Hopp til innhold
Dyrk selv

Må bli lettere å finne «ren» gjødsel til økologisk dyrking

Forvirret over hva slags gjødsel som er fri for rester av sprøytegifter? Økologisk Norge jobber for tydeligere merking på gjødselprodukter.

Siden dyrkesesongen 2020 har det kommet frem at flere gjødselprodukter har vist seg å inneholde rester av sprøytegift som er skadelige for planter. Noen av produktene har vært tillatt brukt i økologisk landbruk.

Gjødselproduktene det gjelder har først og fremst vært basert på planterester fra konvensjonell sukkerbeteproduksjon i Europa hvor det har vært brukt sprøytegiften klopyralid eller aminopyralid, men giftrester har også blitt funnet i animalske gjødselprodukter. Stoffet har fulgt med det organiske materialet helt frem til gjødselsprodukter som kjøpes av norske hobbydyrkere. For eksempel måtte Plantasjen for noen år tilbake trekke sin flytende gjødsel godkjent for økologisk dyrking fra markedet.

Økologisk Norge jobber for tydeligere merking på gjødselprodukter tillatt i økologisk landbruk, og krav til analyse av produktene. Det vil gjøre det lettere for bønder og hobbydyrkere å ta gode valg.

Giftrester i gjødsel skader småplanter

Det er stoffene aminopyralid og klopyralid som er mest problematiske. Disse hemmer plantevekst og gir skader på planter som erter og bønner, tomat, agurk, paprika og chili. Mange hobbydyrkere kjenner til denne problematikken, gjennom å ha fått plantene sine ødelagt. Pyralider er systemiske stoffer som går inn i planten, og slik kan stoffet påvirke hele planten selv om bare deler av den har hatt kontakt med pyralid.

Problemet er størst internasjonalt, men ugrasmidler med pyralider er også i bruk i norsk landbruk. Både i Sverige og i Danmark er det blitt påvist skadelige mengder aminopyralid og klopyralid også i «innenlandsk», konvensjonell husdyrgjødsel.

Takket være privatpersonen Janne Frydenlund som har stått i spissen for å avdekke hvilke gjødselprodukter det gjelder, vet vi noe mer om hvilke produkter til salgs i Norge som er utsatt. Likevel endrer produktutvalget seg fra år til år, og det er derfor behov for både testing og merking.

Det må bli lettere å finne «ren» gjødsel

Før kunne vi se etter Ø-merket på gjødsel- og jordprodukter i butikken, men det norske sertifiseringsorganet for økologisk mat og landbruk, Debio, begynte å fase ut Ø-merket på slike produkter i 2019.

Når forbrukeren ikke lenger har Ø-merket å orientere seg etter er det særdeles viktig med tydelig merking på produktet, slik at hobbydyrkere som driver økologisk enkelt kan finne frem til egnede produkter.

Økologisk Norge sitter i Regelverksutvalget for økologisk produksjon, og her har vi lagt fram to krav knyttet til dette.

1.     Tydeligere merking på produkt

Gjødsel laget av konvensjonell opprinnelse, som i dag merkes med «kan brukes i økologisk produksjon», skal merkes tilsvarende som i Danmark: «Ikke-økologisk produkt, som kan tillates brukt i økologisk landbruk»

2. Analyser som utelukker skadelige mengder av giftrester

Økologisk Norge vil at organisk gjødsel som er registrert for omsetning i Norge, må dokumentere fravær av miljø- og helse-skadelige mengder plantevernmidler, med analysemetoder som kan avdekke tilstrekkelig lave konsentrasjoner til at skader ikke oppstår ved foreskrevet bruk.

Under arbeid

Mattilsynet er i kontakt med andre nordiske land om hensiktsmessig håndtering og Debio vurderer om det er gjennomførbart å innføre en tilsvarende ordning som i Danmark. Dette er et omfattende problem som det dessverre tar tid å løse, siden disse giftstoffene brukes ofte i konvensjonell produksjon, også i Norge.

Tips! Det aller beste er å bruke den jorda du har og forbedre denne. Jordforbedringsmetoder er for eksempel bokashigjødsel og -vann, hjemmelaget kompost, brenneslevann, kompostert hønsemøkk fra egne hagehøns og jordekke. Da er du også trygg på at det ikke følger med sprøytegiftrester i kretsløpet. Vi kan tipse om gjødselsproduktene til Godvår og Bokashi Norge.

 

 

 

 

 

 

 

Faktaboks

Det norske økologiregelverket gir ikke lenger hjemmel for å Ø-sertifisere jord- og gjødselprodukter. Driftsmidler som gjødsel- og jordforbedringsmidler kan i Norge ikke markedsføres eller merkes som økologiske, men om de oppfyller kravene i økologiregelverket kan de merkes med «kan brukes i økologisk produksjon». Men en rekke produkter, flere av dem merket med KRAV sitt «tillatt-merke», selges ofte med informasjon som gjør at de i markedet oppfattes som økologiske. I Danmark kan ekte økologisk gjødsel, merkes med den røde Ø-en. Enkelte av disse produktene importeres til Norge.

Se mer informasjon her

 Ren Mat har skrevet en større sak på tema, les her

Pyralidinfo.no
Nibios undersøkelser

Tidligere saker fra okologisknorge.no:

Plantenæring med økomerke kan inneholde gift
Stor forvirring om økogjødsel
Fortsatt gift i omløp

 

 

Tilbake til toppen