Hopp til innhold

Årets meitemark

Årets meitemark 2022: Gunhild Flatebø og Harald Wiig Bjørn-Nielsen

Hedersprisen Årets meitemark 2022 er tildelt Gunhild Flatebø og Harald Wiig Bjørn-Nielsen - Økobønder på Byre, en av Stavangers frodige by-øyer.

På tross av dominerende konvensjonelle omgivelser, ble Gunhild og Harald økobønder på Byre, en av Stavangers frodige by - øyer, allerede midt på 1990-tallet. Med kyr, gris og sau, grønnsaker og urter, drev de allsidig produksjon av mat med mening i henimot et tiår, før kommunen heller ville satse på hyttebygging på øya, og gårdsdrift på heltid ble umulig å leve av. Siden da har de stått i mange kamper for øya og gården. Harald var på denne tida også styreleder i daværende Oikos Rogaland.

Som bønder så de at omsetningsleddet var mangelfullt, og i 2003 overtok de butikken på Ullandhaug økologiske gård, under navnet Økologiske Dagligvarer AS. Med et bredt utvalg av alle slags økologiske varer og tett samarbeid med lokale produsenter, økte de omsetningen med 20 prosent i året. I skarp konkurranse med de store kjedene, vant Økologiske Dagligvarer også Ren Mat sin økobutikktest, både i 2009 og 2010 , med et vare utvalg ingen andre kunne matche. Etter hvert kunne de etablere enda en butikk i Stavanger sentrum.

De senere årene har yngre krefter overtatt butikkene. Gunhild og Harald har igjen konsentrert seg om gården på Byre, fortsatt med en imponerende allsidig økologisk drift, med sau, grønnsaker, poteter og urter.

Både som faglig dyktige og idealistiske økobønder og som kompromissløse og iherdige økobutikkdrivere har Gunhild og Harald gjennom mange år gitt solide bidrag for å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. De kan derfor med rette kalle seg Hedersmeitemark.

Økologisk Norge gratulerer med utmerkelsen!

 

Hedersprisen Årets Meitemark

Årets Meitemark er en hederspris som deles ut en gang i året av Økologisk Norge.

Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

  • Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.
  • Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betraktning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:

2021 Herwig Pommeresche

2020 Marianne Leisner og Linda Jolly
2019 Dag Jørund Lønning
2018 Jasper Kroon og Tom Boersma
2017 Regine Andersen
2016 Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk
2015 Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud
2014 Liv og Dag Hauffen
2013 Olav Arnar Bø
2012 Ib Kondrup
2011 Olav Jønsi
2010 Gjermund Stormoen
2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli
2008 Karl og Petra Grude
2007 Helge Christie og Anders Vatn
2006 Grete Lene Serikstad
2005 Einar Grepperud og Emil Mohr
2004 Erna og Trygve Sund
2003 Vinjar Tufte
2002 Ella Sandnes
2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg
2000 Pascale Baudonnel
1999 Thomas Cottis
1998 Christian Zurbuchen
1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)
1996 Kristian Ormset
1995 Johan Ellingsen
1994 Sissel Hansen
1993 Kåre Torvik
1992 Vidar-Rune Synnevåg

Tilbake til toppen