Hopp til innhold
Ytring:

Landbruksjournalist sprer vas om Økologisk Norge

Økologisk Norge imøtegår Norsk Landbruks kommentarartikkel «Salg av rå melk må forbys», der journalisten presenterer rent vas om oss. Vi ba redaktøren om plass for følgende tilsvar. 

Vi i medlemsorganisasjonen Økologisk Norge ser at Norsk Landbruk sin kommentarspaltist, Øystein Heggdal, bringer til torgs en rekke villedende påstander om oss, i artikkelen «Salg av rå melk må forbys».

Her har skribenten gått seg fullstendig vill og havnet på feil jorde. Han bringer til torgs direkte gale og misvisende påstander vedrørende vår organisasjon. Vi i Økologisk Norge ser oss derfor nødt til å imøtegå dem.
Heggdal har selvsagt rett til å mene hva han vil om forslaget til ny forskrift om salg av rå melk, og han må gjerne kreve et totalforbud. Men når han omtaler Økologisk Norges meninger om saken, bør han som et minimum holde seg til fakta.

Vi vil ha fagmessig kontroll

Økologisk Norge har i vår høringsuttalelse applaudert forslaget om en forskriftsendring slik at salg av rå melk endelig kan komme inn i ordnede og kontrollerte former, med en god og fagmessig kvalitetskontroll. Vi mener at forslaget til ny forskrift vil være en forbedring av den gjeldende forskriften. For det er altså ikke slik at salg av rå melk under gjeldende forskrift er forbudt, slik Heggdal hevder. Pr i dag er slikt salg tillatt og det har det vært siden 1952. Men forutsetningen er at det er tilfeldig, altså uten noen krav til verken kvalitetskontroll eller gode, forskningsbaserte tiltak for å sikre forbrukeren et trygt produkt.
Det vi i Økologisk Norge ønsker, er altså en forbedring av forskriften, i stedet for et totalforbud. Her er vi også helt på linje med det en organisasjon som Norges Bondelag har skrevet i sitt høringssvar.
Vi i Økologisk Norge har, i likhet med Bondelaget, mer tro på systematisk kvalitetskontroll og opplysning enn på bastante forbud, som er det Heggdal krever.

Dyrevelferd er overordnet

Også når det gjelder husdyrhelse sprer Heggdals ytring myter, ved å unnlate å gi helhetlig informasjon.
Det faktiske er at i økologisk landbruk er forebygging av sykdom helt overordnet og grunnleggende, i både husdyr- og planteproduksjoner. Økologiregelverket krever eksplisitt at medisinsk behandling av syke dyr skal skje i samråd med veterinær og at dyrets velferd er overordnet. Valg av annet enn standard veterinært behandlingsmiddel, forutsetter iht. Mattilsynets veileder, at veterinæren går god for at middelet har effektiv terapeutisk virkning på aktuell dyreart og tilstand. (Veilederens punkt 3.7.)

Mattilsynet er forvalter

Journalist Heggdal er i tillegg så uetterrettelig at han i sin ytring hevder at det er Økologisk Norge som sitter som forvaltere av Økologiforskriften. Dette er helt feil.
Mattilsynet er forvalter av Økologiforskriften, og Debio kontrollerer og sertifiserer på oppdrag fra Mattilsynet.
Økologisk Norge er en fri og uavhengig medlemsorganisasjon, som samler både bønder og forbrukere. Vi ivaretar økobøndenes politiske interesser. Vårt formål er å arbeide for å fremme og utvikle økologisk landbruk og forbruk i samsvar med økologiprinsippene.
Det hadde jo også vært hyggelig om Heggdal hadde vært såpass oppdatert at han snart hadde fått med seg at vi heter Økologisk Norge, selv om det bare er ett år siden vi endret navnet.

Underbygger med visvas

For å gjøre det hele komplett, sprer Heggdal løse påstander og knytter oss til noe han kaller vår amerikanske «søsterorganisasjon». Ifølge ham skal denne organisasjonen mene ting om temaer som er langt utenfor vårt fagområde. Vi kjenner oss ikke igjen i denne sammenlikningen.
Og bare så det er klart: Økologisk Norge mener ingenting om humane vaksineprogrammer eller om «rått vann», og vi har aldri fremmet noe syn om noe av dette.
Også her er Heggdal altså havnet på feil jorde i sin store iver etter å spre sitt vrengebilde av økologisk landbruk som uansvarlig og antimoderne. Fra den posisjonen underbygger han påstandene sine med det rene vas.

Marit Grinaker Wright, seniorrådgiver i Økologisk Norge

Tilbake til toppen