Hopp til innhold

Landbrukets Økoløft

Hele landbrukets felles innsats for å øke økologisk produksjon, møte etterspørselen etter norske økologiske produkter og bidra til utvikling av økolandbrukets spydspissrolle.

 

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter i Norge. Prosjektet startet i 2016. Dette er aller første gang at landbruksorganisasjonene har gått sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området.
Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft. Etterspørselen etter økologisk mat er i dag på mange områder større enn det norsk landbruk produserer. Det betyr at for eksempel frukt, bær eller korn som kunne vært produsert på norske ressurser, i stedet må importeres. Prosjektet er et samarbeide for å snu den negative trenden for økologisk produksjon i Norge.

Samarbeid

Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge.

Samarbeidspartnerne har helt fra starten planlagt å jobbe sammen i minst 5 år, da omlegging tar tid, både i form av endring av tankesett, kunnskap og i praksis for bonden. Landbruksdirektoratet har støttet prosjektet siden 2016, og prosjektet fortsetter i 2019. 

Dette gjør vi 

I samarbeid med aktører i landbruket arrangerer prosjektet åpne møter om økologisk landbruk. For møteoversikt, se i kalenderen Hva skjer? på denne sida. Aktivitetene vil i hovedsak bygge videre på etablerte strukturer, kanaler og arenaer, og på eksisterende initiativ. Fundamentet for nye tiltak vil være motivasjons- og rekrutteringsarbeidet som i dag drives gjennom de enkelte deltagerne i prosjektet. Landbrukets Økoløft skal hente ut synergieffektene av eksisterende arbeid, intensivere innsatsen gjennom et felles løft og gi den en tydelig og synlig felles avsender.

30 inspirasjonsbønder danner grunnlaget for informasjonsformidling. Disse bøndene er valgt ut av et samlet landbruk på bakgrunn av produksjon, kunnskap og evne til å formidle. Gjennom bonde-til-bonde kommunikasjon ønsker prosjektet å bryte ned barrierer mellom konvensjonelle bønder og økologiske, og legge til rette for konstruktive diskusjoner om agronomi og praktiske løsninger.

Les mer om alle #Inspirasjonsbøndene i vår artikkelserie

Formell prosjekteier er Økologisk Norge. Alle partnere er aktive eiere og representert i styringsgruppen og arbeidsutvalget. I tillegg er det etablert en nasjonal ressursgruppe bestående av styringsgruppen sammen med representanter for relevante eksterne miljøer.

Prosjektleder er Markus Brun Hustad. Han har vært medarbeider i prosjektet siden starten og overtok lederansvaret fra årsskiftet 2017-2018. Markus har bakgrunn fra NMBU og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han har vært ansatt i Økologisk Norge siden 2014. Marte Guttulsrød er prosjektmedarbeider. 

Aina Bartmann var prosjektleder fram til årsskiftet 2017-18, da hun valgte å konsentrere seg fullt om jobben som leder for Nettverk for GMO-fri mat og fôr. 

Prosjektledelsen blir gjennomført i tett samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving som er gitt ansvar for å intensivere innsatsen for å rekruttere nye økologiske produsenter. Rekrutteringsarbeidet vil bygge på erfaringer og igangsatte tiltak i FF og NLR.

Inspirasjonsbønder 2019

  Navn Produksjon Tlf Epost Fylke 
1 Stina Mehus  Allsidig, sau, ammeku 901 17 554 stinamehus@yahoo.no Akershus
2 Ola Johansen Melk 952 44 426 nordheim.gard@gmail.com Finnmark
3 Embret Rønning Melk, kyr på sæter 995 46 114 embret.r@online.no Hedmark
4 Helge Hvoslef Solbær 99731678 helge@fars.no Hedmark 
5 Marielle Vink -de Roos Geit, ost 95082958 lofoten-gardsysteri@online.no Nordland
6 Kolbjørn Anda Melk 48185658 kolban@online.no Rogaland
7 Turid Haga Vange Melk 913 09 052 turidvange@gmail.com Sogn og Fjordane
8 Anders Eggen Korn 906 03 562 anders.eggen@nlr.no Trøndelag
9 Hellek Berge  Korn, åkervekster, gras 915 75 846 hmaberge@online.no Telemark 
10 Mats Hegg Jacobsen Allsidig 971 66 329 jacobsenpaberg@gmail.com  Troms
11 Brit Mjåland Jordbær, andelslandbruk 90660209 post@mjalandgard.no Vest-Agder
12 Jens Edvard Kase Gulrot, samarbeid 692 60 118 jens.kase@bdsnett.no Østfold
13 Per Arne Hoppestad Spirer, grønnsaker 95915238 pah@hoppestad.no Telemark
14 Anne Katrine Jensen Melk, kjøtt storfe 90156039 anne.katrine@hansgarden.no Møre og Romsdal
15 Hans Olav Bjerketvedt Epler 900 91 472 hob@dyregaard.no Østfold
16 Heidi Midtflå Økohonning 99732454 heidi.midtfla@hotmail.com Buskerud
17 Lars Nå Plommer, Epler 98089328 larsjnaa@hotmail.com Hordaland
18 Kristian Narum Korn 95082535 knaru@online.no Oppland
19 Einar Kiserud Melk, kjøtt, åkerbønner 959 18 131 einar@kiserud.no Østfold
20 Georg Smedsland Sau 92098651 georg.smedsland@nlr.no Agder
21 Anders Hørthe  Salat, allsidig grønnsak 90155644 ahoerthe@gmail.com Buskerud
22 Tore Jardar Wirgenes Allsidig, andelsbonde 93440575 andelsbonde@virgenes.no  Vestfold
23 Cecilie Røli Korn, eldre sorter 92016186 cecilie@gullimunn.no  Trøndelag
24 Bodil Raustein Andel, Allsidig 46889029 b-raust@live.no Rogaland
25 Ola Kaurstad Geit 91314955 post@valbjoer.no  Oppland
26 Astrid Bjørnson Bringebær, pærer, epler 95816741 a_bjornson@hotmail.com Vestfold
27 Inger-Lise Ingdal Melk 93265504 ingdal14@gmail.com Trøndelag
28 René Cortis Allsidig, grønnsaker 46772781 rene.cortis@gmail.com Nordland
29 Jørgen Soknes Melk, samdrift 959 003 51 j.soknes@gmail.com Trøndelag
30 Thorbjørn Lund Norsk økoraps 908 333 55 post@lundtek.no Østfold
Arbeidsutvalg
Norges Bondelag, seniorrådgiver Kari Marte Sjøvik
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, assisterende generalsekretær John P. Løvstad
Norsk Landbruksrådgiving, prosjektleder Kjersti Berge
Fylkesmannen, Anstein Lyngstad, seksjonsleder jordbruk Fylkesmannen Trøndelag
Debio/DebioInfo, prosjektleder, Torunn Jackson Riise
Økologisk Norge, rådgiver Markus Brun Hustad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Styringsgruppe
Norges Bondelag, generalsekretær Per Skorge
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, generalsekretær Sigrid Hjørnegård
Økologisk Norge, daglig leder Børre Solberg
Norsk Landbruksrådgiving, direktør Jakob Simonhjell
Debio, styreleder Odd Einar Hjortnæs
Fylkesmannen, landbruksdirektør Tore Bjørkli
Nasjonal ressursgruppe
Styringsgruppen samt TINE BA, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Matmerk, Mattilsynet, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked og Norges Bygdeungdomslag.

Artikler


Aktuelt

Tilbake til toppen