Hopp til innhold
Skitten nitten

Rosiner, stadig en gift-versting

Mattilsynets ferske rapport om sprøytegiftrester i matvarer i Norge, viser igjen at rosiner er en versting, med flere giftrester i nesten alle prøvene. 

Hele fjorten av seksten prøver av rosiner inneholdt i 2021 tre eller flere sprøytegift-rester. Dette kommer fram i Mattilsynets ferske rapport om sprøytegiftrester i matvarene i Norge i fjor.
Igjen viser det seg altså at rosiner er en versting når det gjelder sprøytegifter.

Flere av prøvene inneholdt stoffer som står på EUs verstingliste: “Candidates for Substitution”. Dette er stoffer hvor det er mye data som tyder på at de er miljø- og helseskadelige, men det trengs mer dokumentasjon før de eventuelt blir forbudt.  

Helserisiko for barn 

I én prøve av rosiner fra USA ble det i 2021 funnet rester av hele 13 ulike sprøytegifter. Flere prøver fra andre land kom hakk i hæl, med fra åtte til tolv ulike giftstoffer påvist.  

Tidligere i år kom det en risikovurdering fra VKM, basert på Mattilsynets stikkprøver fra 2020.  Der konkluderer VKM med at prøvene av rosiner og druer fra Tyrkia «kan medføre helserisiko for barn». En prøve med tyrkiske rosiner inneholdt da rester av hele 15 ulike sprøytegifter.  

– En pakke rosiner eller en klase med druer kan altså være en skikkelig “giftbombe” med rester av opptil 13 ulike sprøytegifter, uttaler daglig leder i Økologisk Norge, Markus Hustad. – Vitenskapskomiteen for mattrygghet slår altså fast at cocktailen kan gi helserisiko for barn. Det er oppsiktsvekkende.  

Unngå cocktailen 

– Når miljøgifter kombineres i kroppene våre, viser nyere forskning at de kan være farlige også langt under dagens grenseverdier. Det bør gi grunn til bekymring, mener Hustad.  

– Mange gir rosiner eller druer til barn, som er mer sårbare for giftstoffer. Vi oppfordrer derfor alle til å velge giftfrie, norske og økologiske varer så ofte man kan. Mattilsynet finner mest giftstoffer i importert frukt og grønt. Samtidig vil vi gjerne utfordre matministeren til å satse på økologisk mat, slik regjeringen har lovet og landbruket ønsker. 

Økologiske rosiner er uten giftstoffer, ifølge prøvene Mattilsynet har tatt. 

Giftrosiner i årevis 

I 2011 sa rådgiver Birgitte Lyrån i Mattilsynet til NRK.no: Restmengden av plantevernmidler i rosiner er ikke stor, men ettersom mange barn spiser mye rosiner har vi valgt å sjekke dette ekstra nøye. Siden vi fant rester i såpass mange av prøvene, og siden vi vet at druer er av de fruktslagene som har flest rester av plantevernmidler, vil vi skjerpe kontrollen av rosinene på det norske markedet, forteller hun. De fleste rosinene med restkjemikalier er importert fra USA og Tyrkia.  
Men på tross av Mattilsynets forsikringer for 11 år siden, blir det ikke bedre, hvert eneste år siden 2011, er det påvist mer enn ti ulike giftstoffer i flere av prøvene Mattilsynet har tatt av konvensjonelle rosiner og druer. Disse giftstoffene fant Mattilsynet i en rosinprøve fra USA i 2021:  
 • Azoxystrobin 
 • Boscalid 
 • Clothianidin 
 • Cyprodinil * 
 • Fluopyram 
 • Imidacloprid 
 • Methoxyfenozide * 
 • Metrafenone 
 • Myclobutanil 
 • Pyraclostrobin 
 • Spirodiclofen 
 • Spirotetramat  
 • Trifloxystrobin 

 Økologisk Norge krever klare økomål 

 • Både Danmark og Sverige har om lag tilsvarende mål. Begge disse landene har også målsetning om at 60 prosent av maten det offentlige kjøper skal være økologisk innen 2030.   
 • I Sverige dyrkes allerede over 20 prosent økologisk. Det kan vi klare også i Norge.  Det er vinn-vinn for miljøet, den norske bonden, og helsa til oss mennesker. 
 • Norge har ikke slike målsetninger, men Hurdals-plattformen skal “Stimulere til auka produksjon og omsetnad av lokalmat og -drikke og økologisk mat”. 

Vil du gi oss større gjennomslag? Bli medlem og få vårt prisvinnende magasin Ren Mat i posten fire ganger i året.

Bli medlem

Ditt medlemskap gir oss større gjennomslagskraft. Vi jobber praktisk og politisk for:

 • Ren mat, uten sprøytemidler. Bra for helsa, miljøet og innsekter som bier.
 • Bedre vilkår for den norske bonden og alle som vil dyrke mer miljøvennlig.
 • At alle barn skal ha tilgang til en skolehage og gratis, sunn skolemat!
 • Å redde matjorda og naturen fra nedbygging og forurensing.
 • Bedre dyrevelferd, særlig for husdyr som ku, kylling og gris.

Sammen dyrker vi mulighetene!

Kilder: 

Tilbake til toppen