Hopp til innhold

Andelslandbruk

Hva er andelslandbruk?

Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret og avlingene deles.

Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere. Denne nyskapende omsetningsformen har de siste årene økt kraftig i omfang, både i Norge og i flere andre deler av verden. Modellen er et eksempel på hvordan forbrukere og bønder i samarbeid tar ansvar for matproduksjonen. Andelslandbruk går ut på at forbrukere forhåndsbetaler en andel av gårdens produksjon, som oftest for ett år av gangen. Forbrukerne er dermed med på å dele årsvariasjonene i avlingene. Andelslandbruk defineres i Norge slik:

Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen.

5 Grunnprinsipper

Andelslandbruksmodellen er basert på fem grunnprinsipper, selv om det finnes lokale variasjoner fra andelslandbruk til andelslandbruk. De fem grunnprinsippene sikrer at produksjons- og omsetningsmodellen støtter opp om rettferdig handel som gavner bønder og forbrukere, sikrer gode samfunnsløsninger og legger til rette for et bærekraftig landbruk. Andelslandbruk skiller seg fra andre former for direkte omsetningsløsninger gjennom gjensidig forpliktelse om produksjonen, og engasjement som knytter forbrukere og bønder sammen. De fem grunnprinsippene er:

1. Dialog om landbruksdriften
Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket.

2. Gjennomsiktig økonomi
Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket.

3. Delt avling, delt risiko
Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.

4. Involvering av andelshaverne
Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats.

5. Bærekraftig landbruksdrift
Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.

Omvisning på gårdsbesøk på Skjølberg Søndre  FOTO: Lars Olav Stavnes
Omvisning på gårdsbesøk på Skjølberg Søndre FOTO: Lars Olav Stavnes

Andelslandbruk i Norge

Det første andelslandbruket i Norge ble etablert i 2006 på Øverland gård i Bærum i Akershus, som er eid av Norges Vel. Øverland andelslandbruk SA har i dag 450 andelshavere, og er derfor det største i Norge med tanke på antall involverte. Etter at de første 4 andelslandbrukene ble etablert i løpet av en seks-års periode, har populariteten virkelig tatt seg opp. I 2017 ble det startet opp 16 andelslandbruk, mens det i 2018 ble startet opp 11 nye. Per januar 2019 finnes det 78 andelslandbruk i drift i Norge, fordelt på alle landets fylker som vi i andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge har oversikt over.

Andelslandbruk som driftsform gir ekstra gode muligheter til å drive økologisk, og mange av andelslandbrukene i Norge er Debio- eller Demeter-sertifisert. De som velger å bli andelshavere er ofte over gjennomsnittet bevisste forbrukere som ønsker et mangfold av høykvalitetsprodukter som er fri for kjemiske sprøytemidler. Bonden og/eller gartneren som bidrar i et andelslandbruk er ofte åpen for nye måter å tenke på, og har selv et engasjement for økologisk landbruk.

Potethøsting på Dysterjordet andelslandbruk  FOTO: Emma Gerritsen
Potethøsting på Dysterjordet andelslandbruk FOTO: Emma Gerritsen


Andelslandbruk internasjonalt

Andelslandbruk kalles på engelsk CSA – Community Supported Agriculture, og er godt etablert som et internasjonalt begrep. Fra de første andelslandbrukene i Japan på 1960-tallet og fram til i dag har andelslandbruk etter hvert blitt spredt over store deler av verden.

Det var først etter årtusenskiftet at utviklingen virkelig har skutt fart, med en stor økning i antall andelslandbruk de siste årene. Andelslandbruk har blant annet fått godt fotfeste i Kina. På det afrikanske kontinentet er det nylig blitt etablert et nettverk som jobber blant annet for å sikre god en fremvekst av de afrikanske andelslandbrukene.

I følge URGENCIs rapport med europeisk kartlegging over andelslandbruk i 22 europeiske land fra 2015, finnes det rundt 600.000 mennesker involvert i andelslandbruk i Europa.Hvorfor andelslandbruk?

Andelslandbruk sikrer matproduksjon i Norge og styrker lokalsamfunn. Et viktig aspekt er utveksling av kunnskap og erfaringer. Alle mennesker er avhengige av mat for å overleve, og andelslandbruk gir forbrukere mulighet til å få en nærhet og forståelse for matproduksjonen. Andelshavere blir kanskje litt ekstra oppmerksomme når det har vært mange solværsdager på rad. Trenger plantene vann? Hvordan går det ute på åkeren med salaten nå? Hvilke konsekvenser har et press om storskala og intensiv drift for dyrene og de som jobber på gården? Hvor kommer egentlig maten i butikken fra? Hvem har produsert den, hvor har den reist, hva koster det egentlig å produsere den og hva viser (eller skjuler) prisen som vanlige forbrukere betaler i butikken?

Som en konsekvens av felleskapsånden som andelslandbruk er tuftet på, vil det være naturlig at man utveksler kunnskap om matlaging, oppbevaring og smaker. Kurs og festlige sammenkomster blir ofte en naturlig del av andelslandbruket. Styrken i denne modellen er samarbeidet som oppstår mellom mange forskjellige mennesker som alle har sin kunnskap, erfaring og engasjement.

Ønsker du å starte opp – eller bli med i et andelslandbruk?

Da kan du sjekke nettsiden www.andelslandbruk.no som driftes av andeslandbruksprosjektet til Økologisk Norge. Her finner du mye praktisk informasjon om hvordan du går fram. Hvis du skal starte opp et andelslandbruk kan det være nyttig å lese Håndbok for å starte andelslandbruk som er skrevet av Økologisk Norge. Den kan bestilles ved å trykke på denne linken. For deg som forbruker som lurer på hvor nærmeste andelslandbruk er så har kartet på nettsiden som du finner her en god geografisk oversikt med bilder, informasjon og kontaktinformasjon til de fleste andelslandbruk i Norge.

 

Tilbake til toppen