Hopp til innhold
Mat og klima

Amerikanske forskere: – Økologisk er mer lønnsomt

Økologisk produksjon av soya og mais gir like store, eller større avlinger, enn konvensjonell produksjon, viser nyere forskning fra Iowa State University. 

Økologisk er mer lønnsomt, konkluderer Iowa State University (ISU). I 23 år har universitetet sammenliknet konvensjonell og økologisk matproduksjon gjennom forskningsprosjektet Long-Term Agroecological Research experiment (LTAR). Eksperimentet er en av landets lengste sammenlikninger mellom økologisk og konvensjonell landbruksproduksjon og har blant annet tatt for seg hvilke fordeler økologisk dyrking med vekstskifte kan gi for jord- og vannkvalitet, energibruk, ugresskontroll, avling og økonomi. 

I rapporten The Long-Term Agro-ecological Research (LTAR) experiment skriver forskerne blant annet at økologiske avlinger er mer innbringende enn konvensjonelle, selv med redusert avling. Dette på grunn av lavere produksjonskostnader kombinert med høyere premiumpriser.

Les mer: Fem myter om økologisk mat og landbruk

Økologisk gir større avlinger

ISU Neely-Kinyon Research and Demonstration Farm har de siden 1998 forsøkt å finne frem til en produksjonspraksis som kan gi tilstrekkelige avlinger, kornkvalitet og jordfruktbarhet i overgangen til og i økologisk produksjon. Forsøket har blant annet sammenliknet konvensjonelt og økologisk dyrket mais og soya i veksskifte med havre og alfa-alfa.

Ifølge LTAR gir økologisk mais og soyaproduksjon i et langtidsperspektiv like store, eller større avlinger, enn konvensjonell dyrket mais og soya.

I et dokument fra 2014 viser studiet at økologisk mais og soyaproduksjon i et langtidsperspektiv gir like store, eller større avlinger, enn konvensjonell dyrket mais og soya. Rapporten forteller også at jord- og vannkvaliteten er bedre på de økologiske jordfeltene. 

Professor Kathleen Delate viser forskjellen mellom konvensjonelt dyrkede soyaplanter (t.v) og økologisk dyrkede soyaplanter (t.h) 16.juli i år. Foto: Video fra ISU Neely-Kinyon Farm Organic Field Day 2020, University of Iowa
Professor Kathleen Delate viser forskjellen mellom konvensjonelt dyrkede soyaplanter (t.v) og økologisk dyrkede soyaplanter (t.h) 16.juli i år. Foto: Video fra ISU Neely-Kinyon Farm Organic Field Day 2020, University of Iowa

På prosjektets siste markvandring i 2020 viser Kathleen Delate, professor ved Iowa State University, økologisk dyrkede soyaplanter som både er høyere og har et kraftigere bladverk enn de konvensjonelt dyrkede soyaplantene på gården. I tillegg ser man at mens de økologiske plantene i mindre grad var angrepet av skadedyr, viste den konvensjonelle avlingen tegn på både skadedyrangrep og resistens mot de kjemisk-syntetiske plantevernmidlene som var brukt. 

Les mer: Hvorfor økologisk?

Se hele videoen fra markvandringen her:

Kort oppsummert konkluderer videoen blant annet med at en økologisk produksjon som håndteres på riktig måte både kan være mer lønnsomt og muliggjøre matproduksjon på mindre områder. I tillegg viser eksperimentet at økologisk produksjon gir produsenter i en oppstartsfase og/eller bønder med færre ressurser bedre muligheter til å etablere seg som matprodusent.

Tilbake til toppen