Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Sammen for jordhelse

Å drive landbruk er mye hardt arbeid. Da er det fint å kunne samarbeide tett med nabogårdene. Særlig når man har et felles prosjekt for å bedre jordhelsa.

Langs elva Numedalslågen, ligger Styrvoll landbruksdrift. Gjennom Facebook-sida deres kan man følge hverdagen av kyr som nyter livet på skogsbeite eller beite i sommersola. Drifta er et nabo-samarbeid mellom tre aktive fulltidsbønder; Marikken Røsholt, Bjørnar Steinsholt, Tor Anton Stensholt, samt Jens Tjentland som er i fulltidsarbeid ved sida av, men hjelper til med viktig arbeidskraft. Samarbeidet har pågått i flere år, og i 2005 ble det bygget nytt fjøs. Marikken Røsholt tok over gården Nordre Styrvold i 2012.

– Det var vel et generasjonsskifte. Alle måtte gjøre noe med fjøsene. Men samdrift handler også om muligheten til å få litt fritid. Å ikke være alene om alt. Nå er det alltid noen å spørre, og det er ikke krise om du blir sjuk, påpeker Marikken.

Videre forteller hun om hvor krevende det kan være for mange å få tak i gode og stabile avløsere. Særlig for småbarnsforeldre kan dette by på utfordringer. Da er det godt å ha gode nabokollegaer som kjenner fjøset like godt som deg selv.

– Også handler det litt om å gi og ta. Vi er ganske forskjellige, men blir stort sett enige, legger hun til.

Kyr på fjellbeite  FOTO: Torunn Bredvei Steinholt
Kyr på fjellbeite FOTO: Torunn Bredvei Steinholt

Strenge krav til økologisk

Det var gårdenes tidligere eiere som starta økologisk drift rundt år 2010. Gode omleggingstilskudd på denne tida ga motivasjon til å prøve en drift uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel, men heller satse på det naturlige. I dag produseres økologisk melk til Tine og økologisk storfekjøtt til Nortura. Oksene kastreres før Marikken har de i to somre på utmarksbeite. Kjøttet selge så på nisjemarkedet som hun selv kaller det.

– Hadde vi hatt mer tid kunne vi solgt på REKO-ringer, men vi har ganske greit med direktesalg til nærbutikker og faste kunder. Samtidig er det ikke så ofte man ser økologisk kjøtt i butikkene i Norge. Hvor blir det av kjøttet vi leverer? Det blir ikke etterspørsel når det ikke finnes i butikkene. De store kjøttmarkedene og meieriene vil ikke fokusere på økologisk, sier Marikken.

Mye av årsaken til dette tror hun handler om at leverandørene ikke vil si at noen produkter er bedre enn andre.

– Men det bør være et tilbud av økologiske produkter i butikk hvis folk skal kjøpe dette, fortsetter hun. 

Kravene til økologisk drift er strenge. Det stilles krav til driftsform og dyrevelferd. Disse mener Marikken generelt kommer for dårlig fram. Særlig opplever hun at forbrukerne er svært opptatt av dyrevelferd, noe kyrne på Styrvoll kan sies å få godt ivaretatt.

– Noen melkekuer presses til altfor høy ytelse og da holder de heller ikke så lenge, men stort sett er reglene i Norge veldig bra. Her har vi løsdrift der de får spise og bli melket som de ønsker. Alle ungdyr er ute på beite i to måneder, og det er større krav til areal.

Selv om Marikken og kollegaene hennes virker veldig fornøyd med drifta og å drive gården økologisk, er det ikke helt uten utfordringer.

– Den største utfordringen er ugrasbekjempelse og gjødsling. Nå har vi heldigvis nok av husdyrgjødsel. En annen utfordring er at det generelt er mindre å velge mellom. Det er for eksempel kun to typer kraftfôr til ku og ungdyr og én type til kalv. Om kalvene får helseproblemer med for eksempel diaré, er det vanskeligere å finne godkjente midler man kan bruke når man er sertifisert økologisk. Dette er noe jeg håper kan bli bedre i framtiden, sier Marikken. 

God jordhelse er avgjørende

Et viktig element i økologiske driftsmetoder er arbeidet for å sikre god jordhelse. På Styrvoll landbruksdrift prøver de seg fram med ulike metoder.

– Vi har vekstskifte hvert tredje år. I år har vi forsøkt havre i stedet for hvete, siden havre blir tettere med tanke på ugras. Vi er flinke til å dyrke ulike vekster» forklarer hun og understreker at de har sett en stor forskjell på jorda selv.

Å gjøre mer for å bedre jordhelsa er noe hun anbefaler også konvensjonelle bønder.

– Man kan fort utarme jorda om man kun dyrker det samme år etter år. Mitt beste råd er å tørre å prøve! Det er litt trått i starten, og man må regne med å prøve og feile litt. Men når man kommer i gang så vender jorda seg til det. Gi det noen år og se hva som skjer med jorda, avslutter Marikken.

Landbrukets Økoløft

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

Tilbake til toppen