Hopp til innhold

Landsmøte 2018

Fikk faglig inspirasjon i Fjellregionen

Årets fagdag i tilknytning til Landsmøtet bød på besøk hos flere av Fjellregionens økobønder og hos Rørosmeieriet. De 70 deltakerne fikk både kunnskap og inspirasjon av regionens suksess med øko-omlegging.


– Vi er kommet fra hele landet i forbindelse med vårt Landsmøte som er lagt til Røros denne helga, forteller styreleder Jostein Trøite i Oikos – Økologisk Norge. Han har selv vært bonde i Skogn i Trøndelag i en årrekke.

Fjellregionens øko-suksess

– Fjellregionen er et spennende område å komme på fagtur til, siden dere her har hatt en svært vellykka offentlige satsing på økologi og næringsutvikling. Det har vært både interessant og inspirerende å møte noen av regionens bønder på hjemmebane og se hva vi andre kan lære av deres erfaringer, sier Trøite.

Økologi er god agronomi

Kjersti Ane Bredesen er landbrukssjef i Tolga, en kommune med 17 prosent økologisk areal og høy omsetning av lokale økologiske varer i butikk. Hun innledet fagturen med å fortelle om hvordan den høye andelen økologisk landbruk i kommunen gjør at landbruket i Tolga får en ekstra dimensjon.
– Å lykkes med økologi forutsetter god agronomi og representerer faglig fornuftige løsninger og sunt bondevett, sa hun.

Fem bedrifter

Landsmøtedeltakerne og en gruppe studenter fra Fagskolen Innlandet på Storsteinnes var med på turen, som gikk til fem interessante økobedrifter i regionen.

Fjellurt i Tolga, som drives av Birgit Svendsen og Gunhild Skattebu, dyrker og selger urter til te og krydder. De vant Tolgaprisen i 2016 for sitt arbeid med et nisjeprodukt innen landbruket. www.fjellurt.no

Rønningen gård ligger på 750 moh i Vingelen. Her driver Aud og Embret Rønning økologisk melkeproduksjon i samdrift med naboen i nytt fellesfjøs. Embret Rønning er også #Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets Økoløft. https://www.oikos.no/prosjekter/landbrukets-oekoloeft/inspirasjonsboender/med-oeko-samdrift-i-fjellbygda/

Fagtur 2018 - #Inspirasjonsbonde Embret Rønning i Tolga tok imot besøk i sitt lafta lausdriftsfjøs. Han tok imot en gruppe på fagtur før #LM2018  FOTO: Oikos
Fagtur 2018 - #Inspirasjonsbonde Embret Rønning i Tolga tok imot besøk i sitt lafta lausdriftsfjøs. Han tok imot en gruppe på fagtur før #LM2018 FOTO: Oikos

Eggen Gardsysteri som drives av Liv Bjørnstad og Ola Eggen, lager produkter fra gårdens egne, økologiske kyr. Produserer til sammen 5 oster. Osten Fjellblå fikk stempelet verdensklasse i følge juryen under Trøndersk matfestival i 2010. Osten fikk også gull i London i 2017 (se også her).

Moseng gård ligger i Os kommune i Hedmark. Her driver Stig Schjerven Østgård med ammeku i løsdriftsfjøs for ca 20 voksne dyr og like mange kalver og ungdyr. Om sommeren er dyra på setra. Kjøttet produseres og distribueres i samarbeid med Røroskjøtt og Rørosmat og selges også rett fra gården. http://www.moseng-gard.no

Kontinuerlige forbedringer

Fagturen ble avsluttet med samling hos økofyrtårnet Rørosmeieriet, som nettopp har fått en høythengende anerkjennelse som den fjerde mest bærekraftige bedriften i Norge.
Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund fortalte om bedriftens historie og om potensialet for videre utvikling framover: – Vi vil trenge mye mer lokal økomelk, var budskapet fra Lund, – bortimot en firedobling av dagens volum, og mest mulig basert på gras og de fôrressursene vi har her i regionen. 
– Vår suksess ligger i at vi styrer etter våre verdier, sier Lund. – Engasjert, Kompetent, Troverdig og Effektiv – E-K-T-E – verdier som er helt sentrale i vårt operative og strategiske arbeid, forteller han.  
– For oss handler ikke bærekraft om enkelttiltak, men om kontinuerlig forbedring. Vi kan ikke gjøre alt, men hver gang vi gjør en endring, så skal vi ta et skritt i riktig retning, sa Lund og fikk lang applaus fra den lydhøre forsamlinga.

Meieribestyrer Trond V. Lund, formidlet Rørosmeieriets historie og visjoner  FOTO: Oikos
Meieribestyrer Trond V. Lund, formidlet Rørosmeieriets historie og visjoner FOTO: Oikos


Landsmøte 2018

Lørdag og søndag er 65 delegater og observatører fra medlemsorganisasjonen Oikos – Økologisk Norge samlet til Landsmøte på Røros.
Landsmøtet skal blant annet behandle spørsmål omkring hvilke nye mål som bør settes for utvikling av det økologiske landbruket, kommende innstramminger i økologiregelverket og navneendring for organisasjonen. Lørdag kveld deler vi ut hedersprisen Årets Meitemark.

Tilbake til toppen