Hopp til innhold

Landsmøte 2022

Ny styreleder i Økologisk Norge

Landsmøtet i Økologisk Norge har valgt Stina Mehus som ny styreleder. Klima og natur er valgt som viktigste satsingsområde for de kommende to årene.

Økobonde Stina Mehus er fra Drøbak i Viken. Hun overtar styrelederjobben etter Jostein Trøite fra Trøndelag . Landsmøtet har samtidig valgt klima og natur som organisasjonens viktigste satsingsområde de nærmeste to årene. 

– Økologiske landbruksmetoder har det største potensialet til både å ivareta en biologisk mangfoldig natur og samtidig gi stabile avlinger i møte med ustabile tider, hvor krig og klimakrise truer matsikkerheten, uttaler Stina Mehus. 

Økobonde 

Som økobonde med bred organisasjonserfaring, har Stina Mehus et solid fundament som ny styreleder. 

– Jeg er takknemlig for tilliten og gleder meg til å jobbe for å få flere norske bønder til å legge om til økologisk, sier Stina Mehus.  

– EU har nylig satt mål om at en fjerdedel av alt jordbruksareal i EU skal dyrkes økologisk innen 2030. Nå må Norge følge etter. 

Utfordrer matministeren 

Landbruksminister Sandra Borch pekte i sin hilsningstale til landsmøtet på den viktige funksjonen økologisk landbruk har som spydspiss for å trekke hele landbruket i en miljømessig bærekraftig retning.  

– Norske forbrukere etterspør økologisk mat i økende grad, så nå må landbruket følge opp, mener Mehus. – Jeg vil utfordre landbruksministeren til å lytte til de 15 organisasjonene som nå krever et økomål, etter modell fra EU. Samtidig må regjeringen sørge for nødvendige tiltak for å øke omsetningen, slik de har lovet.  

Organisasjon i vekst 

Økologisk Norge er Norges største medlemsorganisasjon for både de som dyrker maten, de som selger den og de som bare spiser økologisk.  

Organisasjonen er i vekst og har nå over 4200 medlemmer. Vi ønsker nye medlemmer, både bønder og forbrukere velkommen som medlemmer, sier den nyvalgte styrelederen, Stina Mehus. Sammen dyrker vi mulighetene! 

Hvem er Stina Mehus?

 • Økobonde på Eiketoppen gård i Drøbak 
 • Født 1980 
 • Utdannet agronom.  
 • Har studert økologisk landbruk ved Høgskolen i Hedmark 
 • Har bred styre-erfaring fra organisasjoner som Bondelaget, Debio, Innovasjon Norge, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge. 
 • I tillegg Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) ved NMBU for å kunne ta imot elever på gården. 
 • Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft

Om Eiketoppen gård: 

 • 140 dekar som benyttes til fôrproduksjon i et vekstskifte med eng og korn med gjenlegg 
 • I tillegg driver hun et økologisk mangesysleri, med produksjon av hageblåbær, gammelnorsk sau og ammeku på beitene i skogen rundt gården.  
 • Gården gir kvalitetsprodukter til direktesalg og i tillegg råvarer til et selskapslokale på den gamle låven, der gården tilbyr et helhetlig, grønt konsept for feiring av store dager. 
 • Eiketoppen på Facebook

 

Tilbake til toppen