Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Pleier den levende jorda

– Vi skal være Norges beste på økologiske grønnsaker dyrket i levende jordsmonn, sier #Inspirasjonsbonde Anders Hørthe fra Sylling.

I bygda Sylling helt sør i Tyrifjorden i Viken fylke er jordsmonnet rikt, sola varm og vannet rent. Familien Hørthe er den 6. generasjonen som driver Hørte gård. Økologiske grønnsaker av alle slag er hovedproduksjonen.

– Vi har tro på at en bevisst pleie av et levende jordsmonn er fremtiden. Derfor har vi valgt å gå fra konvensjonelt jordbruk til økologisk, fra bruk av kjemi til bruk av biologi, forteller Anders Hørthe. Han er #Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets Økoløft.

Lyttet til kundene

– Hva var bakgrunnen for at du la om til økologisk drift?

– Jordlivet, og det å spille på lag med naturens egne mekanismer, har alltid interessert meg. Jordbruket har gått gjennom store endringer, med stadig større bruk av kunstgjødsel. Vi valgte å snu denne utviklingen. Da kundene begynte å etterspørre økologiske produkter, var det lett "å ta ballen" og utvikle driften ytterligere til økologisk produksjon.

– Kan du fortelle om drifta og hva dere produserer, evt. litt historikk om dette har endret seg over tid?

– Gården vi forvalter har vært drevet siden senmiddelalderen. Den er et typisk kombinasjonsbruk med variert jord og topografi, kan Anders Hørthe fortelle.

Fornuftig vekstskifte og smaksopplevelser

Hagebruk har utviklet seg gjennom de siste fire generasjonene. Det tok for alvor fart da det ble slutt på ku og melk. Nå har vi i to generasjoner drevet med bær og grønnsaker som viktigste produksjoner i vekstskifte med korn. Vi begynte med økologi i 2008.
Ved omleggingen til økologi har vi igjen et sterkere fokus på fornuftig vekstskifte og bruk av jorden på en måte som utvikler jordliv som gir gode smakfulle og sunne produkter.

Vi fokuserer på sesong og har salat når den er på topp og har best smaksopplevelser. Vi produserer blomkål og brokkoli når det er sesong for det og vi tar med oss rotgrønnsaker inn i vintersesongen. Dermed leverer vi økologiske grønnsaker året rundt. Produktene selger vi til alle kjeder og til noen mindre abonnementsordninger.

Spinat er et av de først høsteklare produktene fra Hørte gård på våren.  FOTO: Elin Rømo Grande
Spinat er et av de først høsteklare produktene fra Hørte gård på våren. FOTO: Elin Rømo Grande

Satser på lokale ressurser og kretsløp

– Hvordan sørger dere for næringsforsyningen på gården?

Vi bruker mer og mer ressurser lokalt og fokuserer på lokale kretsløp. Vi bruker kompost og har vært med å utvikle gårdskompostering. Vi henter noe fra egne sauer, men får også inn møkk fra husdyrprodusenter som driver med ku og sau. De får igjen avfall fra grønnsaksproduksjonen til fôr i sine besetninger. Vi bruker også pellets fra grønngjødsel i Østfold. I tillegg har vi stort fokus på grønt plantedekke og på å ta vare på de næringsstoffene og det jordlivet som er i bakken. Det har blitt en «passion» i vår form for økologi og vår måte å tenke på.

Hvordan håndterer dere ugras i produksjonen?

Vi har et vekstskifte med forskjellige arter som trigger ulik ugrasflora. Vi fjerner ugras ved bruk av falske såbedd, der vi svir av ugraset med flamming. Vi bruker film til å dekke og stimulere til høyere temperaturer i jorda. Og vi har roboter som vi bruker til ugrasbekjempelse som går på foto- og gps-sensorikk. Det er dermed både teknologi og biologi og andre virkemidler som vi bruker. Men det viktigste er vekstskifte og det grønne plantedekke, og hvordan vi flatekomposterer den floraen som er der før vi etablerer en ny grønnsak. Vi har ikke parkert plogen enda og bruker også den eller en spademaskin til å massere jorda.

Høsteklare salater i åkeren på Hørte gård i Sylling  FOTO: Smaksriket
Høsteklare salater i åkeren på Hørte gård i Sylling FOTO: Smaksriket

Fra død til levende jord

– Er det noen særlige utfordringer som økologisk drift byr på?

– Vår største utfordring er for tida å konvertere "død jord" til levende jord raskt nok. Det tar tid å etablere et rikt, mangfoldig og frodig jordliv. Når jorden er i balanse, får vi sunne og friske planter som står godt opp mot skadedyr og sykdommer, som heller angriper planter som er svake eller i ubalanse. 

Bruk grønt plantedekke

– Noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

 Fokuser mer på hva som skjer under bakken! Og benytt grønt plantedekke og fangvekster med rikt artsmangfold gjennom vinteren for å favorisere utviklingen av sopper og bakterier samtidig som vi binder karbon (C) til jorda vår.

Et rikt utvalg ferske grønnsaker fra fruktbar, levende jord  FOTO: Smaksriket
Et rikt utvalg ferske grønnsaker fra fruktbar, levende jord FOTO: Smaksriket

Helt sør i Tyrifjorden ligger bygda Sylling i Viken fylke, der Hørte gård ligger ved foten av Hørtekollen. Familien Hørthe er den 6. generasjonen som driver gården, med drøyt 600 dekar økologiske grønnsaker i parallellproduksjon med konvensjonelle grønnsaker.
Med varemerket Smaksriket er Hørthe gård en av Norges fremste produsenter av økologisk grønt med mål om å utvikle bredden i utvalget av økologiske salater og grønnsaker. 
Les mer om produksjonen og produktene på smaksriket.no og på Facebook.

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Les mer HER for å finne eksakt dato i nærheten av deg, og inviter gjerne mange kollegaer til å bli med!

Tilbake til toppen