Hopp til innhold

Økologisk Norge

Landsmøtet 2022 - med fagtur

Vi ønsker medlemmer og gjester hjertelig velkommen til landsmøte i Stavanger-regionen 18.-20. mars. Vi håper på stor oppslutning og ser frem til hyggelige dager sammen med representanter fra hele organisasjonen! 

Vi starter landsmøtet med en fagdag med lunsj og faglig program.
Meld deg på innen 7. mars  
Velkommen kl. 12.00 til lunsj på Sølvberget bibliotek i Stavanger sentrum.
Deretter blir det besøk hos økologiske produsenter på Leikvoll og Ullandhaug økologiske gårder, før vi avslutter med felles middag på Sola strandhotell kl. 19.00.
 

Torsdag 17. mars og fredag 18. mars arrangerer vi også en Samling for unge økologiske bønder. 

Landsmøtet 2022 avholdes på Sola strandhotell

Lørdag 19. mars:

09:00 Åpning av landsmøtet 
19:30 Festmiddag i r
estauranten på Sola strandhotell. 

Søndag 20. mars:

12:30 Arrangementet avsluttes med lunsj  

Saker som skal behandles:

Last ned alle saksdokumentene i pdf
 
Sak L01-22 Konstituering av landsmøtet, opprop av delegater 

Sak L02-22 Årsmelding for 2020 og 2021 

Sak L03-22 Generaldebatt 

Sak L04-22 Regnskap med revisjonsberetning for 2020 og 2021 

Sak L05-22 Politisk plattform – nytt prosentmål 

Sak L06-22 Toårig satsningsområde 2022-2024 

Sak L07-22 Vedtektsendringer 

Sak L08-22 Refusjon av medlemskontingent 2022/2023 

Sak L09-22 Fastsetting av kontingent for 2023/2024 

Sak L10-22 Landsmøteuttalelser 

Sak L11-22 Godtgjøring for tillitsvalgte 

Sak L12-22 Budsjett for 2022/2023 

Sak L13-22 Valg: styreleder, nestleder, styremedlemmer, vara-representanter, ordstyrere landsmøte, valgkomité og revisor 

For mer informasjon : 

Se :  Infoskriv til landsmøtedelegater

Spørsmål?

Bare ta kontakt med oss:

  • Are Einari Björklund Skau
    Organisasjonsrådgiver og prosjektleder i Økouka.
    Telefon: (+47) 24 12 41 03
  • Mathilde Prestbakmo Ekeland (i permisjon)
    Prosjektmedarbeider i Biomangfold - fra gård til gaffel.
    Telefon: (+47) 24 12 41 01


Hjertelig velkommen til landsmøte og fagtur 2022! 
 

 

Praktisk informasjon 

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Alle medlemmer har tale- og forslagsrett. Bare de valgte delegatene har stemmerett.   
Alle deltagere må ha betalt kontingent i inneværende år. 
 
Ifølge vedtektene har hvert fylkeslag rett til to delegater og hvert lokallag har rett til en delegat per 20 medlemmer, men maksimalt to delegater til sammen. Delegatene velges på årsmøtene i lagene.
For mer informasjon om landsmøte se
vedtektenes § 5. 

Overnatting, mat og priser 

Landsmøtet avholdes på Sola strandhotell, Axel Lunds veg 27, Sola, der vi også overnatter og spiser alle måltider. Det er mulig å bestille enkeltrom eller dobbeltrom på hotellet.  

Enkeltrom: 875 kr per natt, inkludert frokost.  
Dobbeltrom: 488 kr per natt per pers., inkludert frokost. 

Reise 

Vi oppfordrer alle, så langt det er mulig, til å reise kollektivt og miljøvennlig til landsmøtet. Sjekk blant annet rutetilbud på Vy og Kystbussen. 
 
Vi setter opp felles busstransport i forbindelse med fagturen fredag 18. mars. Fagturen starter med lunsj 18. mars kl. 12.00 på Sølvberget bibliotek i Stavanger sentrum og avsluttes før felles middag på Sola strandhotell kl. 19.00. 

Hvem betaler hva?

Økologisk Norge dekker reiseutgifter for alle delegater etter billigste reisemåte (ikke for observatører). Økologisk Norge dekker også alle felles måltider for delegater og observatører under fagturen og landsmøtet. 
 
Lagene betaler selv for delegatenes overnatting med frokost. Observatører betaler sin egen overnatting med frokost (lagene kan velge å dekke dette også). Alle betaler sin egen drikke. 
 
Vi har et begrenset budsjett, så vær vennlig å benytte billigste reisemåte! 

Tilbake til toppen