Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Bedre økonomi og mindre risiko

– Det finnes ganske gode alternativer til å sprøyte, sier #Inspirasjonsbonde Audun Flåtten. På Lefsrød gård i Re kommune i Vestfold, har han 390 dekar med økologisk korn og åkerbønner. 

Midt i det vide åkerlandskapet i indre deler av Vestfold, i Re kommune, ligger gården Lefsrød, der Audun Flåtten dyrker økologisk korn og åkerbønner.
– Som nybegynner i jordbruket i 2008, var det mest interessant å lære seg økologisk produksjon, sier han.

Nå er han også blitt #Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets Økoløft.

Ingen moralske pekefingre

– Hva var bakgrunnen for at du begynte med økologisk drift?

Helt ærlig var det i utgangspunktet et ønske om bedre økonomi med mindre risiko, sier Flåtten.
 – Det var jo også mye mer interessant å lære seg økologisk produksjon. Agronomien handler om mye mer enn hva de store plantevernselskapene kan tilby av produkter. Den moralske pekefingeren, som jeg trodde var utbredt i økomiljøet, så jeg heller ikke mye til.

Alt til rett tid

– Kan du fortelle om drifta og hva dere produserer, evt. litt historikk om dette har endret seg over tid?

– Vi overtok gården i 2008 og la om i 2009. Produksjonen er økologisk korn og åkerbønner. Vi driver også konvensjonell slaktegrisproduksjon. Det passer i de husa som er på gården. 

– Ser du noen spesielle utfordringer som økologisk drift byr på?

– Det er mange utfordringer. Med økologisk drift blir det helt avgjørende å få gjort ting riktig og til rett tid på våren. For hvis kornet får en dårlig start, er det vanskelig å rette opp, og da blir det fort mye ugras.

Bra å slippe sprøyta

– Er det noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

– Ja. Vi har kunnskaper om hvordan man kan bekjempe problematiske ugras uten å sprøyte. Det er kanskje ikke like enkelt og effektivt, men det finnes ganske gode alternativer sprøyta, mener Flåtten.  – Vi er nok også langt framme når det gjelder å ta vare på plantenæringsstoffer og få god utnyttelse av gjødsla.

 

Lefsrød som ligger i Re i Vestfold, drives av Audun Flåtten og samboer Astrid Kristin Holm. Gården har 270 mål egen jord og 110 mål skog. I tillegg leier de 120 mål jord. Jorda brukes til korn og åkerbønner. De leverer omkring 1200 slaktegriser i året.

 

 

Landbrukets Økoløft

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets Økoløft

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

Tilbake til toppen