Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Økologisk for miljø og rettferdighet

– Miljøhensynet og å bidra til rettferdig matproduksjon er sentrale aspekter for oss, sier geitebonde Marielle de Roos på Vestvågøy i Lofoten. Hun har sett hvor ødeleggende industrilandbruk kan være.


– For oss var det å drive økologisk - biologisk dynamisk, eller ikke å drive med landbruk i det hele tatt, sier #Inspirasjonsbonde Marielle de Roos. 

Mål 1: Økologisk for rettferdighet

Da hun og mannen Hugo Vink kjøpte gården Saupstad for snart seksten år siden, var det første målet å legge om gården til økologisk drift. 

– Hva var bakgrunnen for at dere begynte med økologisk drift? 
Vi har begge utdanning og erfaring fra arbeid med bistand og utviklingsprosjekt i Afrika og Asia. Da så vi på nært hold hvordan både lokalbefolkningen og arbeiderne på de store brukene ble skadet av giftstoffene. Økologisk drift er dermed for oss først og fremst å bidra til rettferdig matproduksjon i verden.

Tar vare på jorda

Og ikke minst opplevde vi gjennom bistandsarbeidet hvordan de industrielle og konvensjonelle landbruksmetodene ødela store områder med matjord. Så for oss er miljøaspektet også helt sentralt. Vi må ta vare på den levende matjorda. I tillegg er det klart sunnere å spise økologisk mat, og det smaker jo bedre!

Mål 2: Foredle unik råvare

Da vi kjøpte gården og la om til økologisk, var det neste målet å foredle melka. Vi syntes ikke den unike kvalitetsråvaren som melka er, kom bra nok fram i osten som ble produsert i Norge på 90-tallet, da vi kom hit til landet. 

– Kan du fortelle litt om hva dere produserer? 
Med melka fra våre 160 økologiske geiter har vi bygget opp Lofoten Gårdsysteri. Her produserer vi oster som Steinfjording, Nordlandsost, Fetaost og Ferskost. I tillegg produserer vi pølse og spekepølse basert på geitekjøtt. Vi har også "sommergriser", gårdsbutikk og en skolehage.

Småskala gir fleksibilitet

Vi utvikler gården, gårdsbutikken og tilbudene stadig vekk. Og vi jobber mye med formidling og tilpasser oss kundene sine behov, uansett om det er en butikk i Oslo eller en lokal ostekunde. Vi synes vi driver småskala. Det gjør at vi kan tilpasse oss markedet og være dynamiske og fleksible. Det er en av faktorene som gjør at vi lykkes. Akkurat nå har vi startet et nytt stort prosjekt: Utbygging av ysteriet og kafe-gårdsbutikk.

Mer kløver, mindre kraftfôr

– Noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

Bruk kløver! Det er både enkelt og billig. Og bruk mindre kraftfôr. Da får man friskere dyr. Vi mener at vi tjener på det.
Og så er det jo det at å drive økologisk er både mye artigere, mer spennende og mer utfordrende, spesielt når det gjelder jorda. 
Men det er en positiv utfordring. Det er vårt ansvar å ta vare på jorda! 

Nytt mål: Egen purke 

– Alt vi produserer er økologisk, unntatt grisene, forteller Marielle. – Grisungene blir kjøpt inn som konvensjonelle om våren, men de fôres økologisk og vi følger ellers det økologiske regelverket. Vi fôrer dem blant annet med myse fra ysteriet. 
Grisene kan ikke bli Debiogodkjente, fordi de slaktes før de er et halvt år gamle. Målet er å få ei purke selv. Planen er klar, men først skal vi ha ysteriutbyggingen ferdig, avslutter Marielle de Roos.

Marielle de Roos og mannen Hugo Vink, begge opprinnelig fra Nederland, kjøpte gården Saupstad på Vestvågøy i desember 2000, etter tre år med gårdsarbeid på Vestlandet. Gården er på 300 mål innmark og har god tilgang på utmarksbeiter på fjellene rundt gården, felles med  utmarksbeiter med andre grunneiere. Marielle og Hugo driver gården sammen, og de har god hjelp av sønnene Gerbrand Vink 17 år og Tomas Vink 14 år. De har drevet gården økologisk fra dag én med og driver både med ysteri, gårdsbutikk og skolehage. 

Gårdens hjemmeside finner du HER

Følg Lofoten Gårdsysteri på Facebook


I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

 

 

Tilbake til toppen