Hopp til innhold

Landbrukets Økoløft

Økologiske inspirasjonsbønder kan vise vei

Inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft har blitt et forsterket lag med nye tilskudd og er klare til å dele kunnskap og erfaring til bønder som ønsker å legge om.

Den nye strategien for økologisk landbruk var på agendaen da inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft møttes til fagsamling med representanter fra faglagene, samvirkene og Landbruksdepartementet tidligere forrige uke.
Vi ser at flere av samvirkene svarer på markedets etterspørsel og satser på økologiske produsenter. Inspirasjonsbøndene stiller med kunnskap og motivasjon til bønder som ønsker å legge om.

Økologisk landbruk er spydspiss

Både staten og landbruket er enige i at økologisk landbruk har en viktig funksjon som spydspiss for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. Dette blir påpekt i Meld. St. 11 (2016-2017). Jordfruktbarhet, karbonbinding og klimaarbeid i landbruket var temaer på fagsamlingen tidligere denne uken, og er sentrale temaer i økologisk landbruk. Metodene som brukes har stor overføringsverdi og er relevante for konvensjonelle bønder som vil utvikle sin drift i en enda mer miljøvennlig retning og forbedre jordfruktbarheten på sin gård. Vekstskifte og bruk av husdyrgjødsel er eksempler på metoder fra økologisk landbruk som blir mer og mer vanlig blant konvensjonelle bønder.

Gjennom tretti inspirasjonbønder viser Landbrukets Økoløft frem eksempler på god økologisk drift og tilbyr kunnskap til bønder som vil legge om til økologisk eller ta i bruk økologiske metoder. I år har ni nye bønder blitt med og sammen danner de en sterk og mangfoldig ressursgruppe som står spredt over hele landet, og er klare til å dele erfaringer og kunnskap. Fornyingen av gruppa baseres på endringer i etterspørselen de siste par årene.

Ny inspirasjonsbonde Kristian Narum fra Oppland mener det er tydelig at disse erfaringene vil ha stor betydning i landbruket fremover. Narum produserer økologisk korn og har vunnet både Økologisk byggmesterskap i 2016 og Økologisk hvetemesterskap i 2017. – Erfaringen vi har gjort innen økologisk produksjon blir stadig mer aktuell. Det vi har lært må komme hele landbruket til nytte, nå som vi står ovenfor en tid hvor et klimavennlig landbruk og fruktbar jord er i fokus, sier Narum.

Kristian Narum. Foto: Morten Berntsen
Kristian Narum. Foto: Morten Berntsen

Samvirkene satser

Samvirkene satser på økologiske produsenter der etterspørselen er større enn norsk produksjon. Felleskjøpet vil legge til rette for å betjene en økt etterspørsel etter økologiske kornbaserte produkter og tilbyr 3-5 års kontrakter for omlegging til økologisk korndyrking i deler av landet. TINE og Rørosmeieriet etterlyser flere økologiske melkeprodusenter for å dekke inn for den økte etterspørselen. Flere av inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft produserer økologisk korn og melk, og har erfart at god agronomi gir god økonomi. Likevel ser de et behov for økologiske virkemidler og har klare forventninger til Regjeringens strategi som kommer i jordbruksoppgjøret.

Einar Kiserud er ny inspirasjonsbonde, og produserer økologisk kjøtt og melk i Østfold. Han vil at den nye strategien skal legge tilrette for grasproduksjon i kornområder. – Dette er en forutsetning for å drive økologisk. Det underbygger bruk av vekstskifte og en mer miljøvennlig drift. Vi må også sørge for at det er mest mulig norsk økologisk korn i grovfôret, og unngå import, sier Kiserud.

Landbrukets Økoløft er et historisk samarbeidsprosjekt hvor aktørene i landbruket har gått sammen med målsetting om mer norske økologiske landbruksprodukter. Inspirasjonsbøndene i prosjektet viser at det går an å produsere all slags mat over hele landet - også økologisk sier prosjektleder i Landbrukets Økoløft Markus Brun Hustad.

Einar Kiserud
Einar Kiserud

#Inspirasjonsbønder 2018:

Stina Mehus: Allsidig, bringebær

Ola Johansen: Melk

Embret Rønning: Melk

Helge Hvoslef: Solbær

Marielle Vink -de Roos: Geit, ost

Torbjørn Støre: Melk

Kolbjørn Anda: Melk

Turid Haga Vange: Melk

Marianne Bøthun: Epler, sau

Anders Eggen: Korn

Hellek Berge: Korn

Mats Hegg Jacobsen: Allsidig

Brit Mjåland: Jordbær, andelslandbruk

Audun Flåtten. Korn, konv. gris

Runar Sørli: Egg, melk, korn 

Jens Edvard Kase: Gulrot, samarbeid

Per Arne Hoppestad: Spirer

Kai Valbjør: Allsidig, geit

Anne Katrine Jensen: Melk

Hans Olav Bjerketvedt: Epler

Heidi Midtflå: Økohonning

Lars Nå: Plommer, Epler

Kristian Narum: Korn

Einar Kiserud: Økomelk og kjøtt, åkerbønner

Georg Smedsland: Sau, potet

Anders Hørte: Salat, parallellproduksjon

Tore Jardar Wirgenes: Allsidig, andelsbonde

Cecilie Røli: Eldre kornsorter

Bodil Raustein: Allsidig grønnsaker, andelsbonde


Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge. Prosjektet har pågått siden 2016 og er støttet av Landbruksdirektoratet.

 

 

 

 

Tilbake til toppen