Hopp til innhold

FOTO: Lars Olav Stavnes
FOTO: Lars Olav Stavnes
Hvorfor andelslandbruk?

Hvorfor andelslandbruk?

Andelslandbruk sikrer matproduksjon i Norge og styrker lokalsamfunn.

Et viktig aspekt er utveksling av kunnskap og erfaringer. Alle mennesker er avhengige av mat for å overleve, og andelslandbruk gir forbrukere mulighet til å få en nærhet og forståelse for matproduksjonen.

Andelshavere blir kanskje litt ekstra oppmerksomme når det har vært mange solværsdager på rad. Trenger plantene vann? Hvordan går det ute på åkeren med salaten nå? Hvilke konsekvenser har et press om storskala og intensiv drift for dyrene og de som jobber på gården? Hvor kommer egentlig maten i butikken fra? Hvem har produsert den, hvor har den reist, hva koster det egentlig å produsere den og hva viser (eller skjuler) prisen som vanlige forbrukere betaler i butikken?

Involvering – forbrukerene er med!

Det er vanlig at andelshavere får muligheten til, og i varierende grad forplikter seg til å være involvert i planlegging, såing, luking og høsting. Andelslandbruk gir den urbane befolkningen mulighet til å delta i et gårdsfelleskap, og kan slik tilfredsstille et behov om kontakt med naturen, jorda og et spirende liv.

To eat is an agricultural act – Wendell Berry

Andelslandbruk bidrar til økt bevissthet og kan bidra til å styrke matproduksjon og bønders rettigheter i det norske samfunnet. Allianser kan formes om å styrke matsikkerheten, om et mer bærekraftig og økologisk landbruk og om rettferdige produksjonssystemer som sikrer bondens råderett og inntekt.

Vi skal ikke undervurdere erfaringen og gleden forbrukere får ved å bidra med luking og høsting direkte på et jorde!

Som en konsekvens av felleskapsånden som andelslandbruk er tuftet på, vil det være naturlig at man utveksler kunnskap om matlaging, oppbevaring og smaker. Kurs og festlige sammenkomster blir ofte en naturlig del av andelslandbruket.

Styrken i denne modellen er samarbeidet som oppstår mellom mange forskjellige mennesker som alle har sin kunnskap, erfaring og engasjement.

FOTO: Lars Olav Stavnes
FOTO: Lars Olav Stavnes

Økonomisk trygghet

For bønder kan andelslandbruk gi en økonomisk trygghet. Modellen legger til rette for at kostnadene for matproduksjonen dekkes, samtidig som den også sikrer en stabil omsetningskanal. Bøndene kan føle seg trygge på at årets avlinger vil bli «solgt» allerede før sesongen er i gang. Med innbetaling av andelsprisen i begynnelsen av sesongen gir andelshaverne bonden en stor økonomisk trygghet.

Kostnadene for produksjonen kan i større grad sikres, i hvert fall for én sesong av gangen. Det gir en trygghet å vite at varene blir omsatt uansett sesongvariasjon. Slik kan andelslandbruk reduserer den økonomiske sårbarheten gårdsbruk ellers opplever. Hvis avlingen er lavere enn forventet, gjør det at andelshaverne får mindre av én eller flere grønnsakssorter. Kanskje er det en annen sort som lykkes bedre dette året.

En helhetlig modell

«Andelslandbrukets fokus på lokal produksjon og forbruk, redusert svinn, mangfold, bruk av lokale ressurser og kreativitet kan bidra til å vise veien mot et mer kretsløpsorientert og bærekraftig samfunn» skriver Telemarksforskning i rapporten Andelslandbruk - Økologisk spydspiss (2014:112) som kartla andelslandbruk 
i Norge.

De skriver videre i rapporten: «Gårdbrukerne og gartnerne er opptatte av å være
 en del av et matvaresystem som bryter med den industrielle produksjonen og det globale matvaresystemet. Generelt har de et sterkt fokus på grunnprinsippene i den økologiske produksjonen med mangfold, jordhelse, kretsløp, redusert matsvinn, og lokal omsetning, og vi kan på mange måter betegne dem som spydspisser innen den økologiske produksjonen.»

Redusering av matsvinn

Modellen fremmer småskala og økologiske gårdsbruk med tette bånd mellom forbruker og produsent. Det gir forbrukere tilgang til sesongbasert, kortreist og fersk mat. Andelslandbruk reduserer matsvinn og øker utnyttelsesgraden av råvarene. En kortere verdikjede reduserer transportbehovet og tiden fra jord til bord. Slik sett kan spesielt grønnsaker holde seg lengre og ha en bedre kvalitet enn de du finner i butikken.

Samtidig er de fleste andelslandbruk mer tolerante overfor naturlige variasjoner. Fordi de ikke sorterer ut gulrøtter etter størrelse eller skjevhet, blir matsvinnet som ellers forekommer i dagens matvaresystem redusert. Dessuten er produksjonen planlagt og basert på andelshavernes ønsker og behov.

Håndbok for å starte andelslandbruk

Det er mange ting å tenke på i forbindelse med oppstart av andelslandbruk. Økologisk Norge har derfor skrevet en håndbok med gode råd og de viktigste fallgruvene man bør unngå. Den kan bestilles her. Håndboken tar for seg oppstart og utvikling av de organisatoriske, økonomiske og agronomiske rammene for produksjonen.

Økologisk Norge har i flere år bidratt med informasjon om andelslandbruk, samlet erfaringer fra de etablerte andelslandbrukene og bidratt i oppstarten av nye. Denne kunnskapen ligger til grunn for håndboken. Det er Alexandra Devik fra Økologisk Norge som har forfattet boken, med bidrag fra ulike sentrale ressurspersoner på feltet.

Tilbake til toppen