Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Epler på historisk grunn

Raet ved Oslofjorden ble avsatt av innlandsisen for mer enn tolv tusen år siden. Vestvendt morenejord ned mot fjorden, dyrket i uminnelige tider, er perfekt til økologisk epledyrking.

På raet i Rygge kommune i Østfold, med slake, vestvendte jorder ned mot Oslofjorden, ligger Dyre gård. Her har det vært drevet jordbruk minst siden bronsealderen for mer enn tre tusen år siden. Nå er det epler som gjelder. Mye epler. Økologiske, selvsagt.

Hans Olav og Anne Lise Bjerketvedt har satset stort på økologisk fruktproduksjon, med epler og leiepressing.
Nå er Hans Olav blitt med som #Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets Økoløft.

Innovativt

– Hva var bakgrunnen for at du begynte med/ la om til økologisk drift?

– Vi kjøpte gården i 2004 og hadde lyst til å drive noe innovativt og nytt i vårt distrikt, innenfor en kultur med god og økende etterspørsel, forteller #Inspirasjonsbonde Hans Olav Bjerketvedt.
– Vi hadde lyst til å drive økologisk siden vi har stor tro på økologisk produksjon og et bærekraftig landbruk uten bruk av kjemiske plantevernmidler. På Dyre Gård la vi derfor om til økologisk produksjon i 2008.

Historisk jordbruksareal

– Kan du fortelle om drifta og gjerne litt historikk om dette har endret seg over tid?
– Gården er på 55 dekar og ligger på raet som er den mest kjente morenen i Norge. Den ble avsatt foran iskanten av den skandinaviske innlandsisen for ca. 12.500 år siden. Dette gir et perfekt jordsmonn for produksjon av epler. Gårdens vestvendte beliggenhet, ned mot sjøen på solsiden av Oslofjorden, bidrar til at eplene får optimale temperatur-, lys- og solforhold i modningsprosessen.  
Da vi startet omleggingen, sådde vi til med eng og brukte denne som grønngjødsel i 3 år, før vi plantet ut de første epletrærne i 2011.
I dag har Dyre Gård 35.000 økologiske epletrær i full produksjon fordelt på totalt 143 da økologisk jord.

Dyrker sunne sorter

På Dyre gård produserer de fire eplesorter som alle er godt egnet i økologisk produksjon og som alle er resistente mot de mest aktuelle skadegjørerne.
– Vi dyrker i dag sortene Discovery og Rød Aroma som er kjente sorter for mange. I tillegg dyrker vi Santana som er en meget god sort for både konsum og videreforedling. Det samme er vår siste sort Holsteiner Cox, som er det eplet de i Danmark kaller for «Det danske juleeple». Alle sortene har det til felles at de er gode på smak og velegnet i foredling.  De to siste sortene har meget god lagringsevne, og slik kan vi være leveringsdyktige på Norske epler langt utover vinteren.

Veien er målet! Å jobbe kontinuerlig for en optimal avling ut fra egne forutsetninger, er helt sentralt for å lykkes.

Tenker langsiktig

– Er det noen spesielle utfordringer som økologisk drift byr på?

– Det er mange utfordringer i økologisk fruktproduksjon. Det gjelder derfor å tenke langsiktig slik at man bl.a. tilfører jorden den næringen den trenger over tid. Gjennom å holde hovedfokus på biologien i jorden, vil vi sørge for å holde jorden så optimal og næringsrik som mulig. Da trives trærne.  
Vi setter også ut rikelig med bikuber, som sørger for god pollinering, selv i år med tidlig blomstring og kjølig vær.

Mye arbeid – og god kompost

– Er det noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

–  Å huske på at «veien er målet» og jobbe kontinuerlig for en optimal avling ut fra egne forutsetninger, er helt sentralt for å lykkes. Tilføring av næringsrik kompost er så absolutt å anbefale i denne sammenheng. Vi tror at mange av de konvensjonelle fruktdyrkerne kunne hatt stor nytte av flere av de tiltakene vi bruker innenfor det økologiske prinsippet, bl.a. mekanisk ugresshåndtering fremfor kjemiske sprøytemidler.
Hver dag fra mars til september er vi ute for å stelle med trærne og følge med. Når en har satset så mye på dette er det viktig at det gjøres ordentlig.

Arbeidet med epleproduksjon foregår også vinterstid  FOTO: Privat
Arbeidet med epleproduksjon foregår også vinterstid FOTO: Privat

Videreforedling

I tillegg til fruktproduksjonen jobber Dyre Gård med videreforedling av sine økologiske råvarer i eget gårdspresseri. De tar også imot leiepressing for andre produsenter. De lager eplemost, blandingsmoster, eplesnacks, eplemos-syltetøy, geleer, sirup m.m. For et innblikk kan du se på hjemmesiden www.dyregaard.no.

Vil dele kunnskap

– Vi håper at vi gjennom vårt engasjement i Økologisk Norge og Økoløft-prosjektet vil kunne inspirere flere til å satse på økologisk produksjon og at vi sammen skal kunne gjøre hverandre enda bedre for å kunne tilfredsstille den økende etterspørselen det er etter denne type produkter. I den grad jeg kan bistå med råd og veiledning, er dere alltid velkommen til å ta kontakt på hob@dyregaard.no, avslutter Hans Olav Bjerketvedt.

Dyre Gård, som er på 55 dekar med tillegg av 90 da leid jord, ligger på raet i Rygge kommune i Østfold. Raet her, som er den mest kjente morenen i Norge, ble avsatt foran iskanten av den skandinaviske innlandsisen for ca. 12.500 år siden. 
Her har det vært drevet jordbruk i uminnelige tider, og det finnes en rekke fornminner som kokegroper og stolpehull etter bebyggelse. 
Den geologiske opprinnelsen gir et perfekt jordsmonn for produksjon av epler. Gårdens vestvendte beliggenhet, ned mot sjøen på solsiden av Oslofjorden, bidrar også til at eplene får optimale temperatur-, lys- og solforhold i modningsprosessen. 
I dag er det Hans Olav og Anne-Lene Bjerketvedt som driver Dyre Gård. De har satset stort. Omtrent halvparten av produksjonen går til Bama som igjen leverer til både Norgesgruppen, Coop og Rema. Resten går til gårdens egne produkter: Saft, fire forskjellige eplemost, eple/rødbet most, eple/gulrot most, eplesnacks, eplemos og eplesyltetøy. De tilbyr også leiepressing.

Dyre gård på facebook

Produktene skal også selges.  FOTO: Privat
Produktene skal også selges. FOTO: Privat

 

 

Landbrukets Økoløft

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets Økoløft

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

Tilbake til toppen