Hopp til innhold

Landbrukets Økoløft

Hele landbrukets felles innsats for å øke norsk økologisk produksjon, omsetning og forbruk, møte etterspørselen etter norske økologiske produkter og bidra til utvikling av spydspissrollen til økologisk landbruk.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat. Dette gjelder særlig for varegrupper der etterspørselen er større enn tilbudet av varer som kan produseres i Norge. Gjennom rekruttering til økologisk landbruk, motivering av etablerte økobønder til å fortsette å produsere økologisk mat – også etter at kommende regelverksendringer trer i kraftog inspirasjon til nøkkelpersoner hos dagligvarekjedene og forbrukere til å prioritere norsk økologisk mat, vil prosjektet bidra til å nå målene i Nasjonal strategi for økologisk landbruk om å øke produksjon og omsetning av økologiske varer som er etterspurt i markedet. At omsetningsleddet og forbrukere, inkludert storkjøkken, velger norske varer er avgjørende for at norske bønder skal få omsetning og tørre å satse på økologisk produksjon.

Inspirasjonsbønder

For å stimulere til økt produksjon har vi dyktige inspirasjonsbønder som vil benyttes til en rekke oppdrag for å inspirere bønder og nye til næringa til å satse på økologisk produksjonInspirasjonsbøndene har også fått en viktig rolle i å inspirere dagligvarekjeder og -butikker og forbrukere, inkl. storkjøkken, til å prioritere norskproduserte økologiske varer. Det vil arrangeres fire landbruksmøter spredt rundt om i landetder målet på sikt er å rekruttere målgruppene innenfor landbruket til økologisk produksjon eller å motivere etablerte økobønder til å satse videre. 

Inspirasjonsbutikker

For å stimulere til økt omsetning av norskprodusert økologisk mat vil det satses på dialog og samarbeid med dagligvarekjedene. Kjedene har valgt ut tilsammen 19 inspirasjonsbutikker som er utmerker seg innen salg av norske og økologiske varer. Ildsjeler hos inspirasjonsbutikkene vil bidra til å belyse hvordan lykkes med salg av norsk økologisk mat, blant annet i diverse kommunikasjonstiltak. Nøkkelpersoner hos inspirasjonsbutikkene og kjedene vil inviteres på gårdsbesøk hos inspirasjonsbønder for inspirasjon og økt kunnskap om den norske økologiske maten de selger.

Oversikt over inspirasjonsbutikker i Landbrukets Økoløft i 2021
REMA REMA 1000 Vulkan
REMA REMA 1000 Stasjonsveien
REMA REMA 1000 Byåsen, Trondheim
REMA REMA 1000 Råholt
REMA REMA 1000 Nattland i Bergen

NorgesGruppen Spar Jølstraholmen
NorgesGruppen Spar Holsfjorden
NorgesGruppen Spar Tjøme
NorgesGruppen Spar Tåsen
NorgesGruppen Joker Marnardal
NorgesGruppen Joker Åsgårdstrand
NorgesGruppen Meny Ringnes Park
NorgesGruppen Meny Tangen
NorgesGruppen Meny Solsiden

Coop Coop Mega Madla
Coop Coop Mega Frogner
Coop Coop Mega Aker Brygge
Coop Coop Mega Sjølyst
Coop Coop Mega Kolbotn

Du kan bli bedre kjent med noen av inspirasjonsbutikkene i vår intervjuserie.

Forbrukeren

Overfor forbrukere vil et viktig tiltak for å inspirere til økt bruk av norskproduserte varer være et forbrukermøte. Det vil bli en møteplass mellom forbrukere og landbruket, der inspirasjonsbønder vil få en sentral rolle i å gi et ansikt på og formidle kunnskap om norsk økologisk mat og landbruk. Det vil også produseres filmer med inspirasjonsbønder rettet mot utvalgte målgrupper, der særlig forbrukere vil bli prioritert. 

Samarbeid

Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Statsforvalteren, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge.

Dette gjør vi 

I samarbeid med aktører i landbruket arrangerer prosjektet åpne møter om økologisk landbruk. For møteoversikt, se i kalenderen Hva skjer? på denne sida. Aktivitetene vil i hovedsak bygge videre på etablerte strukturer, kanaler og arenaer, og på eksisterende initiativ. Fundamentet for nye tiltak vil være motivasjons- og rekrutteringsarbeidet som i dag drives gjennom de enkelte deltagerne i prosjektet. Landbrukets Økoløft skal hente ut synergieffektene av eksisterende arbeid, intensivere innsatsen gjennom et felles løft og gi den en tydelig og synlig felles avsender.

30-40 inspirasjonsbønder danner grunnlaget for informasjonsformidling. Disse bøndene er valgt ut av et samlet landbruk på bakgrunn av produksjon, kunnskap og evne til å formidle. Gjennom bonde-til-bonde kommunikasjon ønsker prosjektet å bryte ned barrierer mellom konvensjonelle bønder og økologiske, og legge til rette for konstruktive diskusjoner om agronomi og praktiske løsninger.

Les mer om alle #Inspirasjonsbøndene i vår artikkelserie

Se kortfilmer fra gårdene til inspirasjonsbøndene og opptak fra møtene i regi av Landbrukets Økoløft her.

