Hopp til innhold


Hedersprisen Årets Meitemark

Hedersprisen "Årets Meitemark” deles ut årlig av Økologisk Norge. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Norge.

Årets Meitemark er en hederspris som deles ut en gang i året av Økologisk Norge. Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

- Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.

- Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap og gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betraktning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Nominasjoner

Nominasjoner til Årets meitemark sendes i skjemaet under, eller til organisasjon@okologisknorge.no!

Det er landsstyret i Økologisk Norge som behandler nominasjonene og treffer bestlutningen om hvem som skal tildeles hedersprisen Årets meitemark for et år.

Nominasjon

Nominasjon
Før inn navnet på den/de du ønsker å nominere
Før inn hva nominerte driver med
Før inn begrunnelsen til nominasjonen
Før inn kontaktinformasjon til nominerte hvis du har dette tilgjengelig
Føt inn navnet til avsender av nominasjonen
Før inn kontaktinformasjonen til avsender av nominasjonen
Før inn eventuelle kommentarer her

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:

2023 Kari Gåsvatn

2022 Gunhild Flatebø & Harald Wiig Bjørn-Nielsen

2021 Herwig Pommeresche

2020 Linda Jolly & Marianne Leisner

2019 Dag Jørund Lønning

2018 Jasper Kroon og Tom Boersma

2017 Regine Andersen

2016 Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk

2015 Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud

2014 Liv og Dag Hauffen

2013 Olav Arnar Bø

2012 Ib Kondrup

2011 Olav Jønsi

2010 Gjermund Stormoen

2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli

2008 Karl og Petra Grude

2007 Helge Christie og Anders Vatn

2006 Grete Lene Serikstad

2005 Einar Grepperud og Emil Mohr

2004 Erna og Trygve Sund

2003 Vinjar Tufte

2002 Ella Sandnes

2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg

2000 Pascale Baudonnel

1999 Thomas Cottis

1998 Christian Zurbuchen

1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)

1996 Kristian Ormset

1995 Johan Ellingsen

1994 Sissel Hansen

1993 Kåre Torvik

1992 Vidar-Rune Synnevåg

 

 

 

Tilbake til toppen