Hopp til innhold

Årets meitemark

Nominer Årets meitemark 2024

Kjenner du noen som fremmer økologisk landbruk og dermed meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge? Nå etterlyser vi gode kandidater til Årets Meitemark!

En god og fruktbar jord er viktig for å vi skal få maten vår og for å hindre klimaendringer. Men matjorda vår er under hardt press.

Vi ønsker derfor å hylle aktører som bidrar til å ta vare på jorda vår! En gang i året deler Økologisk Norge ut Årets meitemark.

Kjenner du noen gode kandidater?

Nominasjoner til Årets meitemark 2023 sendes innen 15. januar 2023 i skjemaet under!

Meitemarken er en utrolig viktig del av økosystemet og bidrar til god matjord og næring til plantene. Les mer om jordhelse her.

Hedersprisen Årets Meitemark

Årets Meitemark er en hederspris som deles ut en gang i året av Økologisk Norge.

Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse .

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

  • Gjennom folkeopplysning om jord (og meitemarkens viktighet!)
  • Gjennom praktisk som legger til rette for god jord (meitemarkens naturlige hjem). 

Kort sagt, initiativet må fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket.

Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betraktning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Landsstyret i Økologisk Norge vil gjennomgå innkomne forslag. Prisen vil deles ut til våren.

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:

2023: Kari Gåsvatn

2022 Gunhild Flatebø & Harald Wiig Bjørn-Nielsen

2021 Herwig Pommeresche
2020 Marianne Leisner og Linda Jolly
2019 Dag Jørund Lønning
2018 Jasper Kroon og Tom Boersma, Solhatt økologisk hagebruk
2017 Regine Andersen
2016 Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk
2015 Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud
2014 Liv og Dag Hauffen
2013 Olav Arnar Bø
2012 Ib Kondrup
2011 Olav Jønsi
2010 Gjermund Stormoen
2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli
2008 Karl og Petra Grude
2007 Helge Christie og Anders Vatn
2006 Grete Lene Serikstad
2005 Einar Grepperud og Emil Mohr
2004 Erna og Trygve Sund
2003 Vinjar Tufte
2002 Ella Sandnes
2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg
2000 Pascale Baudonnel
1999 Thomas Cottis
1998 Christian Zurbuchen
1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)
1996 Kristian Ormset
1995 Johan Ellingsen
1994 Sissel Hansen
1993 Kåre Torvik
1992 Vidar-Rune Synnevåg

Nominasjon

Nominasjon
Før inn navnet på den/de du ønsker å nominere
Før inn hva nominerte driver med
Før inn begrunnelsen til nominasjonen
Før inn kontaktinformasjon til nominerte hvis du har dette tilgjengelig
Føt inn navnet til avsender av nominasjonen
Før inn kontaktinformasjonen til avsender av nominasjonen
Før inn eventuelle kommentarer her
Tilbake til toppen