Hopp til innhold

Sprøytegift i mat

Frukt og grønt i norske butikker inneholder ofte sprøytegift. Her er oversikten.

Vi heier på den norske bonden, og vil selvsagt at folk skal spise mer frukt og grønt. Dessverre inneholder mer enn halvparten av maten vi spiser, påvisbare rester av sprøytegifter. En av tre matvarer inneholder rester av to eller flere stoffer. Mange av verstingene er importerte.

Sprøytegifter, særlig når de kombineres, kan selv i små doser gi alvorlige skader på mennesker og miljø. Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til antall miljøgifter i kroppen.

Velg heller giftfri, økologisk mat

Vi har laget lister over mat med flest funn av giftrester, en for grønnsaker og en for frukt og bær. De verste står øverst. Dermed kan du vite når du helst bør velge økologisk, og redusere mengden giftrester du får i deg.

Listene er basert på Mattilsynets overvåkning av sprøytegifter i mat. Vår rangering er basert på utprøvd metodikk fra "Dirty Dozen" i USA og England.

Rester av sprøytemidler sirkulerer i kroppene våre etter at vi har spist dem. Nivåene faller drastisk om vi endrer til økologisk mat.
Ernæringsbiolog Marit Kolby

Vil du støtte Økologisk Norge i arbeidet for å få mer mat uten sprøytemidler? Klikk her.

Er det så farlig da?

Ja, stadig flere eksperter mener det er grunn til bekymring. Halvparten av testene til Mattilsynet inneholdt en eller flere giftrester. Nyere forskning viser også at når slike stoffer kombineres i kroppene våre, kan gjøre de være skadelige, også langt under grenseverdiene.

Vi ser også at nye sprøytegifter stadig blir forbudt, slik som nervegiften klorpyrifos som ble forbudt så seint som i fjor. EU sitt godkjenningsorgan har også fått intern kritikk for de baserer seg for lite på uavhengig forskning når de setter grenseverdiene.

Hvorfor mer økologisk?

Den største befolkningsundersøkelsen vi har gjennomført i Norge viser at et kosthold med mer økologisk mat minsker risikoene for helseskader. Tilsvarende studier i fra Frankrike viser at de som spiser mest økologisk mat har mindre risiko for kreft, diabetes og fedme.

Men det er masse andre gode grunner enn helsa for å velge økologisk mat: Mindre klimautslipp, bedre dyrevelferd, mindre skader på naturen og livsviktige insekter som bier.

Velger du norsk, økologisk mat vil du også kunne øke inntektene til norske bønder som ofte tjener altfor lite. De kunne produsert mer av den økologiske maten vi i dag importerer fra utlandet. 

Men først og fremt mener vi i Økologisk Norge det er et politisk ansvar å legge til rette for mat som er bra for oss mennesker, miljøet og dyra og innsektene. Vi mener det offentlige må gå foran og kjøpe inn mer økologisk mat, slik de har gjort i Sverige og Danmark.

Vil du gi oss større gjennomslag? Bli medlem og få vårt prisvinnende magasin Ren Mat i posten fire ganger i året.

Bli medlem

Ditt medlemskap gir oss større gjennomslagskraft. Vi jobber praktisk og politisk for:

  • Ren mat, uten sprøytemidler. Bra for helsa, miljøet og innsekter som bier.
  • Bedre vilkår for den norske bonden og alle som vil dyrke mer miljøvennlig.
  • At alle barn skal ha tilgang til en skolehage og gratis, sunn skolemat!
  • Å redde matjorda og naturen fra nedbygging og forurensing.
  • Bedre dyrevelferd, særlig for husdyr som ku, kylling og gris.

Sammen dyrker vi mulighetene!

Vil du vite mer om sprøytegifter?

Økologisk Norges magasin, REN MAT, har mer innsikt, der du kan lese følgende artikler:

Les også


Aktuelt

Tilbake til toppen