Hopp til innhold

Landbrukets Økoløft

Hele landbrukets felles innsats for å øke økologisk produksjon, møte etterspørselen etter norske økologiske produkter og bidra til utvikling av økolandbrukets spydspissrolle.

 

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter i Norge. Prosjektet startet i 2016. Dette er aller første gang at landbruksorganisasjonene har gått sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området.
Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft. Etterspørselen etter økologisk mat er i dag på mange områder større enn det norsk landbruk produserer. Det betyr at for eksempel frukt, bær eller korn som kunne vært produsert på norske ressurser, i stedet må importeres. Prosjektet er et samarbeide for å snu den negative trenden for økologisk produksjon i Norge.

Samarbeid

Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge.

Samarbeidspartnerne har helt fra starten planlagt å jobbe sammen i minst 5 år, da omlegging tar tid, både i form av endring av tankesett, kunnskap og i praksis for bonden. I første omgang ga Landbruksdirektoratet tilsagn til prosjektet i perioden 2016-2017, og har nå gitt tilsagn for 2018.

Dette gjør vi 

I samarbeid med aktører i landbruket arrangerer prosjektet åpne møter om økologisk landbruk. For møteoversikt, se i kalenderen Hva skjer? på denne sida. Aktivitetene vil i hovedsak bygge videre på etablerte strukturer, kanaler og arenaer, og på eksisterende initiativ. Fundamentet for nye tiltak vil være motivasjons- og rekrutteringsarbeidet som i dag drives gjennom de enkelte deltagerne i prosjektet. Landbrukets Økoløft skal hente ut synergieffektene av eksisterende arbeid, intensivere innsatsen gjennom et felles løft og gi den en tydelig og synlig felles avsender.

30 inspirasjonsbønder danner grunnlaget for informasjonsformidling. Disse bøndene er valgt ut av et samlet landbruk på bakgrunn av produksjon, kunnskap og evne til å formidle. Gjennom bonde-til-bonde kommunikasjon ønsker prosjektet å bryte ned barrierer mellom konvensjonelle bønder og økologiske, og legge til rette for konstruktive diskusjoner om agronomi og praktiske løsninger.

Les mer om alle #Inspirasjonsbøndene i vår artikkelserie

Formell prosjekteier er Økologisk Norge. Alle partnere er aktive eiere og representert i styringsgruppen og arbeidsutvalget. I tillegg er det etablert en nasjonal ressursgruppe bestående av styringsgruppen sammen med representanter for relevante eksterne miljøer.

Prosjektleder er Markus Brun Hustad. Han har vært medarbeider i prosjektet siden starten og overtok lederansvaret fra årsskiftet 2017-2018. Markus har bakgrunn fra NMBU og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han har vært ansatt i Økologisk Norge siden 2014.

Aina Bartmann var prosjektleder fram til årsskiftet 2017-18, da hun valgte å konsentrere seg fullt om jobben som leder for Nettverk for GMO-fri mat og fôr. 

Prosjektledelsen blir gjennomført i tett samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving som er gitt ansvar for å intensivere innsatsen for å rekruttere nye økologiske produsenter. Rekrutteringsarbeidet vil bygge på erfaringer og igangsatte tiltak i FF og NLR.

 

Arbeidsutvalg
Norges Bondelag, seniorrådgiver Kari Marte Sjøvik
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, assisterende generalsekretær John P. Løvstad
Norsk Landbruksrådgiving, prosjektleder Kjersti Berge
Økologiske foregangsfylker, prosjektleder Torunn Riise Jackson
Debio/DebioInfo, daglig leder i DebioInfo Idun Bjerkvik Leinaas
Økologisk Norge, rådgiver Markus Brun Hustad
Styringsgruppe
Norges Bondelag, generalsekretær Per Skorge
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, generalsekretær Olaf Godli
Økologisk Norge, daglig leder Børre Solberg
Norsk Landbruksrådgiving, direktør Jon Mjærum
Debio, styreleder Odd Einar Hjortnæs
Økologiske foregangsfylker, landbruksdirektør Tore Bjørkli
Nasjonal ressursgruppe
Styringsgruppen samt TINE BA, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Matmerk, Mattilsynet, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked og Norges Bygdeungdomslag.

Artikler


Aktuelt

Tilbake til toppen