Hopp til innhold

Skitten Nitten

Hva sier Mattilsynets rapport?

Hvert år kontrollerer Mattilsynet et utvalg av mat i norske butikker for rester av sprøytegifter Hva er det egentlig de finner? Og hva betyr det for deg? 

Vi har laget Skitten Nitten for å vise deg matvarene hvor du bør velge økologisk.

Vi har basert oss på den siste rapporten fra Mattilsynet, som driver årlig risikobasert overvåking av maten vår.

Den siste rapporten viser at over halvparten av all frukt og grønt som ikke er økologisk, inneholder rester av en eller flere sprøytegifter. Videre viser den at:  

Økologisk er klart best, uansett – både for norsk og importert 

Økologisk mat inneholder nær null sprøytegifter i testene til Mattilsynet. Totalt var det funn av giftstoffer i ca. 1,2% av de økologiske prøvene. Tester av norsk økologisk inneholdt null gift.  

Kun to av 167 prøver av økologiske produkter, begge importerte, hadde funn av stoffer som ikke er tillatt: Ett i potet fra Italia og ett i banan fra Ecuador. Dette til tross for at en større andel av økologiske varer ble testet.  

Økologisk kommer altså best ut, uansett om det er norsk økologisk eller importert.  

I norske plommer, pærer, koriander, paprika, erter, spinat og timian var det ingen rester av sprøytegifter i fjor

Norsk er bedre enn import. Men det er mye i giftrester i bær 

En tredel av de norske prøvene (32%) inneholdt rester av sprøytegift. Over halvpartene av prøvene med funn, inneholdt rester av mer enn ett giftstoff. Av norske produkter er det bær som inneholder oftest og flest sprøytegifter. Alle prøvene av norske jordbær, bringebær og kirsebær inneholdt mer enn to ulike sprøytegifter. En prøve av jordbær inneholdt hele åtte ulike stoffer. 

Halvparten (52%) av norsk frukt inneholdt sprøytegifter. Nesten hver fjerde prøve av grønnsaker (26%) inneholdt rester av sprøytegifter. I norske agurker ble det funnet giftrester i over halvparten av prøvene. Fire av prøvene hadde mer en ett stoff og en av prøvene inneholdt et stoff som ikke er lovlig. 

Hovedregelen er likevel at norsk mat har mindre giftrester enn maten vi importerer, og i flere av prøvene som ble tatt av konvensjonelle norske varer, som plommer, pærer, spinat, timian og koriander, var det ingen rester av sprøytegifter. 

Importvarer inneholder mest giftrester. Sitrus er verst.  

Over halvparten (57 prosent) av den importerte maten inneholdt giftrester. Sitrusfruktene klementiner, appelsiner, sitron, lime og mandariner er klart verst og hadde funn i nesten alle prøvene. I gjennomsnitt hadde disse fruktene 4,2 ulike giftstoffer i seg per prøve. I en prøve av vanlige klementiner var det opptil 12 ulike stoffer.

Forskjellen mellom økologisk og ikke-økologisk er altså klart størst når det kommer til import.

Oversikt over Mattilsynets funn i de Nitten - Øko - Norsk konvensjonelt og Import konvensjonelt  FOTO: Økologisk Norge
Oversikt over Mattilsynets funn i de Nitten - Øko - Norsk konvensjonelt og Import konvensjonelt FOTO: Økologisk Norge
Nedlastbar pdf finner du HER

Hvordan er testene gjennomført?

Mattilsynet tar årlig stikkprøver av matvarer som er viktige i det norske kostholdet, men også av sjeldne og nye matvarer. Prøvene er til dels tilfeldig valgt ut, men det tas også målrettede prøver fra land eller varer hvor det tidligere har blitt gjort funn over grenseverdi, eller det trengs mer kunnskap om rester. En rekke varer er ikke testet i det hele tatt, som gresskar, diverse frø og flere urter, chili, ingefær, vårløk og sjalottløk. Hvordan er testene gjennomført? 

Den nyeste rapporten fra Mattilsynet viser analyser gjort i 2020.  Prøvene analyseres hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi. 

Mattilsynet har per i dag ingen metoder for å vurdere kombinasjonseffekten av slike giftstoffer i kroppene våre. 

Fakta: Mattilsynets testing og funn 

  • I 2020 analyserte Mattilsynet 1274 stikkprøver av 106 vareslag i norske butikker.  
  • De testet for rester av 420 ulike sprøytemidler.   
  • Totalt sett var det funn av giftrester i 87,5 prosent av bær, 70 prosent av frukt og 45 prosent av grønnsakene. 
  • I en tredjedel (32%) av prøvene ble det påvist rester av mer enn ett sprøytemiddel (en sprøytegift). 
  • Over halvparten (57%) av den importerte maten inneholdt giftrester. 
  • En tredjedel av de norske prøvene av konvensjonelle varer, inneholdt rester av sprøytegifter.
  • I 2,2 prosent av prøvene ble det påvist rester over grenseverdien. 
  • Av 167 prøver av økologiske produkter var det kun to funn av stoffer som ikke er tillatt (1,2%) 
Tilbake til toppen