket mellom skolehageinteresserte, i tillegg til å styrke selve skolehagesaken. 

Skolehagegruppa «Skolehager i Norge» på Facebook er en god plattform for å kommunisere med andre skolehageinteresserte over hele landet. 

 

Bred fagkunnskap i prosjektet 

Annikken Jøssund er prosjektleder, og hun arbeider også på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med etterutdanningskurs for lærere om skolehage. Hun har tidligere jobbet med urbant landbruk i Oslo kommune, som skolehagerlærer og har erfaring fra mange ulike bærekraftige prosjekter med spesielt fokus på økologisk dyrking, landbruk og skolehager. 

Steffen Kirkebæk er utdannet lærer og har ti års erfaring fra grunnskolen. Han har hatt særlig interesse for naturfag, undervisning i klima og bærekraft, skolehage og uteskole. Steffen har lang erfaring som skolehagelærer med å etablere og drifte skolehage. I tillegg har han jobbet som konsulent for Oslo kommune og utarbeidet undervisningsmateriell til skolehagebruk.      

Marthe Norderhaug er er utdannet økologisk agronom fra Sogn Jord- og Hagebruksskule, og har siden 2018 drevet egen økologisk grønnsaksproduksjon. Hun har lærerutdanning og flere år med lærererfaring. 

Kirsten Marthinsen er utdannet innen økologi og naturforvaltning, og har tidligere jobbet med uteundervisning og skolehage blant annet på NMBU og på Vitenparken i Ås. Hun har PPU i biologi og naturbruk, og er opptatt av forbindelsen mellom mennesker og natur. 

Malin Longva er utdannet innen regenerativt landbruk fra HGUt. Hun har også utdanning innen fotografi og har jobbet 7 år som fotograf og filmskaper. Hun har tidligere 5 års erfaring i skolen som assistent, og er opptatt av det helhetlig perspektiv, og viktigheten av å lære barn om mat.

I prosjektet samarbeider Økologisk Norge med skolehageekspertene Marianne Leisner og Linda Jolly. De er fagansvarlige i våre digitale kursfilmer. Linda Jolly er tidligere universitetslektor ved seksjon for læring og lærerutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Marianne Leisner jobber I Gaia Landskap. Sammen underviser de i etterutdanningskurset «økologiske skolehager og bærekraftig læring» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Les mer om utdanningen her.  

I skolehagen er det viktige paralleller til landbruket, og Økologisk Norge ønsker gjennom prosjektet «Dyrk framtida – flere skolehager i Norge» å øke forståelsen av hvordan mat, helse, natur og miljø er tett sammenvevd gjennom matproduksjonen. Gjennom dette vil vi bidra til å på sikt øke befolkningens kunnskap om matproduksjon og bærekraft, sier prosjektleder Annikken Jøssund.

Ønsker du å lese mer om vårt arbeid og få mer inspirasjon, sjekk vår nettsidewww.skolehagerinorge.no 

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb  
Tilbake til toppen