Hopp til innhold


Økologisk Norge

Din støtte gir oss mer gjennomslag. Vi kjemper for en mer bærekraftig matproduksjon, for mennesker og dyr, klima og natur.

Vi er Norges største ideelle organisasjon for både deg som dyrker og spiser økologisk. Som medlem hos oss støtter en bedre måte å produsere og spise mat på, til glede for mennesker, dyr, klima og natur. Vi jobber praktisk og politisk for mer økologisk mat og landbruk i Norge. Vi har også flere prosjekter innen rekruttering til og utvikling innen økologisk landbruk, skolehager, arrangementer og biologisk mangfold.

Du kan bli medlem enten du er forbruker, bonde eller bedrift. Vi er et fellesskap for alle som ønsker en bedre, sunnere og mer rettferdig verden. Vi gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat fire ganger i  året - som medlem sender vi deg magasinet kostnadsfritt. Du får også nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer og kurs rundt om i landet.

Sammen dyrker vi mulighetene!

 

                                                          Støtt oss

 

Vårt arbeid er en del av en internasjonal bevegelse, og bygger på IFOAM – Organics International  sine fire grunnprinsipper for økologisk landbruk:

  • Økologi: Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem.
  • Helse: Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.
  • Rettferdighet: Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.
  • Varsomhet: Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.

Visjon

Økologisk Norge arbeider for et samfunn der naturens kretsløp, balanse og tålegrenser danner utgangspunkt for all landbruks- og matproduksjon. Menneskers og dyrs behov for god helse, ernæring og livskvalitet utgjør selvfølgelige forutsetninger for produksjonen, og en rettferdig global fordeling av ressursene er rettesnor. Omsorgen for framtidige generasjoner er en naturlig del av den økologiske helhetstenkningen som styrer samfunnsutviklingen.

Vedtatt på Landsmøtet på Bjerkem, mars 2014.

Fylkes- og lokallag

Økologisk Norge har 22 fylkes- og lokallag spredt rundt i hele Norge, i tillegg til faggrupper. Som medlem i Økologisk Norge har du mulighet til å stille på sitt lokale lags årsmøter og velges inn i styret. Årsmøtet er lagenes høyeste bestemmende myndighet og avholdes i forkant av landsmøtet hvert år. Hvert lokal-, fylkes- og regionlag kan sende representanter til landsmøtet, der landsstyret blir valgt. 

For mer informasjon om organisasjonen, fylkes- og lokallagene, forbrukergrupper, faglag, utvalg/faggrupper mm, les mer her på sida eller send e-post til organisasjon@okologisknorge.no.

Les mer om organisasjonen og våre ansatte.

Kort historikk

Økologisk Norge er en organisasjon for alle som er opptatt av at mat og andre produkter skal produseres med hensyn til miljø, mennesker og dyr.
De tre organisasjonene Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL, tidligere Jordsøkjarsambandet og Alternativ Jordbruk), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og ØkoProdusentane hadde dette til felles, og det var bakgrunn for at de slo seg sammen og stiftet Oikos – Økologisk Landslag i september 2000. Organisasjonen ble dannet for å fremme økologi gjennom kommunikasjon og praktisk og politisk arbeid, og virksomheten bestod i stor grad av informasjonsformidling og politisk påvirkning mot myndigheter og landbruksorganisasjoner.

På Landsmøtet på Røros i 2018 ble det vedtatt at organisasjonens navn skal være Økologisk Norge, tidligere Oikos – Økologisk Norge.

Ved sammenslåingen av organisasjonene ble et nytt inspirasjonsmagasin skapt ut fra de tidligere magasinene Jordvett og Grobladet, nemlig det redaktørstyrte inspirasjonsmagasidet Ren Mat. Landbrukspolitikk, ytringer og forbrukerstoff preget Ren Mat de første ti årene og formatet var avis. Siden 2011 har magasinet vært mer forbrukerrettet med et inspirasjonsmagasin-format.

Mer om historien til Økologisk Norge og medlemsbladet Ren Mat finner du i boken Historien om økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år av Emil Mohr og Morten Ingvaldsen.

Tilbake til toppen