Hopp til innhold

Landsstyret

Landsstyret i Økologisk Norge er det høyeste organet i organisasjonen mellom landsmøtene. 

Landsstyret har det overordnede ansvaret for at visjon og konkret handlingsplan vedtatt på landsmøtet blir fulgt opp med konkret handling.

Mer detaljert beskrivelse av landsstyrets oppgaver finner du i våre vedtekter

Landsstyrets sammensetning

Landsstyret har 6 medlemmer og velges av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen (se vedtekter § 7)
På landsmøtet velges styremedlemmene på følgende måte:
• Styre- og nestleder velges for ett år av gangen.
• De øvrige styremedlemmene velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet er halvparten av medlemmene på valg hvert år.
Biodynamisk forening har rett på en styreplass og skal gis mulighet til å foreslå kandidat til styrevervet.
Medarbeiderne i Økologisk Norge har rett til en styreplass og velger sin egen kandidat til styret med personlig vara, fortrinnsvis i forbindelse med landsmøtene.

Se medlemmene av Landsstyret til Økologisk Norge for perioden 2022-2024 i lista til venstre.

 

Landsstyret


Aktuelt

Tilbake til toppen