Hopp til innhold

Åpen økologisk gård

I prosjektet Åpen økologisk gård inviterer vi gårdbrukere som driver økologisk eller biodynamisk landbruk til å åpne gården sin for publikum.

I prosjektet Åpen økologisk gård samarbeider vi med økologiske bønder for at folk skal få anledning til å oppleve en økologisk eller biodynamisk gård for en dag.

Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap og engasjement rundt økologisk og biodynamisk landbruk. En ny satsing siden 2017 er en vårutgave med kuslipp. Kuslipp arrangeres i samarbeid med melkebønder som driver økologisk eller biodynamisk, Rørosmeieriet og TINE. Kuslipp. Høstutgaven av Åpen økologisk gård med tradisjonelle familiearrangementer arrangeres årlig, og i 2017 var det ny rekord for antall arrangører; hele 32 gårder i 15 forskjellige fylker åpnet gårdene sine for publikum.

Flere og flere er opptatt av økologisk mat, men ikke så mange kjenner en bonde de kan besøke. Enda færre kjenner bønder som driver økologisk eller biodynamisk. På arrangementene får publikum anledning til å møte bøndene i deres egne gårdsmiljø. De får smake på maten der den produseres og hilse på dyr. De får lære om økologisk og biodynamisk landbruk gjennom ulike aktiviteter, bli kjent med redskaper og ta planter, åkrer, komposter og driftsbygninger i nærmere øyesyn.


• Åpen økologisk gård har blitt arrangert årlig siden 2011, og målet er å bidra til økt kunnskap og engasjement rundt økologisk og biodynamisk landbruk. Primærmålgruppen er folk med interesse for økologisk og biodynamisk mat og landbruk og gjerne også andelslandbruk, inkludert barnefamilier
• Økologisk Norge er prosjekteier og -leder, og Biologisk-dynamisk forening er samarbeidspartner
• Prosjektet blir finansiert via utviklingsmidler fra Landbruksdirektoratet

Tilbake til toppen