Hopp til innhold

håndboka

Kommunikasjon og tips til aktiviteter

For å skape engasjement for lagets arbeid er det viktig å holde medlemmer og andre informert om hva som skjer i laget.

Det er viktig at kommunikasjonen er toveis, det vil si at det skal være lett å kontakte laget og få svar.

Noen tips på veien for å få til dette:

 • Info til medlemmene:
  • Regelmessig e-post eller nyhetsbrev til medlemmene i laget om hva laget gjør og hva medlemmene kan engasjere seg i.
  • Regelmessige oppdateringer på facebook om hva som foregår i laget og med arrangementsinvitasjoner.
  • Sende velkomstmail til nye medlemmer med info om laget og planer framover
 • Bruke okologisknorge.no:
  • Legge inn arrangementer under fanen Hva skjer. Da blir arrangementene med i kalenderen på nettsida og automatisk med i nyhetsbrevene som sendes ut regelmessig til medlemmer og andre fra hovedorganisasjonen.
  • Bidra til at informasjon om laget holdes oppdatert under fanen Bli aktiv på nettsiden. Der ligger nøkkelinfo om og kontaktinfo til laget. Organisasjonsrådgiver kan bistå med dette.
 • Aktivitet og sosiale arenaer: Skape sosiale arenaer for medlemmene i laget, for eksempel ved å arrangere medlemsmøter og annen aktivitet. Se eget avsnitt på neste side med tips til aktiviteter.
 • Formidle budskap gjennom media: Prøve å formidle aktuelle budskap gjennom media for å få engasjement for ulike saker, gjerne i forbindelse med arrangementer eller andre aktiviteter der det skjer noe. Det kan gjøres ved å skrive kronikker eller leserinnlegg, eller ved å sende pressemelding og/eller invitere journalister. Uansett måte å gjøre det på, bør budskapet være tydelig og lettfattelig og man bør ha definert en målgruppe for budskapet.
 • Møtesteder: For lokallag kan det være hensiktsmessig å ha et fast møtested der man kan ha møter og annen aktivitet, lagre utstyr og kanskje ha et bibliotek? Kanskje har kommunen et lokale for frivillige organisasjoner, for eksempel i forbindelse med en kommunal gård eller (skole)hage. Oslo og Omegn Økologiske Hagelag har for eksempel tilgang til Geitmyra skolehager i Oslo og Lørenskog økolag holder til på Skårer gård i Lørenskog.
 • Lokale grupper: For lag som dekker store områder kan lange avstander være en utfordring hva gjelder å skape møtesteder. En mulighet kan være å etablere lokale grupper som kan møtes oftere og ta seg av aktivitet og arrangementer lokalt.

Medlemslister

Lagene får tilsendt medlemslister regelmessig, for å kunne ha oversikt over sine medlemmer og for å kunne kontakte dem. Etter at den nye personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft i 2018 er det kun lag som har inngått databehandleravtale med Økologisk Norge som vil kunne motta medlemslister. Det er viktig at listene ikke deles med noen utenfor styret da de inneholder informasjon som ikke skal komme på avveie. Man bør være obs på at en del medlemmer ikke ønsker å bli kontaktet på e-post. Disse må fjernes fra e-postlister.

Juleverksted - Økologisk Oslo/Akershus 2017 FOTO: Økologisk Oslo/Akershus
Juleverksted - Økologisk Oslo/Akershus 2017 FOTO: Økologisk Oslo/Akershus

Tips til aktiviteter

Laget står fritt til å velge aktiviteter som egner seg i sitt lag. Kun fantasien setter grenser for hva aktiviteter kan være.

Her er noen tips:

 • Møteserie eller seminarer med aktuelle temaer, både rettet mot forbrukere, produsenter og/eller bedrifter
 • Arrangere ØKOUKA, gjerne sammen med andre organisasjoner
 • Arrangere Åpen økologisk gård på høsten, eventuelt med kuslipp på våren
 • Stand på (mat-)festivaler
 • Filmvisning med påfølgende samtale/debatt, for eksempel der noen som har kunnskap om det aktuelle temaet inviteres til å ta del i samtalen
 • Økologisk middagsselskap
 • Økokafé
 • Samtale/debatt om aktuelt tema, kanskje med påfølgende økologisk servering
 • Dyrkekurs, kompostkurs, matkurs eller andre kurs for medlemmer og andre
 • Felles dyrkeprosjekt
 • Salong «intervju» med økobønder, økoforbrukere, økobutikkeier
 • Gårdsbesøk
 • Innspillsmøter i forbindelse med jordbruksforhandlingene, regelverksutvikling eller andre saker som er aktuelle for landsstyret i Økologisk Norge
 • Utfordre lokalpolitikerne på deres økosatsing ved valg (for eksempel ved lokalvalget i 2019)
 • Arbeide for at det etableres andelslandbruk lokalt
 • Delta i Økologisk Norges kampanje 2019 og 2021 (informasjon vil deles med lagene og på okologisknorge.no)
 • Arrangere egne kampanjer

Samarbeid: Ofte kan det være både hyggelig og nyttig å samarbeide med andre aktører, som for eksempel Norsk landbruksrådgivning, faglagene, miljøorganisasjoner, dyrke-/hagelag, andelsgårder, gårdbrukere, kokker, serveringssteder eller andre. Slik kan man nå et bredere publikum, knytte til seg flere ressurspersoner, få med flere til å ta i et tak og skape nye kontakter, og kanskje dele på finansieringen og søke midler sammen.

Tilbake til toppen