Hopp til innhold

Dyrk framtida

Skolehager til tusenvis av barn

Økologisk Norge får starte 30 nye skolehager på Østlandet. Mange tusen barn vil få oppleve praktisk læring, mestring og arbeidsglede gjennom å få dyrke sin egen mat. Bli med!

Tusenvis av skolebarn skal de kommende årene få fingrene i jorda og oppleve hvordan mat blir til. Økologisk Norge vil utvide skolehageprosjektet Dyrk Framtida til 30 nye skoler de nærmeste årene.  

Blir din skole med?  

Økologisk Norge stiller med støtte til den fysiske skolehagen og kurs for lærere og elever, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid.  – Med nye penger fra Sparebankstiftelsen kan vi utvide arbeidet vårt med skolehager på Østlandet, forteller prosjektleder Markus Hustad i Økologisk Norge. – Vi vil nå invitere 3nye skoler til å bli med. Slik kan over10 000 flere elever på Østlandet få oppleve jord under neglene, lukte på blomstene og spise egendyrket mat. En så stor satsing på skolehager i Norge skal man over 40 år tilbake i tid for å finne, så dette er virkelig en gledens dag for alle som er interessert i at flere barn skal lære å dyrke mat, forteller Hustad.  

Prosjektleder Markus Hustad og prosjektmedarbeider Annikken Jøssund  FOTO: Birgitta Eva Hollander / Heia Folk
Prosjektleder Markus Hustad og prosjektmedarbeider Annikken Jøssund FOTO: Birgitta Eva Hollander / Heia Folk

Dyrking, mestring, læring 

– Skolehagen har et enormt potensial til å bidra til barnas kunnskap og forståelse av naturen, i tillegg til konkrete, praktiske erfaringer rundt dyrking, mat og kosthold, forteller prosjektmedarbeider Annikken Jøssund. – Både elever og lærere som er med i pilotprosjektet, har deltatt med stor entusiasme. Mange får oppleve mestringsgleden ved praktisk arbeid og lærer mye på en ny måte  

Store ambisjoner 

– Vi er ambisiøse og håper at alle barn i Norge etter hvert får mulighet til å lære om matproduksjon gjennom å dyrke i egen skolehagesier Annikken Jøssund. – Skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever, kan bli med 

De aller fleste av de ti pilotskolene som ble med fra i fjor, er godt i gang med dyrkingen i skolehagen sin, til tross for koronasituasjonen. – Vi er glade for å kunne høste erfaringene fra prosjektarbeidet så langt og bruke dem videre i neste fase av prosjektet, sier Hustad.  

Etablering Nordby Skole   FOTO: Foto: Birgitta Eva Hollander / Heia Folk
Etablering Nordby Skole FOTO: Foto: Birgitta Eva Hollander / Heia Folk

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB 

Skolehageprosjektet Dyrk framtida har fått videre støtte i tre nye år, til og med 2023 fra Sparebankstiftelsen DNB. Det betyr at det i løpet av fire år vil etableres totalt 40 nye skolehager, på barne- og ungdomsskoler, i tillegg til noen barnehager på Østlandet.  

Det opprinnelige prosjektet startet opp høsten 2019, og skolehagene ved de ti første prosjektskolene ble etablert på vårparten 2020. En lignende satsning på skolehage i Norge skal man virkelig langt tilbake i tid for å finne, og vi gleder oss stort til å utvikle dette prosjektet videre. 

Er din skole interessert i å bygge en skolehage?  

Ta kontakt med prosjektleder Markus Hustad:  
(+47) 24 12 41 09 / markus@okologisknorge.no 

Annikken Jøssund annikken@okologisknorge.no 

 

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb 

Tilbake til toppen