Hopp til innhold
Landsmøte 2018

Årets Meitemark 2018: Jasper Kroon og Tom Boersma

Hedersprisen Årets Meitemark 2018 er tildelt gartnerne Jasper Kroon og Tom Boersma, som driver firmaet Solhatt økologiske hagebruk. De foredler, dyrker og omsetter økologiske og biodynamiske frø. Økologisk Norge gratulerer!

Gartnerne Jasper Kroon og Tom Boersma, med frøfirmaet Solhatt, er utnevnt til Årets Meitemark 2018. De holder til på Stange i Hedmark og har fra nå av rett til å kalle seg Hedersmeitemark.

Sprer frø og kunnskap

Med sitt store engasjement har Jasper og Tom klart å skape det eneste frøfirmaet i Norge som utelukkende dyrker og selger frø som er Debio-godkjent, økologiske, eller Demeter-godkjent, biodynamiske. Gjennom rådgiving og veiledning bidrar de i tillegg til å spre kunnskap om norske sorter og frødyrking.

Åpenpollinerte sorter

Jasper og Tom har satset på åpenpollinerte sorter. Dette er sorter som pollineres fritt innenfor en populasjon og dermed i seg selv utgjør et stort genetisk mangfold. Åpenpollinerte sorter vil over tid vil kunne foredles lokalt og tilpasse seg klimaforholdene der de dyrkes. Gjennom Solhatt har Jasper og Tom opparbeidet seg et nettverk av erfarne gartnere som dyrker slike frø for salg.
I motsetning til hybridsorter som utvikles ved kryssing av to utvalgte foreldrelinjer, som begge har vært innavla i mange generasjoner, inneholder åpenpollinerte sorter en bedre genetisk variasjon av planter, Slike sorter representerer et verdifullt alternativ til de moderne hybridsortene fra de store globale frøselskapene. 

Startet i kjelleren

Jasper og Tom startet Solhatt i en liten kjeller og har gjennom utrettelig arbeid siden oppstart klart å bygge opp et firma med tre ansatte som nå holder til i nyoppussede lokaler på Alm Østre, en av Norges eldste og mest kjente biodynamiske gårder. Siden oppstarten har de klart å gjøre økologiske frø tilgjengelige for både private og profesjonelle kunder, samt å ta vare på eldre sorter og gjøre disse tilgjengelige for norsk jord- og hagebruk.

Egen frøavl

Allerede året etter at Jasper og Tom etablerte firmaet Solhatt økologiske hagebruk i 2011, startet de med frøavl av eldre, norske og utenlandske hagebruksfrø, både økologiske og biodynamiske. De to økologiske gartnerne, som opprinnelig kommer fra Nederland, dyrker i dag 30 forskjellige sorter på seks forskjellige gårder i Norge. Frø de importerer, kommer stort sett fra Tyskland og Nederland, fra lignende firmaer som også kun satser på økologisk eller biodynamisk dyrkede frø.

Kulturarv for fremtiden

Gjennom sitt solide arbeid og store engasjement bidrar Jasper og Tom til å ta vare på den norske kulturarven, en arv som vil kunne ha stor betydning for fremtiden. Et stort plantemangfold er viktig for jordlivet og gir meitemarken gode livskår. 
Jasper Kroon og Tom Boersma er verdige mottakere av prisen «Årets meitemark».

Økologisk Norge gratulerer våre nye Hedersmeitemarker!

Hedersprisen Årets Meitemark

Årets Meitemark er en hederspris som deles ut en gang i året av Økologisk Norge.

Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

  • Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.
  • Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betraktning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Logo Årets Meitemark  FOTO: Oikos
Logo Årets Meitemark FOTO: Oikos

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:

2017 Regine Andersen

2016 Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk

2015 Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud

2014 Liv og Dag Hauffen

2013 Olav Arnar Bø

2012 Ib Kondrup

2011 Olav Jønsi

2010 Gjermund Stormoen

2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli

2008 Karl og Petra Grude

2007 Helge Christie og Anders Vatn

2006 Grete Lene Serikstad

2005 Einar Grepperud og Emil Mohr

2004 Erna og Trygve Sund

2003 Vinjar Tufte

2002 Ella Sandnes

2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg

2000 Pascale Baudonnel

1999 Thomas Cottis

1998 Christian Zurbuchen

1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)

1996 Kristian Ormset

1995 Johan Ellingsen

1994 Sissel Hansen

1993 Kåre Torvik

1992 Vidar-Rune Synnevåg

 

Tilbake til toppen