Hopp til innhold
Oikos mener

Nye GMO-er kan true framtidas mat

Oikos - Økologisk Norge påpeker risikoene ved alle typer genredigering. – Vi støtter internasjonal økologibevegelse i kravet om full åpenhet, regulering og merking av GMO-organismer, sier daglig leder Børre Solberg.

 Oikos – Økologisk Norge krever full åpenhet, regulering og merking av alle typer genredigerte organismer og sier klart nei til de «nye» GMO-ene med hensyn til økologisk landbruk.

Førstkommende torsdag, 18. januar, kommer EU-domstolen med foreløpige konklusjoner om hvorvidt noen av de nye teknikkene for genredigering faller utenfor rammen av den europeiske lovgivningen om GMO. Domstolens endelige konklusjoner forventes i midten av 2018.
EU-avdelingen av den internasjonale organisasjonen for økologisk landbruk, IFOAM-EU, kunngjør sitt vedtak i en pressemelding i dag: Den internasjonale økologibevegelsen krever at også de nye gen-teknikkene skal omfattes av dagens GMO-lovverk. IFOAM sier samtidig et klart nei til å ta i bruk genredigerte organismer i økologisk landbruk. 

–Vårt krav er altså fundert i IFOAM, uttaler Børre Solberg, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. Vi er svært tilfreds med vedtaket i IFOAM, som samsvarer med våre holdninger til bruk av GMO.

De nye teknikkene for genredigering, som CRISPR og gendrivere, hører ikke hjemme i et økologisk bærekraftig landbruk.

For mye usikkerhet

– Selv om CRISPR og andre nye metoder er mer presise enn de gamle GMO-ene, er det fortsatt en stor og uavklart risiko for negative konsekvenser, både for den enkelte organisme og for økosystemene som helhet, understreker Solberg. – Man kan klippe ut eller inn en liten bit i et genom, men vi vet fortsatt lite om hva som skjer med helheten i organismen og i miljøet og over tid. 
Det har jo dessverre vist seg mange ganger at det kan oppstå ukjente, utilsiktede effekter og irreversible prosesser når GMO-er kommer ut i naturen. 
– Det haster derfor nå med å få på plass nasjonale og internasjonale reguleringer for alle typer genredigerte organismer, uttaler Solberg.

Quick-fix-forsøk

CRISPR og gendriverteknikken innebærer drastiske inngrep i genmatrialet, i håp om å løse problemer i det industrielle landbruket. 
– Det vi har sett til nå av GMO-er representerer ikke noen bærekraftig løsning. I stedet er det i aller høyeste grad forsøk på å «reparere» på et uetisk og ikke bærekraftig landbruk, sier Solberg.

Mister valgfrihet

All utsetting av genredigerte organismer gir økt risiko for genforurensning. Dette vet vi fortsatt like lite om for CRISPR-organismer som ved tradisjonelle GMO’er, påpeker Solberg. – Resultatet av slik utsetting kan fort bli at både bønder og forbrukere mister retten til å velge GMO-frie alternativer.

Trygge alternativer finnes

I Økologisk landbruk er det grunnleggende å tenke forebyggende og helhetlig. Ved å gi planter og dyr så gode og naturlige livsbetingelser som mulig, reduseres behovet for å behandle sykdom og skadegjørere med medisiner og sprøytemidler. For å møte framtidas klimautfordringer med godt tilpassede plantesorter, må vi heller rette blikket mot de store verdiene som ligger bevart i genbanker, blant annet den på Svalbard.

Naturlig foredling

– Vi ønsker en helhetlig tilnærming til landbruk, med basis i utvikling av varig bærekraftige løsninger. Ny forskningsbasert kunnskap om det som foregår i dyre- og plantecellene, må heller benyttes i det naturlige foredlingsarbeidet. Forskningen må heller sette inn ressurser på å hente ut og videreforedle det genmaterialet vi har med trygge metoder. Man bør også sørge for at det opprettes bruksgenbanker for å få fart på det lokale foredlingsarbeidet.

Blindspor uten framtid

– De nye teknikkene for genredigering, som CRISPR og gendrivere, hører ikke hjemme i et økologisk bærekraftig landbruk. Det er et slikt landbruk vi er nødt til å utvikle for å sikre mat for generasjonene etter oss. Alt vi til nå har sett av disse nye teknikkene, er i likhet med de gamle GMO-ene, et blindspor i foredlingsarbeidet, avslutter daglig leder Børre Solberg i Oikos – Økologisk Norge.

Tilbake til toppen