Hopp til innhold

Økologisk Norge

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon for alle som ønsker en bedre, sunnere og mer rettferdig verden - bli med!


Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som samler både bønder, bedrifter og vanlige forbrukere med interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse.
Vi er et fellesskap for alle som ønsker en bedre, sunnere og mer rettferdig verden. Bli medlem her!

Vårt arbeid bygger på IFOAM's fire grunnprinsipper for økologisk landbruk: 

Økologi
Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem.
Helse
Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.
Rettferdighet
Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.
Varsomhet
Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.

Visjon

Økologisk Norge arbeider for et samfunn der naturens kretsløp, balanse og tålegrenser danner utgangspunkt for all landbruks- og matproduksjon. Menneskers og dyrs behov for god helse, ernæring og livskvalitet utgjør selvfølgelige forutsetninger for produksjonen, og en rettferdig global fordeling av ressursene er rettesnor. Omsorgen for framtidige generasjoner er en naturlig del av den økologiske helhetstenkningen som styrer samfunnsutviklingen.

Vedtatt på Landsmøtet på Bjerkem, mars 2014.

Region-, fylkes- og lokallag

Økologisk Norge har 24 region-, fylkes- og lokallag spredt rundt i hele Norge, i tillegg til faggrupper.
Som medlem i Økologisk Norge har man mulighet til å stille på sitt lokale lags årsmøter og velges inn i styret. Årsmøtet er lagenes høyeste bestemmende myndighet og avholdes i forkant av landsmøtet hvert år.
Hvert lokal-, fylkes- og regionlag kan sende representanter til landsmøtet, der landsstyret blir valgt. 

For mer informasjon om organisasjonen, region- og lokallagene, forbrukergrupper, faglag, utvalg/faggrupper mm, les mer her på sida eller send e-post til organisasjonsrådgiver Ida Barratt-Due Solum, ida@okologisknorge.no.

 

Mer om hva vi jobber med finner du også under prosjekter.

 

Stiftet i 2000

Økologisk Norge er en organisasjon for alle som er opptatt av at mat og andre produkter skal produseres med hensyn til miljø, mennesker og dyr.
De tre organisasjonene Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane hadde dette til felles, og det var bakgrunn for at de slo seg sammen og stiftet Økologisk Landslag i september 2000. Organisasjonen ble dannet for å fremme økologi gjennom kommunikasjon og praktisk og politisk arbeid. 

På Landsmøtet på Røros i 2018 ble det vedtatt at organisasjonens navn fra nå av skal være Økologisk Norge.

Økologisk Norge har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2005. Den årlige miljø- og klimarapporten er tilgjengelig ved forespørsel. Kontakt: 

 

Tilbake til toppen