Hopp til innhold

Flere skolehager

Vi dyrker framtida! Hvert år etablerer vi 10 nye skolehager i Norge.

Flere skolehager

Vi dyrker framtida! Hvert år etablerer vi ti nye skolehager i Norge.

Økologisk Norge vil med en storstilt satsning tørke støv av skolehagen, og løfte, styrke og modernisere den inn i vår tid. Skolehagen var tidligere en viktig læringsarena for barn og har de siste 30 årene vært i drastisk nedgang, men interessen er nå igjen økende.

Økologisk Norge etablerer i løpet av årene fra 2020-2023 til sammen 40 nye skolehager på Østlandet, og danner et tilhørende nettverk gjennom prosjektet «Dyrk framtida – flere skolehager i Norge». Gjennom prosjektet ønsker Økologisk Norge å løfte skolehagesaken høyere opp på agendaen, og inspirere til at flere etablerer skolehage på sin egen skole.

Prosjektet har laget en skolehagehåndbok og tilhørende nettside for å spre kunnskap om skolehageetablering og drift. Les mer om dette på nettsiden www.skolehagerinorge.no I tillegg blir skolehageseminaret arrangert hvert år i prosjektperioden i samarbeid med flere aktører i feltet.

Prosjektskolene

Hvert prosjektår samarbeider Økologisk Norge med ti skoler om å etablere skolehage. Prosjektskolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med midler til selve skolehagen og kurs for lærere, samt tett oppfølging og veiledning gjennom hele prosjektåret. Skolen selv stiller med tid og ressurser til etablering og kurs, samt tid og ressurser til å få hagen til å fungere over tid. Sammen dyrker vi framtida!

Det første prosjektåret i 2020 ble et annerledes-år på mange måter, og særlig for prosjektskolene. Til tross for koronarelaterte utfordringer ble det etablert flotte skolehager, og både digitale nettverkssamlinger og fysiske kurs ble gjennomført. Det var stor entusiasme for dyrkingen både blant elever og lærere.

I prosjektår to i 2021 ble ti nye flotte skolehager etablert. Koronasituasjonen la ingen demper for entusiasmen på skolene, men bidro heller til at mange opplevede skolehageetableringen som enda mer meningsfylt og viktig.

I prosjektets tredje år 2022 ble prosjektets første "normale" år med fysiske kurs, treff og møter. Ti flotte hager ble etablert dette året.

I 2023 er enda ti nye skoler i full gang med å etablere skolehager på sine skoler. Dyrkingssesongen og våren er på vei, og planlegging av årets hager er i full gang.  Les mer om prosjektskolene her: Om prosjektet og nettsiden | Skolehager i Norge

 

Informasjon om oppstart og etablering av skolehage

Mange skoler ønsker å etablere skolehage på egen skole, og ser etter informasjon om hvordan man kan komme i gang. Skolehagehåndboka ble lansert av prosjektet for å gjøre det enklere å finne denne informasjonen. Håndboka kan lastes gratis ned fra prosjektets nettside, eller bestilles fysisk her: https://skolehagerinorge.no/bestill

I tillegg til skriftlig informasjon om skolehageetablering og undervisning på nettsiden og i håndboka har prosjektet laget en omfattende digital kursfilmserie som er gratis tilgjengelig på nettsiden. Se kursfilmene her: https://skolehagerinorge.no/ressursbibliotek

Prosjektet har senere utvidet ressursbanken med et dyrkningsleksikon hvor du kan lese om stell, gjødsling, plantetidspunkt og hvilke skadegjørere du må være oppmerksom på.  https://skolehagerinorge.no/lag-en-skolehage/dyrkningsleksikon

Nettverksarbeid og kartlegging

Mange etablerer skolehagen sin helt på egen hånd, og har ikke kontakt med andre skoler som gjør det samme. Faktisk er det ingen vet hvor mange skolehager som finnes i Norge eller hvor de er. Det ønsker Økologisk Norges å gjøre noe med. Har dere allerede en skolehage? Registrer dere gjerne i kartet her https://skolehagerinorge.no/kart/ny. Ved å registrere dere i kartet gjøre dere både skolehagen deres og engasjementet deres for saken synlig for flere. Det styrker nettverket mellom skolehageinteresserte, i tillegg til å styrke selve skolehagesaken.

Skolehagegruppa «Skolehager i Norge» på Facebook er en god plattform for å kommunisere med andre skolehageinteresserte over hele landet.

Bred fagkunnskap i prosjektet

I prosjektet samarbeider Økologisk Norge tett med skolehageekspertene Marianne Leisner og Linda Jolly. De er fagansvarlige i våre digitale kursfilmer. Linda Jolly er tidligere universitetslektor ved seksjon for læring og lærerutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Marianne Leisner er driftsansvarlig på Gartneriet på Bygdø kongsgård. Sammen underviser de i etterutdanningskurset «økologiske skolehager og bærekraftig læring» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Les mer om utdanningen her. 

Annikken Jøssund er prosjektleder i prosjektet. Hun arbeider også på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med etterutdanningskurs for lærere om skolehage. Hun har tidligere jobbet med urbant landbruk i Oslo kommune, som skolehagerlærer og har erfaring fra mange ulike bærekraftige prosjekter med spesielt fokus på økologisk dyrking, landbruk og skolehager.

I skolehagen er det viktige paralleller til landbruket, og Økologisk Norge ønsker gjennom dette prosjektet til å øke forståelsen av hvordan mat, helse, natur og miljø er tett sammenvevd gjennom matproduksjonen. Gjennom dette vil vi bidra til å på sikt øke befolkningens kunnskap om matproduksjon og bærekraft, sier prosjektleder Annikken Jøssund

Ønsker du å lese mer om vårt arbeid og få mer inspirasjon, sjekk vår nettside www.skolehagerinorge.no

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb  
Tilbake til toppen