Hopp til innhold


Visste du at...?

Økologiske høner får være ute, de får flakse og fly, støvbade, hakke, grave, lete etter frø og insekter. Økologiske høner lever bedre og mer naturlige liv enn andre høner. 

 • Høner er sosiale og aktive dyr.
 • Kyllinger kan kjenne igjen morens lyder allerede mens de ligger inni egget.
 • Våre høner stammer fra asiatiske jungelhøner. De er svært sosiale fugler, som gjerne steller hverandre mens de sandbader og gjerne sover tett inntil hverandre på grener om natten.
 • Høner som husdyr har blitt holdt av mennesker i omtrent ti tusen år. 

Hva er spesielt med økologiske høner?

 • Økologiske høner er de eneste hønene som garantert får lov til å være ute, med tilgang til dagslys og en normal døgnrytme. 
 • Det er ikke lov å holde økologiske høns i bur.
 • Økologiske høns har vesentlig bedre plass til å bevege seg enn konvensjonelle høns.
 • Gulvarealet inne i det økologiske hønsehuset skal være 1 m² pr. 6 høner i økologisk, mens i vanlig eggproduksjon kan det være hele 9 høner pr m²
 • Ute-arealene skal være minst 4 m² for hver økologiske høne. For andre høns er det ingen krav til at de får være ute i det hele tatt.
 • For økologiske høns, skal både hønsehuset og ute-arealene legges til rette for at dyrene i størst mulig grad kan utøve sin naturlige adferd.
 • Utendørsarealet og fôret som hønene spiser, skal være økologisk dyrket. 

Hva spiser økologiske høner?

 • Som hovedregel skal det økologiske fôret være dyrket lokalt. Minimumskravet er at 20 % av hønefôret skal komme fra egen gård eller fra regionen. Hønsene skal også få grovfôr som høy og rotgrønnsaker.
 • Nyere forskning viser at åkerbønner, som kan dyrkes i Norge, kan erstatte soya i hønsefôr
 • Fôringsforsøk utført i Danmark tyder på at å gi finsnittet, tidlig høstet protein-grovfôr gir hønene bedre helse og velferd. Se filmen fra danske Økologisk Landsforening nederst på sida.

Har økologiske høner det bedre enn andre?

 • God dyrevelferd er helt sentralt i alt økologisk husdyrhold.
 • Dyrevelferden er bedre for økologiske høner, siden de har mye større frihet til å bevege seg og være aktive. De kan strekke kroppen, flakse med vingene og fly. De kan også hakke, grave, støvbade, lete etter frø og insekter, og de kan legge egg i et rede. 
 • Høns trives ikke på åpne plasser uten noen form for beskyttelse. For at luftegården skal ivareta hønsenes naturlige behov for trygghet og trivsel, bør den tilby skygge, le, beiteplanter, frø, frukter og insekter og uteområdet må gi vern mot rovdyr og trær som de kan vagle seg på. De må også ha god nok plass til å unngå konfrontasjoner med andre høns. Les mer hos Landbruksdirektoratet.
 • En del økologiske eggprodusenter strekker seg lenger enn minstekravene i økologiregelverket.
 • Nyere forskning viser også at verpehøns med mye uteliv på god plass, er mindre utsatt for parasittangrep enn andre høner

Er økologiske egg sunnere?

 • Egg inneholder alle næringsstoffene kroppen vår trenger for vekst og vedlikehold, bortsett fra vitamin C. 
 • Økologiske egg er mer næringsrike enn andre egg, ifølge en rapport fra det svenske Livsmedelsverket (tilsvarer vårt Mattilsynet).
 • All økologisk produksjon blir inspisert og kontrollert hvert år, både med planlagte og uanmeldte kontroller. Debio utfører kontrollene.

Stadig flere kjøper økologiske egg

 • Salget av økologiske egg er mer enn tredoblet på ti år. I 2018 ble det solgt 4.670 kilo økologiske egg i Norge. 
 • Nå er nesten hvert tiende egg som selges i butikk, lagt av ei økologisk høne. 
 • Så godt som alle produserte økologiske egg, når fram til kunden som økologisk vare.
 • Noen økologiske eggprodusenter jobber for at deres verpehøns skal bli brukt til mat når de ikke verper mer.
 • Sjekk fjørfe i vår økoguide
 • Økologisk Norge har en egen faggruppe for husdyrhold og dyrevelferd.

Her kan du se danske Økologisk Landsforenings film om grovfôr til høner

 

Tilbake til toppen