Hopp til innhold

Bærekraftig økonomi

Bærekraftig økonomi

Velkommen til deg som driver et andelslandbruk. Her på disse sidene har vi samlet flere ressurser som er nyttige for å utvikle andelsgården din mer.

I fanene over er det noen utvalgte temaer vi har fått tilbakemelding på at dere har behov for innspill på. Disse sidene vil kontinuerlig utvikles, og vi ønsker gjerne tilbakemelding fra deg på hva som er nyttig og hva som ikke er det.

Økonomisk bærekraft

I andelslandbruksmodellen jobber vi for at gårdsdriften skal være bærekraftig, slik det er fastsatt i Grunnprinsippene for andelslandbrukBærekraftig utvikling har tre deler: økologisk, økonomisk og sosialt. Alle delene henger tett sammen og må balansere i forhold til hverandre.

Økologisk og sosial bærekraft er det mange andelslandbruk som behersker godt, og som virkelig er kjernen i modellen. Men det er viktig å se på og utvikle den økonomiske bærekraften på gården din i tillegg. Det er mange ting å ta tak i for å sikre en lønnsom drift av et andelslandbruk.

Noen ord om økonomisk bærekraft

Under finner du en video vi har laget i samarbeid med Telemarksforsking med noen tanker om hva økonomisk bærekraft i andelslandbruk er og kan være.

Huskeliste for bærekraftig økonomi

1. Lønnsomhet på sikt

Hva betyr ordet lønnsomhet? Mange får assosiasjoner til bedrifter hvor penger er den største motivasjonen. Men det betyr egentlig helt enkelt at du må tjene nok penger på andelslandbruk til at du klarer å holde på med det på sikt. Lønnsomhet skal ikke gå utover alt det fantastiske med andelslandbruk som handler om det sosiale og det økologiske, og å lære om hvor maten kommer fra.

Det er mange andelslandbruk som startes og drives på idealisme og frivillighet. Det er veldig bra, og er i stor grad det som driver denne bevegelsen framover. Men undersøkelser og tilbakemeldinger viser at mange andelsbønder etter hvert ønsker seg mer lønn.

Hvis vi ikke tjener en anstendig lønn som andelsbønder, eller -gartnere vil idealismen vår kanskje ikke klare å holde oss gående lenge, eller at andre bønder ser fordelene ved å endre sin modell.

Økonomien i andelslandbruket ditt skal være rettferdig og varig, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå og i fremtiden.

2. Dine timer = kostnad

Mange bønder og gartnere i andelslandbrukene er altfor forsiktige når de skal legge inn estimat for antall timer for arbeidet sitt i budsjettet. Lønnsnivået per time er kanskje også for lavt.

Ofte blir resultatet at andelsprisene blir holdt for lave til at de som driver skal kunne få en anstendig lønn. Dette fører til at bøndene jobber veldig mange ubetalte timer, og er ikke bærekraftig på sikt.

For å kunne sette en høyere pris må også andelshaverne være villige til å betale mer. Derfor er det viktig å kommunisere til dem hvorfor det må være slik, men også hvilken merverdi de får av å være andelshaver.

3. Flere strategier for salg

Hvis antall andelshavere ikke dekker kostnadene til en fulltidsstilling, kan det være lurt å kombinere flere ulike salgskanaler.

Andelslandbruk kan fint kombineres med salg via REKO-ringdirekte avtaler med restauranter som vil kjøpe fra gården men ikke være andelshavere, eller salg på Bondens Marked eller i lokalbutikken.

Markedshager er et begrep som er blitt mer kjent i det siste. Mange andelslandbruk har allerede en drift som minner om markedshageprinsipper. Det vil si småskala, variert og effektivt med direktesalg til forbrukere og restauranter.

Mange av disse selger via andeler, eller har ulike abonnementsløsninger. Dette kombineres i mange tilfeller med salg av overskuddsvarer på REKO-ring, og til sammen kan dette sikre en lønnsom løsning. Å selge overskuddet av andelslandbruket krever at man har en tydelig kommunikasjonen med andelshaverne, og at man har en gjennomtenkt forretningsmodell.

4. Se på grunnprinsippene

Grunnprinsippene i andelslandbruk er et veldig nyttig verktøy, som kan hjelpe deg med å se problemstillinger knyttet til organisering og drift.

Gode råd fra Norsk Landbruksrådgivning

Vi har spurt Hans Gaffke, rådgiver for andelslandbruk og småskala grønnsaksproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning Øst, om hans tanker og forslag rundt det å drive andelslandbruk i Norge mer bærekraftig.

Noen enkle tips i hverdagen

Skriv timer på do

Et godt tips kan være å holde en timeliste på do. Eller et eller annet sted hvor du er ofte, slik at du husker å notere ned timene du bruker.

Tipset er fra Maren Langbakken ved Viker Røed andelsbruk

Har du tips?

Her ønsker vi tilbakmelding fra dere som driver på konkrete tips for å gjøre det enklere å jobbe med økonomi.

Online gratis kurs og verktøy

URGENCI - CSAct

Det finnes masse ressurser som er relevant i arbeidet deres med økonomisk lønnsomme andelslandbruk. URGENCI - det internasjonale nettverket for andelslandbruk har laget en digital gratis plattform med masse online kurs og ressurser for å utvikle ditt andelslandbruk. 

Takk

Innholdet i dette kapittelet er laget som en del av prosjektet "Andelslandbruk som forretningsstrategi i jordbruket" ledet av Fylkesmannen i Oslo og Viken i samarbeid med Telemarksforsking, Økologisk Norge, Growlab Oslo og andelsgårdene i Buskerud. Finansiert av Buskerud fylkeskommune, Buskerud landbruksselskap og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Tilbake til toppen