Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Satser på økomelk i Østfold

– Fagkompetanse og godt faglig fellesskap er viktige faktorer for å lykkes, mener Einar Kiserud i Spydeberg. Han er økologisk melkebonde i hjertet av Østfold og satser på egendyrka proteinfôr.

I det flate, bølgende landskapet i indre deler av Østfold er det ikke mange melkebønder igjen. Likevel ville Einar Kiserud satse på en tilværelse som økologisk melkeprodusent på heltid, da han fikk overta familiegården i 2011.

Nå er han også blitt #Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets Økoløft.

Så at øko fungerte

– Hva var bakgrunnen for at du begynte med økologisk drift?

– Da jeg tok over, hadde gården allerede vært drevet økologisk i 10 år. Jeg så at det fungerte og hadde også utdannet meg innen økologisk landbruk, så det var helt naturlig å fortsette med økologisk drift.

Motiverende fagmiljø 

– I tillegg hadde jeg mange gode naboer, kolleger og kamerater som også drev økologisk melkeproduksjon, og det gjorde at det var enda mer motiverende å fortsette med økologisk melkeproduksjon. Vi samarbeider godt og lærer av hverandre.

– Kan du fortelle om drifta og hva dere produserer?

– Hovedproduksjonen på gården er økologisk melkeproduksjon. Vi bygde nytt fjøs i 2013 og leverer nå ca 430 000 liter økologisk melk i året. Med 80 kalvinger i året leverer vi også kjøtt, livdyr og livkalver. 
Totalt driver vi 1100 dekar, både eget og leid areal. Her har vi gras, beite, grønnfôr, rughvete, havre/erter, vårhvete, åkerbønner og raps.

Dyrker proteinfôr selv

– De siste åra har vi hatt mer og mer fokus på bærekraft i melkeproduksjonen. Vi synes det er viktig at vi produserer så mye som mulig av fôret til melkekuene selv. Derfor har vi tatt inn åkerbønner og høstraps i vekstskiftet de siste åra. Sammen med de andre økologiske melkebøndene i Østfold produserer vi nå økologisk melk på nesten bare norske ressurser. Det er veldig gøy å se at vi kan produsere melk uten importert soya også.

Økologisk høstraps gir godt proteinfôr til Einar sine kuer  FOTO: Einar Kiserud
Økologisk høstraps gir godt proteinfôr til Einar sine kuer FOTO: Einar Kiserud

– Er det noen spesielle utfordringer som økologisk drift byr på?

– Ja, det er klart at det er mange utfordringer også. Sesongen fra april til oktober er travel, spesielt når ikke været spiller på lag. Da er det mye å gjøre på jordene, mye husdyrgjødsel som skal spres og mye fôr som skal høstes. Dessuten prøver vi å tenke hva vi bør ha fokus på om 2-3 år, det er ikke alltid like lett.

Må ha nok kompetanse

– Skal du lykkes som økobonde må du vite hva som bør gjøres, hvordan det skal gjøres og hvorfor det skal gjøres, mener Kiserud.  – Jeg opptatt av å ha nok kompetanse til alle beslutningene som skal tas. Det går an å lære mye fra både kollegaer, internett og rådgivere.

– Er det noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

 – Vi har alle noe å lære av hverandre! Jeg har selv lært mye av flinke konvensjonelle kolleger. Men jeg tror mange kan ha mye å hente på å utnytte mulighetene som ligger i godt vekstskifte, da blir alt mye lettere. En annen ting er det å få til gode beiter til melkekuene. Her er det fullt mulig å få til aktiv beiting på godt beitegras i kombinasjon med melkerobot.

Potensiale i åkerbønner

Dessuten tror jeg det kommer til å bli mer fokus på bærekraft og lokalprodusert fôr i melkeproduksjonen framover. I Norge har vi et mye større potensiale til å dyrke raps og åkerbønner enn det vi gjør i dag. For to år siden var det ingen som trodde vi kunne dyrke økologisk raps eller seksdoble produksjonen av økologiske åkerbønner i Norge. Men med litt fagkunnskap, godt samarbeid i verdikjeden og en del pågangsmot viser vi at vi kan få det til.

Kiserud  ligger i Spydeberg i Østfold, 125 moh. Gården eies av Marit Kristine og Einar Kiserud.
Marit Kristine har jobb utenfor gården, mens Einars far er fullt ansatt på gården, sammen med helgeavløsere og sesonghjelp.
Gården har 300 dekar eget areal og leier 800 dekar fra en til sju kilometer unna. Jorda er stort sett mellomleire, og omtrent halvparten av arealet er bakkeplanert.
Det blir levert 430 000 liter melk i året til Tine. Gården har 60 melkekuer og 90 ungdyr. Oksekalvene blir solgt ved fire måneders alder til nabo som også driver økologisk.
På jordene dyrkes det gras, vårhvete, rughvete, havre og erter i blanding til modning, åkerbønner og høstraps.

Tunet på Kiserud i Spydeberg
Tunet på Kiserud i Spydeberg

 

Landbrukets Økoløft

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets Økoløft

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

Tilbake til toppen