Formell prosjekteier er Økologisk Norge. Alle partnere er aktive eiere og representert i styringsgruppen og arbeidsutvalget. I tillegg er det etablert en nasjonal ressursgruppe bestående av styringsgruppen sammen med representanter for relevante eksterne miljøer.

Prosjektleder er Marte Guttulsrød. Hun har vært medarbeider i prosjektet. Runa Gidske er prosjektmedarbeider (vikar for Kristine Stange som er i permisjon).

Aina Bartmann var prosjektleder fram til årsskiftet 2017-18, da hun valgte å konsentrere seg fullt om jobben som leder for Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Markus Brun Hustad var prosjektleder fram til årsskiftet 2019-2020, da han ble prosjektleder for Økologisk Norge sitt skolehageprosjekt.

Inspirasjonsbønder 2021

1 Stina Mehus Allsidig, sau og bringebær 901 17 554 stinamehus@yahoo.no Viken
2 Ola Johansen Melk og kjøtt 952 44 426 nordheim.gard@gmail.com Troms og Finnmark
3 Embret Rønning Melk og kjøtt 995 46 114 embret.r@online.no Innlandet
4 Helge Hvoslef Solbær 99731678 helge@fars.no Innlandet
5 Marielle Vink -de Roos Geit, ost 95082958 lofoten-gardsysteri@online.no Nordland
6 Kolbjørn Anda Melk og kjøtt 48185658 kolban@online.no Rogaland
7 Turid Haga Vange Melk og kjøtt 913 09 052 turidvange@gmail.com Vestland
8 Anders Eggen Korn 906 03 562 / 72 87 01 25 anders.eggen@nlr.no Trøndelag
9 Kjersti Rinde Omsted Urkorn, andelslandbruk, grasfôret storfe og juletrær 419 17 351 kjersti.omsted@opaker.no Innlandet
10 Mats Hegg Jacobsen Allsidig 971 66 329 jacobsenpaberg@gmail.com Troms og Finnmark
11 Brit Mjåland Jordbær, andelslandbruk 90660209 post@mjalandgard.no Agder
12 Jens Edvard Kase Gulrot, samarbeid 69260118 / 900 72 482 jens.kase@bdsnett.no Viken
13 Hans Olav Bjerketvedt Epler 900 91 472 hob@dyregaard.no Viken
14 Lars Nå Plommer og epler 98089328 larsjnaa@hotmail.com Vestland
15 Einar Kiserud Melk og kjøtt 959 18 131 einar@kiserud.no Viken
16 Georg Smedsland Sau 92098651 georgsmedsland@hotmail.com Agder
17 Anders Hørthe Grønnsaker 90155644 ahoerthe@gmail.com Viken
18 Tore Jardar Wirgenes Allsidig, andelslandbruk 93440575 andelsbonde@virgenes.no Vestfold og Telemark
19 Cecilie Røli Korn og andelslandbruk 92016186 cecilie@gullimunn.no Trøndelag
20 Bodil Raustein Allsidig, sau, grønnsaker, andelslandbruk 46889029 b-raust@live.no Rogaland
21 Ola Kaurstad Geit 91314955 post@valbjoer.no Innlandet
22 Astrid Bjørnson Bringebær, pærer og epler 95816741 a_bjornson@hotmail.com Vestfold og Telemark
23 Inger-Lise Ingdal Melk 93265504 ingdal14@gmail.com Trøndelag
24 René Cortis Allsidig, grønnsaker 46772781 René Cortis <rene.cortis@gmail.com> Nordland
25 Jørgen Soknes Melk, samdrift 959 003 51 j.soknes@gmail.com Trøndelag
26 Thorbjørn Lund Norsk økoraps 908 333 55 post@lundtek.no Viken
27 Katinka Kilian Grønnsaker, urter, bær, blomster 474 45 632 kontakt@undelandgard.no Vestland
28 Kristoffer Svalastog Skinnes Korn, sau, svin 415 20 020 ksvalastog@gmail.com Viken
29 Karianne Telneset Melk 911 24 589 k.telneset@online.no Innlandet

 

Arbeidsutvalg
Norges Bondelag, rådgiver Kari Marte Sjøvik
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, rådgiver Johan Warlo
Norsk Landbruksrådgiving, prosjektleder Kjersti Berge
Statsforvalteren, seksjonsleder jordbruk Statsforvalteren i Trøndelag Anstein Lyngstad
Debio/DebioInfo, teamleder Marte von Krogh
Økologisk Norge, seniorrådgiver Marte Guttulsrød og rådgiver Runa Gidske                                                                                                                         
Styringsgruppe
Norges Bondelag, andre nestleder Bodhild Fjelltveit og rådgiver Kari Marte Sjøvik
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, leder Kjersti Hoff
Økologisk Norge, daglig leder Markus Hustad
Norsk Landbruksrådgiving, direktør Bjarne Holm
Debio, styreleder Ole Petter Bernhus
Statsforvalteren, seksjonsleder jordbruk Statsforvalteren i Trøndelag Anstein Lyngstad
Nasjonal ressursgruppe
Styringsgruppen samt TINE, Rørosmeieriet, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Stiftelsen Norsk Mat, Mattilsynet, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked, Matvalget, Norges Bygdeungdomslag, BAMA, Naturbruksskolenes forening, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norgesmøllene, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og Matdepartementet, Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop.

Aktuelt

Tilbake til toppen