Hopp til innhold

Økologisk produksjon

Økologisk produksjon

Mange av andelslandbrukene i Norge er Debio- eller Demeter-sertifisert, eller i karens.

Andelslandbruk som driftsform gir ekstra gode muligheter til å drive økologisk. De som velger å bli andelshavere er ofte over gjennomsnittet bevisste forbrukere som ønsker et mangfold av høykvalitetsprodukter som er fri for kjemiske sprøytemidler. Bonden og/eller gartneren som bidrar i et andelslandbruk er ofte åpen for nye måter å tenke på, og har ofte selv et engasjement for økologisk landbruk.

Mangfoldig produksjon

Ideen bak økologisk landbruk er mer enn forbud mot kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Den grunnleggende tanken bak driftsformen er sammenhengen mellom sunn jord, sunne planter, sunne dyr og mennesker. Økologisk landbruk bygger 
på et helhetssyn som omfatter økologiske, økonomiske og sosiale sider ved landbruksproduksjonen, i lokalt og globalt perspektiv. I Norge brukes begrepet som en felles betegnelse for ulike driftsretninger hvor
 en tar langsiktige, økologiske hensyn. Mangfold er et viktig prinsipp i økologisk drift.

Øver Bakken Andelslandbruk  FOTO: Hedda Thomassen
Øver Bakken Andelslandbruk FOTO: Hedda Thomassen

Ikke et krav

Det finnes per idag ikke noe formelt krav som krever at andelslandbruk skal drives økologisk, men hittil har det vist seg at det som regel er denne driftsformen andelshaverne ønsker seg. Derfor er det nesten uten unntak økolo
gisk drift man finner på andelsgårder rundt om i verden. Andelslandbruk er ofte opptatt av å styrke jordens fruktbarhet, dyrenes velferd og dermed produktenes kvalitet. Andelshavere er som regel interessert i tilgang til et stort mangfold av produkter og sorter, og andelslandbruk kan derfor være en motpol mot industriell, ensidig storskala-drift.

Internasjonalt

Den internasjonale organisasjonen for økologisk landbruk, IFOAMhar vedtatt noen grunnleggende prinsipper 
for økologisk landbruk. Prinsippene former en visjon om å forbedre alt landbruk globalt, og danner grunnlaget for retningslinjer og regelverk i de forskjellige landene. De fire prinsippene omhandler helse, økologi, rettferdighet og «føre var». Les mer her.

Regelverk

For at forbrukerne skal vite hva de kjøper og for at produsentene skal få en merpris for varene de produserer, er det viktig med regler for økologisk landbruk. I Norge er Mattilsynet ansvarlig for disse reglene, mens organisasjonen Debio gjennomfører den praktiske kontrollen på gårdsbruk, i fiskeoppdrett, hos importører og de som drive med videreforedling og omsetning. Skal produkter kunne merkes som økologiske, må de være dyrket i tråd med offentlig regelverk og produksjonen kontrollert av Debio.

På Mattilsynet sine sider kan du lese de tre veilederne som beskriver godkjent økologisk produksjon. Produkter fra godkjent produksjon merkes med Ø-merket. Dette er et beskyttet merke og kan ikke brukes uten godkjenning.

Økologisk uten sertifisering?

Ikke alle norske andelslandbruk har sertifisering hos Debio eller Demeter. Mange ønsker å sertifisere seg på sikt, men det er endel ting å tenke på i oppstarten som gjør at flere venter litt med denne prosessen til de har kommet godt inn i driften. Den nære kontakten mellom bonde/gartner og andelshaverne legger et godt grunnlag for tillit mellom produsent og forbruker, uavhengig av offentlig regelverk og sertifisering.

Planlegging av årets sesong bør innebære valg av driftsform og bruk av driftsmidler. Sertifisering for Ø-merking av produktene krever
 at produksjonen må være i tråd med reglene. Skal produktene selges som økologiske til personer utenom andelslandbruket, må de ha Ø-merke fra Debio for å kalles økologisk.

Kapittel 3 er bygget på tekst skrevet av NORSØK (tidligere Bioforsk) på side 16 og 17 i Håndboken for å starte andelslandbruk.

 

Tilbake til toppen