Hopp til innhold
Økologisk Norge mener:

Høring: Ja til trygt salg av rå melk

Den nye forskriften må gi forbrukerne frihet til å kjøpe fersk melk direkte fra bonden og gi bøndene reell næringsfrihet til å selge et trygt produkt i samsvar med etterspørselen.

Salget av fersk rå melk må inn i ordnede former. 
Melkebønder med et tilstrekkelig lokalt marked, må kunne utvikle gårdens verdiskaping gjennom trygt salg av fersk rå melk i samsvar med den lokale etterspørselen.
Dette er hovedpunktene i den høringsuttalelsen som Økologisk Norge i dag har sendt til Mattilsynet.

Bare tilfeldig salg lov

Med dagens forskrift er salg av fersk rå melk direkte fra gården bare tillatt når det er "tilfeldig". Fast, avtalt salg av rå melk er forbudt. Forbrukere som ønsker å kjøpe fersk melk, kan bare få kjøpt melk når de tilfeldigvis er innom hos bonden.
I fjor høst kom endelig et lenge ventet forslag til endring av forskriften. Økologisk Norge har flere innvendinger til forslaget.

forbrukeropplysningen må være realistisk og tydelig

Trygt salg er viktigst

Økologisk Norge mener det viktigste i en ny forskrift om salg av fersk rå melk, vil være å sikre at den som tapper og selger rå melk direkte til forbruker, har god kontroll på melkekvaliteten gjennom solid fagkunnskap, gode rutiner og regelmessig prøvetaking. Økologisk Norge stiller seg uforstående til at det skal kreves advarsler på emballasjen og at egne skriv skal sendes med kundene. 

Melk i verdensklasse

I følge Tine ble 96,3 prosent av all melk som ble levert i 2017, klassifisert som elitemelk. Dette viser at melkeprodusentene har svært god hygienekontroll. Siden holdbarheten er et kritisk punkt, er vi enige i at forbrukeropplysningen må være realistisk og tydelig samt gi god informasjon om rett bruk, kjøling og holdbarhet.
Norsk Gardsost har oppdatert og verdifull kompetanse om trygg håndtering av rå melk. Dette må benyttes for å gjenoppbygge kompetansen hos de som vil kunne selge rå melk fra garden på en trygg måte.

Markedet må avgjøre volumet

Forslaget slik det foreligger fra Mattilsynet innebærer en begrensning i omsatt volum på 5000 liter. Trygt salg av rå melk i tråd med markedets behov krever investeringer i fagkunnskap, bygninger og utstyr. Med et så lite volum som Mattilsynet foreslår, vil det i praksis ikke være mulig for noen å satse på dette som en næringsvei. Økologisk Norge mener derfor at salgsvolumet hos den enkelte bonde skal avgjøres av markedets etterspørsel.

Matnasjonen Norge

Regjeringen har etablert Matnasjonen Norge som politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. Mange bevisste forbrukere ønsker å ha friheten til å kjøpe fersk melk direkte fra bonden. Med norsk melk i verdensklasse og kompetansen som Norsk Gardsost sitter på, kan rå melk være med på å skape et større matmangfold og nye næringer.
Økologisk Norge ser fram til at omsetning av rå (upasteurisert) melk og fløte i trygge og ordnede former, nå legaliseres.

 

Tilbake til toppen