Hopp til innhold

Dyrk framtida – flere skolehager i Norge

Økologisk Norge vil med en storstilt satsning tørke støv av skolehagen, og løfte, styrke og modernisere den inn i vår tid. 

Skolehagen var tidligere en viktig læringsarena for barn, men har de siste 30 årene vært i drastisk nedgang. Skolehageprosjektet i Økologisk Norge skal gi et løft til denne viktige læringsarenaen hvor barna kan lære om matens opprinnelse, og lære praktisk og tverrfaglig. 

Økologisk Norge etablerer i løpet av 2020 ti nye skolehager i Oslo/Viken-områder, og danner et tilhørende nettverk gjennom det nye prosjektet “Dyrk framtida – flere skolehager i Norge”. Gjennom prosjektet ønsker Økologisk Norge å sette skolehagesaken på agendaen, og inspirere til at flere etablerer skolehage på sin egen skole. Prosjektet lager også en skolehagehåndbok og tilhørende nettside, i tillegg til å arrangere Skolehageseminar til høsten, for alle interesserte.

Godt i gang med etableringen av ti nye skolehager

De ti skolene som er valgt ut til å delta i Økologisk Norges nye skolehageprosjekt ligger geografisk spredt i Oslo og Viken. Både store byskoler og mindre grendeskoler er blant de utvalgte. Til sammen har skolene 4000 elever som får ny skolehage i 2020. Det var stor interesse for prosjektet – over 50 skoler tok kontakt da Økologisk Norge utlyste at de var på jakt etter skoler.

– At så mange har tatt kontakt med et ønske om å bygge skolehage viser at mange ser fordelene en skolehage kan bidra med for elevene og skoler. Vi håper på sikt at de fleste norske barneskolebarn har tilgang til en skolehage, og vi heier videre på de som ikke får midler gjennom vårt prosjekt, sier Markus Brun Hustad, prosjektleder for skolehageprosjektet i Økologisk Norge.

Til tross for koronasituasjonen våren 2020 er de aller fleste av prosjektskolene godt i gang med å etablere skolehage på skolen sin. Det er stor entusiasme for dyrking blant både elever og lærere. Mange synes skolehagearbeidet er særlig spennende med tanke på fornyelsen av læreplanene i skolen, kalt «fagfornyelsen», som trer i kraft høsten 2020. Her vektlegges praktisk, tverrfaglig læring som sammenfaller svært godt med skolehageaktiviteter.

Prosjektskolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med selve skolehagen og kurs for lærere og elever, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid. 

Viktig prosjekt for Økologisk Norge 

Økologisk Norge mener barn bør få mulighet til å lære om jord, biologisk mangfold, landbruk og mat ved å delta aktivt med dyrking. I skolehagen kan de oppleve den første forståelsen av sammenhenger mellom bærekraft, biologisk mangfold, matproduksjon og miljø. 

– I skolehagen er det viktige paralleller til landbruket, og Økologisk Norge ønsker gjennom dette prosjektet til å øke forståelsen av hvordan mat, helse, natur og miljø er tett sammenvevd gjennom matproduksjonen. Gjennom dette vil vi bidra til å på sikt øke befolkningens kunnskap om nettopp matproduksjon og bærekraft, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge, som har fartstid som skoleleder i 16 år. 

– Som skoleleder har jeg sett hvor viktig skolehager er for barns læring. Klarer en å gjøre hagen til en del av skolens uteområde vil det være med å øke elever og pedagogenes trivsel, sier Solberg. 

Bred fagkunnskap i prosjektet 

Økologisk Norge har invitert med ressurspersoner fra skolehage-miljøet for faglig tyngde og bidra til samarbeid mellom de gode kreftene som jobber for flere skolehager i Norge. Med i prosjektet er blant andre Linda Jolly, universitetslektor fra NMBU i Økologiske skolehager og Tore Faller, skolehageleder og ansvarlig for bærekraftig læring i Oslo. 

Markus Brun Hustad skal lede prosjektet fra november. Hustad har jobbet i Økologisk Norge i fem år som landbruksrådgiver, prosjektleder for Økouka, og sist Landbrukets Økoløft. Siden 2019 har han i tillegg vært gartner på Tveten andelsgård på Tveita i Oslo, som har samarbeid med skoler i nærområdet. 

Annikken Jøssund er prosjektmedarbeider i prosjektet. Hun har tidligere jobbet med urbant landbruk i Oslo kommune og som kursholder på Geitmyra matkultursenter for barn. Hun jobber også på den nyoppstartede andelsgården Vaar gård på Nesodden. Hun har erfaring fra mange ulike bærekraftige prosjekter med spesielt fokus på praktisk, økologisk dyrking, urbant landbruk og skolehager. 

– Klima- og miljøkrisa i vår tid gjør at praktisk kunnskap om bærekraft er viktig for alle, også for barn. Skolehagen har for mange vært en viktig læringsarena for naturkunnskap og matkunnskap i Norge, men dessverre ligger denne modellen for det meste brakk med uforløst potensiale. Det gleder meg veldig til å kunne bidra til at flere barn får tilgang på skolehager gjennom dette prosjektet, sier Hustad. 

Er din barneskole interessert i å etablere en skolehage?  

Ta kontakt med

Prosjektleder Markus Brun Hustad: markus@okologisknorge.no / 24 12 41 09

Prosjektmedarbeider Annikken Jøssund: annikken@okologisknorge.no 

 

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb  

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen