Hopp til innhold
Årets meitemark

Årets meitemark 2021: Herwig Pommeresche

Hedersprisen Årets meitemark 2021 er tildelt Herwig Pommeresche. Pommeresche har viet store deler av sitt liv til å forstå hvordan organismene i jorda lever i samspill med plantene.

Herwig Pommeresche, som er utdannet arkitekt og permakulturdesigner, ble født i Hamburg 1938 og flyttet til Jæren 1973. Han har arbeidet som arkitekt og planlegger i Norge, men etter hvert ble det mer jord og mindre arkitektur. Herwig har i mange år vært ivrig i jakten på å finne og forstå alt som lever både på og i matjorden vi lever av. Han har engasjert seg i hva som skjer under overflaten mellom plantenes rotsystem, hvordan plantene får tak i næring i samspill med jordlivet, mangfold av jordens makro- og mikroliv, sopper, smådyr og ikke minst viktigheten av meitemarkenes arbeid.

Herwig utdannet seg til arkitekt ved Universitetet i Hannover, han utdannet seg deretter til Permakulturdesigner og var med å organisere den tredje Internasjonale Permakultursamlingen i Skandinavia 1993 på Jæren. Han laget mange gode illustrasjoner angående forståelsesmodeller på samfunn og levemåter, som har vært brukt og gjengitt i mange sammenhenger.

Herwig sine studier gikk fra datamaskinen til «laboratoriet» i kjelleren hvor han eksperimenterte og dokumenterte – han ble fasinert av jordforvaltning, jord og gjødsling – veien gikk videre ut i hagen hvor han kunne vise «omverden» resultatene av sin kunnskap. Han har hatt utallige besøk i hagen sin både fra inn- og utland. Han har skrevet fagartikler i norsk og tysk utgave, om sine dyrkingsmetoder og resultater. 18 kilo løk per kvadratmeter er et rimelig bra resultat! Herwig har vært opptatt av å vise hvordan dette handlet om jordliv og jorddekke.

Forut for sin tid

Herwig møtte og ble kjent med Ivar Torp i Sarpsborg, pioneren innen økologisk landbruk i Norge. Han studerte den tyske legen Hans Peter Rusch sine skrifter om «den levende substans kretsløp». Han tok initiativet til en økologisk studietur til Sør-Tyskland for å besøke Sigfried Lange og se hans dyrking med kontinuerlig jorddekke med kutterflis og imponerende resultater. Herwig var spesielt interessert i hans dyrking av Finnskog-rug – som Herwig viste frem og snakket varmt om hvor enn han kom.

Han ble invitert til senteret for organisk biologisk jordbruk, for å holde foredrag på Möschberg-Gespräche i Sveits. Han forlangte at dette møte også skulle være for bønder som dyrket biologisk dynamisk. På den måten er han den første som har greid å samle eldre topper innen disse to dyrkingsmetodene under samme tak for å diskutere faglige spørsmål.

Etter å ha skrevet en rekke fagartikler for tyske hage- og landbruksmagasiner ble disse med i en bok på tysk, med tittelen Humussphære i 2004, med nytt revidert opplag i 2018. Denne boken er også oversatt til engelsk.

For arbeidet sitt med bøker og foredrag i Tyskland ble han tildelt den prestisjefylte utmerkelsen France Medaljen fra Gesellschaft fur Boden, Technik und Qualitet for sitt arbeid med økologiske metoder og måter å tenke på for å opprettholde og forbedre humussfæren.

Herwig Pommeresche er en verdig mottaker av prisen Årets meitemark.

Økologisk Norge gratulerer med prisen!

Hedersprisen Årets Meitemark

Årets Meitemark er en hederspris som deles ut en gang i året av Økologisk Norge.

Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

  • Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.
  • Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betraktning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:

2020 Marianne Leisner og Linda Jolly
2019 Dag Jørund Lønning
2018 Jasper Kroon og Tom Boersma
2017 Regine Andersen
2016 Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk
2015 Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud
2014 Liv og Dag Hauffen
2013 Olav Arnar Bø
2012 Ib Kondrup
2011 Olav Jønsi
2010 Gjermund Stormoen
2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli
2008 Karl og Petra Grude
2007 Helge Christie og Anders Vatn
2006 Grete Lene Serikstad
2005 Einar Grepperud og Emil Mohr
2004 Erna og Trygve Sund
2003 Vinjar Tufte
2002 Ella Sandnes
2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg
2000 Pascale Baudonnel
1999 Thomas Cottis
1998 Christian Zurbuchen
1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)
1996 Kristian Ormset
1995 Johan Ellingsen
1994 Sissel Hansen
1993 Kåre Torvik
1992 Vidar-Rune Synnevåg

Tilbake til toppen