Hopp til innhold

Dyrk framtida

10 nye skolehager med nytt prosjekt

Økologisk Norge vil med en storstilt satsning tørke støv av skolehagen, og løfte, styrke og modernisere den inn i vår tid. I første omgang skal Viken få ti nye skolehager.

Skolehager var tidligere en viktig læringsarena for barn, men har de siste 30 årene vært i drastisk nedgang. Et nytt prosjekt i Økologisk Norge skal gi et løft til denne viktige læringsarenaen hvor barna kan lære om matens opprinnelse, og lære praktisk og tverrfaglig.

De neste to årene skal organisasjonen etablere ti skolehager i Oslo/Viken-området, og danne et tilhørende nettverk gjennom det nye prosjektet “Dyrk framtida - flere skolehager i Norge”.

Prosjektet har fått innvilget prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB til å gi flere elever i barneskolen tilgang på skolehager. Det nye prosjektet skal i tillegg kurse lærere og elever, samt lage praktisk-orientert informasjon i en skolehagehåndbok og gjennom en nettside. På lengre sikt ønsker Dyrk framtida-prosjektet å utvide nasjonalt.

Bred fagkunnskap i prosjektet

Økologisk Norge har invitert med ressurspersoner fra skolehage-miljøet for faglig tyngde og bidra til samarbeid mellom de gode kreftene som jobber for flere skolehager i Norge. Med i prosjektet er blant andre Linda Jolly, universitetslektor fra NMBU i Økologiske skolehager og Tore Faller, skolehageleder og ansvarlig for bærekraftig læring i Oslo.

Markus Brun Hustad skal lede prosjektet fra november. Hustad har jobbet i Økologisk Norge i fem år som landbruksrådgiver, prosjektleder for Økouka, og sist Landbrukets Økoløft. Det siste året har han i tillegg vært gartner på nyoppstartede Tveten andelsgård på Tveita i Oslo, som har samarbeidet med skoler i nærområdet.

– Klima- og miljøkrisa i vår tid gjør at praktisk kunnskap om bærekraft er viktig for alle, også for barn. Skolehagen har for mange vært en viktig læringsarena for naturkunnskap og matkunnskap i Norge, men dessverre ligger denne modellen for det meste brakk med uforløst potensiale. Jeg gleder meg veldig til å kunne bidra til at flere barn får tilgang på skolehager gjennom dette prosjektet, sier Hustad.

Klima- og miljøkrisa i vår tid gjør at praktisk kunnskap om bærekraft er viktig for alle, også for barn.

Nysgjerrige barn i åkeren på Kirkerud andelsgård.  FOTO: Emma Gerritsen
Nysgjerrige barn i åkeren på Kirkerud andelsgård. FOTO: Emma Gerritsen

Dyrk framtida

Økologisk Norge mener barn bør få mulighet til å lære om jord, biologisk mangfold, landbruk og mat ved å delta aktivt med dyrking. Barn og voksne er fjernere fra mat og natur enn noen gang. I skolehagen kan de oppleve den første forståelsen av sammenhenger mellom bærekraft, biologisk mangfold, matproduksjon og miljø.

Gjennom dette vil vi bidra til å på sikt øke befolkningens kunnskap om nettopp matproduksjon og bærekraft.

Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge har fartstid som skoleleder i 16 år og har vært med å utvikle skolehagekonseptet i alle år som rektor. Han mener skolehager er en viktig læringsarena for framtida.

– I skolehagen er det viktige paralleller til landbruket, og Økologisk Norge ønsker gjennom dette prosjektet til å øke forståelsen av hvordan mat, helse, natur og miljø er tett sammenvevd gjennom matproduksjonen. Gjennom dette vil vi bidra til å på sikt øke befolkningens kunnskap om nettopp matproduksjon og bærekraft, sier Solberg.

– Som skoleleder har jeg sett hvor viktig skolehager er for barns læring. Klarer en å gjøre hagen til en del av skolens uteområde vil det være med å øke elever og pedagogenes trivsel, sier Solberg.

Børre Solberg er daglig leder i Økologisk Norge  FOTO: Økologisk Norge
Børre Solberg er daglig leder i Økologisk Norge FOTO: Økologisk Norge

Interessen for skolehager øker

Skolehagene hadde tidligere en sentral plass i det norske skoleverket. Hagenes historie strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. På midten av 80-tallet sank antallet skolehager drastisk i takt med økonomiske nedgangstider, og siden den gang har det vært få skolehager i drift i landet. Interessen for å etablere skolehagene igjen har økt de siste årene. Norges Skolehagelag har arrangert seminar årlig siden 2015.

Økologisk Norge mener det er et behov for å etablere skolehagene igjen. Det er en god arena for skolebarn til å sette teoretisk kunnskap ut i praksis, og å kunne lære tverrfaglig. Ikke minst fra tidlig alder knytte barn tettere til matens opprinnelse.

– Har kan elevene konkret erfare hvor maten kommer fra og få innsikt i naturens komplekse sammenhenger. Det finnes mange muligheter i en skolehage, pedagoger kan skreddersy opplegg for alle klassetrinn og oppfylle mange læringsmål i hagene, sier Solberg.

– Økologisk Norge setter ekstra stor pris på denne tildelingen. Vi gleder oss til å ta fatt på dette prosjektet og promotere skolehager i Norge, sier Børre Solberg.

 

Er din barneskole interessert i å bygge en skolehage? 

Ta kontakt med prosjektleder Markus Brun Hustad: 
(+47) 24 12 41 09 / markus@okologisknorge.no

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb

Tilbake til toppen