Hopp til innhold
Økologisk Norge mener

Lov med GMO i økolandbruket i fremtiden?

Økologisk landbruk må baseres på sorter som er avlet frem over tid, med et bredt mangfold av egenskaper som bidrar til både ytelse og holdbarhet også i et usikkert klima. 

I kronikken «er nordmenn klare for genredigert laks, hvete eller poteter?» i Nationen 4. april refereres GENEinnovates ferske undersøkelse rundt holdninger nordmenn har til genredigering i norsk matproduksjon. Det spørres retorisk om genteknologi bør bli tillatt brukt i økologisk matproduksjon.  

Verken GMO eller sprøytemidler er tillatt i økologisk landbruk i dag. 

Uklart spørsmål

Utgangspunktet for spørsmålet kommer fra undersøkelsen, hvor 60% av de spurte var positive til å ta i bruk teknologien når spørsmålet «se for deg at genredigering gjør at en matplante enklere kan dyrkes uten sprøytemidler, hvor positiv eller negativ er du til en slik genredigert plante blir brukt i økologisk matproduksjon» ble stilt.
Spørsmålsstillerne er klar over at GMO
 og kjemiske sprøytemidler i dag ikke er tillatt i økologisk landbruk, men er spørsmålet stilt på en måte som klargjør dette for de som blir spurt? Det ser ikke slik ut til å være tilfelle 

Helse- og miljøhensyn

Som det blir påpekt i undersøkelsen er det svært mange som er skeptiske til sprøytemiddelbruk, og mange av de som velger økologisk velger det på bakgrunn av miljø og helsehensyn knyttet til nettopp sprøytemidler. Undersøkelsen viser at nettopp de samme hensynene bekymrer norske forbrukere knyttet til genredigering, og et flertall er litt eller veldig bekymret for helse og miljørisiko ved bruk av genredigering på planter og dyr.
Til sammen 
peker dette på et ønske fra mange forbrukere om et landbruk som i større grad tar hensyn til miljø og helse, med mindre sprøytemidler heller enn at mange ser GMO og økologisk landbruk gå hånd i hånd i fremtiden. 

Genetisk mangfold

Føre var prinsippet er viktig i økologisk landbruk, og det er grunnleggende å tenke forebyggende og helhetlig. Ved å gi planter og dyr så gode og naturlige livsbetingelser som mulig, reduseres behovet for å behandle sykdom og skadegjørere med medisiner og sprøytemidler. For å møte framtidas klimautfordringer med godt tilpassede plantesorter, må vi heller rette blikket mot de store genetiske verdiene som bønder over hele verden forvalter og foredler hver dag, og ressursene i genbanker, små og store over hele verden. I tiden fremover vil økologisk landbruk fortsette å gå i front for sorter som er avlet frem over tid, med et bredt mangfold av egenskaper som bidrar til både ytelse og holdbarhet i usikkert klima 

 

Tilbake til toppen