Hopp til innhold

Økologisk Norge mener

Stor forvirring om økogjødsel

Regelverket for økologiske gjødsel-produkter er for dårlig, og både forhandlere og forbrukere misforstår. Forhandlere kan tjene godt på det, mens økogartnere risikerer store tap. Økologisk Norge krever opprydding.

Etter at vi i Økologisk Norge gikk ut med vår Advarsel om at Plantenæring med økomerke kan inneholde gift, har vi fått flere reaksjoner. 
Det er åpenbart at både ulovlig og villedende markedsføring av jord- og gjødselprodukter foregår i stort omfang. Vi har sendt klage til Mattilsynet og Forbrukertilsynet.

Nei til gift i kretsløpet 

– I utgangspunktet er det fornuftig at organisk avfall kan gå inn i kretsløpet, sier Børre Solberg i Økologisk Norge. – Problemet oppstår når det konvensjonelle landbruket velger å bruke giftstoffer som hoper seg opp og blir med videre, slik som de stoffene vi nå mistenker at er blitt med i mange av de gjødselproduktene som er i salg og har skapt problemer. Da må vi si stopp. Her vil vi i Økologisk Norge gå for strengere krav, og vi må ha streng kontroll for å unngå at uønskede og skadelige stoffer kommer inn i kretsløpet, mener Solberg. 

– Når det konvensjonelle landbruket velger å bruke giftstoffer som hoper seg opp og blir med videre, skaper det problemer

Villeder kunder 

Verken forhandlere eller forbrukere forstår regelverket for økologiske jord- og gjødselprodukter. Flere gartnere og hobbydyrkere vi har vært i kontakt med, forteller om klager til forhandlere som åpenbart ikke kjenner eller har forstått regelverket omkring slike produkter.  
Mattilsynet holder fast ved at dette er det forhandlernes ansvar å forstå og følge opp. Men forhandlerne har ofte verken tilstrekkelig fagkunnskap eller tilstrekkelig kjennskap til regelverket eller ordningene. De villeder i sin tur sine kunder, ved å si ting som at produktene er testet og godkjent av Mattilsynet.  

Ingen godkjenning 

Mattilsynet på sin side avviser at importørenes lovpålagte registrering av organiske gjødselslag innebærer noen form for godkjenning. 
Etter den norske økologiforskriften kan ikke engang helt og fullt økologiske gjødselslag godkjennes og markedsføres med Øko-navn i Norge. Langt mindre organisk gjødsel som stammer fra konvensjonelt landbruk. Likevel skjer det i fullt monn.  
– Økologisk Norge har vist til flere eksempler på slik markedsføring i vår klage, påpeker Solberg– og de fleste vil jo tro at en gjødsel som heter noe med øko, faktisk er økologisk. For økologi-sertifiserte yrkesdyrkere kan dette få alvorlige konsekvenser. 

Ikke fritt fram for u-økologisk 

Gjødsel til økologisk dyrking skal i utgangspunktet være fra godkjent økologisk drift. Ideelt sett skal gården etablere et eget næringskretsløp.
Men i noen tilfeller vil jorda ikke få nok næring gjennom vekstskifte, bruk av belgvekster, økologisk husdyrgjødsel og annet økologisk organisk materiale. Da må produsenten kunne dokumentere behovet for bruk av gjødselslag som er oppført i vedlegg I i EU-forordningen 889/2008, gjengitt i vedlegg 1 i Veiledningen til Økologiforskriften på s 56-58. Slike gjødselslag som er til salgs i Norge, kan merkes med «kan brukes i økologisk produksjon». 

Danskene informerer tydelig 

Det danske økologiregelverket er, som det norske, basert på EU-forordningen om økologisk produksjon. Men der har de en litt annen tilnærming til problemet.
For det første kan gjødselprodukter som stammer fra kontrollert økologisk landbruk, sertifiseres som økologiske produkter og merkes med den røde Ø-en. Slike produkter blir importert og er til salgs også her i landet.
Gjødselprodukter som stammer fra konvensjonell produksjon, kan i Danmark bare selges lovlig med henvisning til økologisk drift, når de er merket med
«Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion»

 

– Problemet  må løses både med et strammere regelverk og bedre kontroll

Utdatert regelverk 

En del av problemet, er at denne opplistingen av tillatte gjødselvarer (vedlegg 1) ikke tar høyde for dagens virkelighet i markedet for organisk gjødsel. Dette er et internasjonalt marked i sterk vekst, der det også ser ut til at uøkologiske produkter plutselig kan skifte status underveis i handelen mellom landene. 
Konvensjonell husdyrgjødsel fra industriell produksjon ikke er tillatt å bruke i økologisk driftMen for rester fra konvensjonell planteproduksjon gjelder ikke det samme kravetSå her er det fritt fram. Mye industrielle biprodukter /avfallsprodukter fra matproduksjon, kan altså brukes som gjødsel. 
Økoreglene sier en del om at det ikke skal være tungmetaller i gjødsla, og det stilles klare krav ved bruk av såkalt råtnerest eller biorest. Men det står ikke noe spesifikt om rester av sprøytemidler.  
– Dette er et problem som må løses både med et strammere regelverk og bedre kontroll, avslutter Solberg. – Det vil svekke tilliten til økologisk landbruk om dette får fortsette. 

Driftsmiddelregisteret

Debios driftsmiddelregister skal gjøre det enklere å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon. Virksomheter kan etter avtale med Debio kan legge inn sine produkter i databasen. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for at produkter de har listet i registeret er tillatt å bruke i økologisk produksjon. 
Debio melder nå at de er i ferd med å gjennomgå registreringene i dette registeret. 

Tilbake til toppen