Hopp til innhold

Dyrk framtida – flere skolehager i Norge

Økologisk Norge vil med en storstilt satsning tørke støv av skolehagen, og løfte, styrke og modernisere den inn i vår tid. I første omgang skal Viken få ti nye skolehager. 

Skolehager var tidligere en viktig læringsarena for barn, men har de siste 30 årene vært i drastisk nedgang. Et nytt prosjekt i Økologisk Norge skal gi et løft til denne viktige læringsarenaen hvor barna kan lære om matens opprinnelse, og lære praktisk og tverrfaglig. 

Skolehager på jakt etter skoler 

Det året skal organisasjonen etablere ti skolehager i Oslo/Viken-området, og danne et tilhørende nettverk gjennom det nye prosjektet “Dyrk framtida - flere skolehager i Norge”.  

– Vi vil finne 10 skoler som skal få en skolehage i gave, og vi ønsker å snakke med skoler som er enige med oss i at skolehager er framtida og kan være en viktig arena for læring i skolen i dag. Vi skulle gjerne sett at alle skoler ble bygd med planlagt skolehage, men inntil det skjer gleder vi oss til å bidra til at mange flere barn får tilgang til natur- og matkunnskap direkte fra dyrking i sitt skolemiljø», sier prosjektleder Markus Brun Hustad fra Økologisk Norge.  

Skolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med selve skolehagen og kurs for lærere og elever, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid.  

Viktig prosjekt for Økologisk Norge 

Økologisk Norge mener barn bør få mulighet til å lære om jord, biologisk mangfold, landbruk og mat ved å delta aktivt med dyrking. Barn og voksne er fjernere fra mat og natur enn noen gang. I skolehagen kan de oppleve den første forståelsen av sammenhenger mellom bærekraft, biologisk mangfold, matproduksjon og miljø. Gjennom dette vil vi bidra til å på sikt øke befolkningens kunnskap om nettopp matproduksjon og bærekraft. 

– I skolehagen er det viktige paralleller til landbruket, og Økologisk Norge ønsker gjennom dette prosjektet til å øke forståelsen av hvordan mat, helse, natur og miljø er tett sammenvevd gjennom matproduksjonen. Gjennom dette vil vi bidra til å på sikt øke befolkningens kunnskap om nettopp matproduksjon og bærekraft, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge, som har fartstid som skoleleder i 16 år. 

– Som skoleleder har jeg sett hvor viktig skolehager er for barns læring. Klarer en å gjøre hagen til en del av skolens uteområde vil det være med å øke elever og pedagogenes trivsel, sier Solberg. 

Bred fagkunnskap i prosjektet 

Økologisk Norge har invitert med ressurspersoner fra skolehage-miljøet for faglig tyngde og bidra til samarbeid mellom de gode kreftene som jobber for flere skolehager i Norge. Med i prosjektet er blant andre Linda Jolly, universitetslektor fra NMBU i Økologiske skolehager og Tore Faller, skolehageleder og ansvarlig for bærekraftig læring i Oslo. 

Markus Brun Hustad skal lede prosjektet fra november. Hustad har jobbet i Økologisk Norge i fem år som landbruksrådgiver, prosjektleder for Økouka, og sist Landbrukets Økoløft. Det siste året har han i tillegg vært gartner på nyoppstartede Tveten andelsgård på Tveita i Oslo, som har samarbeidet med skoler i nærområdet. 

– Klima- og miljøkrisa i vår tid gjør at praktisk kunnskap om bærekraft er viktig for alle, også for barn. Skolehagen har for mange vært en viktig læringsarena for naturkunnskap og matkunnskap i Norge, men dessverre ligger denne modellen for det meste brakk med uforløst potensiale. Jeg gleder meg veldig til å kunne bidra til at flere barn får tilgang på skolehager gjennom dette prosjektet, sier Hustad. 

Er din barneskole interessert i å bygge en skolehage?  

Ta kontakt med prosjektleder Markus Brun Hustad:  

(+47) 24 12 41 09 / markus@okologisknorge.no 

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb  

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen