Hopp til innhold

Landbrukets Økoløft

Hele landbrukets felles innsats for å øke norsk økologisk produksjon, møte etterspørselen etter norske økologiske produkter og bidra til utvikling av spydspissrollen til økologisk landbruk.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter i Norge. Prosjektet startet i 2016. Dette er aller første gang at landbruksorganisasjonene har gått sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området.
Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft. Etterspørselen etter økologisk mat er i dag på mange områder større enn det norsk landbruk produserer. Det betyr at for eksempel frukt, bær eller korn som kunne vært produsert på norske ressurser, i stedet må importeres. Prosjektet er et samarbeid med mål om å bidra til å snu den negative trenden for økologisk produksjon i Norge.

Samarbeid

Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge.

Samarbeidspartnerne har helt fra starten planlagt å jobbe sammen i minst 5 år, da omlegging tar tid, både i form av endring av tankesett, kunnskap og i praksis for bonden. Landbruksdirektoratet har støttet prosjektet siden 2016, og prosjektet fortsetter i 2020 som er prosjektets femte og siste år. 

Dette gjør vi 

I samarbeid med aktører i landbruket arrangerer prosjektet åpne møter om økologisk landbruk. For møteoversikt, se i kalenderen Hva skjer? på denne sida. Aktivitetene vil i hovedsak bygge videre på etablerte strukturer, kanaler og arenaer, og på eksisterende initiativ. Fundamentet for nye tiltak vil være motivasjons- og rekrutteringsarbeidet som i dag drives gjennom de enkelte deltagerne i prosjektet. Landbrukets Økoløft skal hente ut synergieffektene av eksisterende arbeid, intensivere innsatsen gjennom et felles løft og gi den en tydelig og synlig felles avsender.

30 inspirasjonsbønder danner grunnlaget for informasjonsformidling. Disse bøndene er valgt ut av et samlet landbruk på bakgrunn av produksjon, kunnskap og evne til å formidle. Gjennom bonde-til-bonde kommunikasjon ønsker prosjektet å bryte ned barrierer mellom konvensjonelle bønder og økologiske, og legge til rette for konstruktive diskusjoner om agronomi og praktiske løsninger.

Les mer om alle #Inspirasjonsbøndene i vår artikkelserie

Formell prosjekteier er Økologisk Norge. Alle partnere er aktive eiere og representert i styringsgruppen og arbeidsutvalget. I tillegg er det etablert en nasjonal ressursgruppe bestående av styringsgruppen sammen med representanter for relevante eksterne miljøer.

Prosjektleder er Marte Guttulsrød. Hun har vært medarbeider i prosjektet siden starten og overtok lederansvaret fra årsskiftet 2019-2020. Marte har bakgrunn fra Senter for Utvikling og Miljø. Hun har vært ansatt i Økologisk Norge siden 2015. Elin Rømo Grande er prosjektmedarbeider.

Aina Bartmann var prosjektleder fram til årsskiftet 2017-18, da hun valgte å konsentrere seg fullt om jobben som leder for Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Markus Brun Hustad var prosjektleder fram til årsskiftet 2019-2020, da han ble prosjektleder for Økologisk Norge sitt skolehageprosjekt.

Inspirasjonsbønder 2020

1 Stina Mehus Allsidig, sau og bringebær 901 17 554 stinamehus@yahoo.no Viken
2 Ola Johansen Melk og kjøtt 952 44 426 nordheim.gard@gmail.com Troms og Finnmark
3 Embret Rønning Melk og kjøtt 995 46 114 embret.r@online.no Innlandet
4 Helge Hvoslef Solbær 99731678 helge@fars.no Innlandet
5 Marielle Vink -de Roos Geit, ost 95082958 lofoten-gardsysteri@online.no Nordland
6 Kolbjørn Anda Melk og kjøtt 48185658 kolban@online.no Rogaland
7 Turid Haga Vange Melk og kjøtt 913 09 052 turidvange@gmail.com Vestland
8 Anders Eggen Korn 906 03 562 / 72 87 01 25 anders.eggen@nlr.no Trøndelag
9 Hellek Berge Korn 91575846/35 95 54 55 hmaberge@online.no Vestfold og Telemark
10 Mats Hegg Jacobsen Allsidig 971 66 329 jacobsenpaberg@gmail.com Troms og Finnmark
11 Brit Mjåland Jordbær, andelslandbruk 90660209 post@mjalandgard.no Agder
12 Jens Edvard Kase Gulrot, samarbeid 69260118 / 900 72 482 jens.kase@bdsnett.no Viken
13 Hans Olav Bjerketvedt Epler 900 91 472 hob@dyregaard.no Viken
14 Lars Nå Plommer og epler 98089328 larsjnaa@hotmail.com Vestland
15 Kristian Narum Korn 95082535 knaru@online.no Innlandet
16 Einar Kiserud Melk og kjøtt 959 18 131 einar@kiserud.no Viken
17 Georg Smedsland Sau 92098651 georgsmedsland@hotmail.com Agder
18 Anders Hørthe Grønnsaker 90155644 ahoerthe@gmail.com Viken
19 Tore Jardar Wirgenes Allsidig, andelslandbruk 93440575 andelsbonde@virgenes.no Vestfold og Telemark
20 Cecilie Røli Korn og andelslandbruk 92016186 cecilie@gullimunn.no Trøndelag
21 Bodil Raustein Allsidig, sau, grønnsaker, andelslandbruk 46889029 b-raust@live.no Rogaland
22 Ola Kaurstad Geit 91314955 post@valbjoer.no Innlandet
23 Astrid Bjørnson Bringebær, pærer og epler 95816741 a_bjornson@hotmail.com Vestfold og Telemark
24 Inger-Lise Ingdal Melk 93265504 ingdal14@gmail.com Trøndelag
25 René Cortis Allsidig, grønnsaker 46772781 René Cortis <rene.cortis@gmail.com> Nordland
26 Jørgen Soknes Melk, samdrift 959 003 51 j.soknes@gmail.com Trøndelag
27 Thorbjørn Lund Norsk økoraps 908 333 55 post@lundtek.no Viken
28 Astrid Sæther Grønt, potet, ammeku, korn 975 82 963 post@medalhus.com Trøndelag
29 Kristoffer Svalastog Skinnes Korn, sau, svin 415 20 020 ksvalastog@gmail.com Viken
Arbeidsutvalg
Norges Bondelag, seniorrådgiver Kari Marte Sjøvik
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, assisterende generalsekretær John P. Løvstad
Norsk Landbruksrådgiving, prosjektleder Kjersti Berge
Fylkesmannen, seksjonsleder jordbruk Fylkesmannen Trøndelag Anstein Lyngstad
Debio/DebioInfo, rådgiver Peter Møller
Økologisk Norge, rådgiver Marte Guttulsrød                                                                                        Økologisk Norge, seniorrådgiver Elin Rømo Grande                                                                                                                                 
Styringsgruppe
Norges Bondelag, generalsekretær Sigrid Hjørnegård
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, generalsekretær Olaf Godli
Økologisk Norge, daglig leder Børre Solberg
Norsk Landbruksrådgiving, direktør Jakob Simonhjell
Debio, styreleder Ole Petter Bernhus
Fylkesmannen, landbruksdirektør Tore Bjørkli
Nasjonal ressursgruppe
Styringsgruppen samt TINE, Rørosmeieriet, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Matmerk, Mattilsynet, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked og Norges Bygdeungdomslag.

Artikler


Aktuelt

Tilbake til toppen