Hopp til innhold

Økologisk Norge advarer

Plantenæring med økomerke kan inneholde gift

Advarsel: Økologisk Norge har fått henvendelser om at flere typer flytende plantenæring kan inneholde gift som skader planter. Noen av dem selges som «Økologisk» og med KRAV-merke. 

Økologisk Norge vil advare bønder, gartnere og økohagedyrkere mot innkjøpte flytende gjødselprodukter som selges som «økologiske», noen av dem er til og med KRAV-merket. De kan inneholde rester av ugrasmiddel.

Økologisk Norge klager til Mattilsynet 

Økologisk Norge har kontaktet KRAV og flere av forhandlerneSvar fra forhandlere tyder på manglende kunnskaper, både om produktene og om regelverketKRAV og det svenske Jordbruksverket har nå gått ut med en advarsel om at slike produkter kan inneholde giftstoffer som skader spesielt tomatplanter.  

Ifølge Mattilsynet er det ikke lov å markedsføre jord- og gjødselprodukter med øko-betegnelser i Norge. Likevel skjer nettopp dette. Og det blir ikke stoppet. «Økojord» og «øko-gjødsel» selges overalt. Økologisk Norge vil nå klage slikt salg inn til Mattilsynet og Forbrukertilsynet for ulovlig og villedende markedsføring. 

Planter får skader 

Økologisk Norge har fått henvendelser fra flere gartnere og småhagedyrkere blant våre medlemmer, som har brukt “økologiske” jord- og gjødselprodukter kjøpt fra flere ulike forhandlere. Folk som har kjøpt økogjødsel i god tro, opplever at plantene visner eller får misvekst og betydelige skader. Særlig har mange fått alvorlige skader på tomatplantene sine, men også agurk, bønner, erter og andre planter får skader. Flere av dyrkerne har fått økonomiske tap og klaget til butikken der de har kjøpt produktene, uten å nå gjennom.

Kan skyldes giftrester 

Skadene som plantene har fått, er mistenkelig like skader som forårsakes av noen bestemte sprøytemidler, Aminopyralid og Klopyralid, som brukes mot ugras blant annet i konvensjonell korndyrking. Også i Norge. Disse stoffene er svært bestandige. Det betyr at de blir værende lenge i produktene, i halm og andre planterester og i husdyrgjødsel og jordHvis det blir laget plantegjødsel av noe som er forurenset med slike stoffer, blir gifta med over i gjødsla og betydelige skader kan oppstå.  

KRAV-merket økologisk 

På noen av gjødselproduktene står det at de er sertifisert av KRAV. Da skal innholdet være 100 % økologisk, ifølge KRAVs markeds- og regelutvikler Camilla Mannich Uggla. Likevel er det også noen produkter med KRAV-merke blant de gjødsel-produktene som er mistenkte for å inneholde planteødeleggende gift.

Ingen egen merking i Norge 

Norge har ingen ordning for å godkjenne og merke økologisk gjødsel og jordblandinger. Men både svenske, danske og engelske merkeordninger finnes – også for jord- og gjødselprodukter. 

Gjødsel med 100 % økologisk innhold, kan i Danmark få det røde Ø-merket, i Sverige kan slik gjødsel få KRAV sitt merke. Etter at Økologisk Norge tok kontakt, melder KRAV nå at de undersøker hvor feilen har oppstått. Også det svenske Jordbruksverket tar tak i saken og vil teste produktene. NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk, er i gang med prøvedyrking og testing.

Økologisk Norge advarer derfor gartnere og hobbydyrkere mot å bruke «flytende økogjødsel». Særlig på sårbare vekster som tomater og agurker.  
Vi vil fortsette å undersøke denne saken og kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig. 

Siste:

En av forhandlerne vi har vært i kontakt med om denne saken, har nå meldt at de har fjernet alle sine øko-gjødselprodukter fra butikkene i kjeden.

Tilbake til toppen