Hopp til innhold

Fagmøte om jordhelse

Ei sunn matjord er kilden til friske avlinger, karbonbinding og god økonomi. Hva kan gjøres for å bedre matjorda?

Informasjon

  • Dato: 24. sep. 2020 - 10:00 - 14:30
  • Påmeldingsfrist: 22. sep. 2020
  • Sted: Skatten, Hagegata 22-24, Tøyen i Oslo
  • Se kart
  • Arrangør: Landbrukets Økoløft

Velkommen til åpent fagmøte der inspirasjonsbønder og rådgivere deler av sine erfaringer med å bygge ei sunn matjord i økologisk produksjon. Møtet er for deg som er nysgjerrig på metoder for å bedre jordhelsa og på økologisk produksjon, eller som allerede driver økologisk og vil lære mer.

Møtet arrangeres av Landbrukets Økoløft som en del av ØKOUKA i Oslo. Deltakelse er gratis og det er begrenset antall plasser. Påmelding til elin@okologisknorge.no senest 22. september.

Møtet streames her:

 

Opplegget tilpasses de aktuelle smittevernrådene (avstand, matservering, hygiene o.l.). 

Program

10.00-10.15 Velkommen ved dagens ordstyrer Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge
10.15-10.30 Om Landbrukets Økoløft og hvorfor Bondelaget satser på jordhelse og økologisk produksjon v/Egil Hoen, styret i Norges Bondelag
10-30-10.40 Hvorfor Småbrukarlaget satser på jordhelse og økologisk produksjon v/Johan Warlo, rådgiver Norsk Bonde- og Småbrukarlag
10.40-11.15 Hva må til for å få et jordøkosystem til å fungere – og hva er egentlig forskjellen på regenerativt og økologisk landbruk? v/Maren Holte, rådigver i Norsk Landbruksrådgiving Øst
11-15 -11.30 Beinstrekk
11.30-12.15 Jordbiologi, fangvekster og jordhelse i økologisk kornproduksjon v/Hellek Berge, inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
12.15-12.30 Myndighetenes satsing på matjorda: Jordprogrammet og 4/1000, v/Jon Magnar Haugen, Landbruks- og matdepartementet
12.30-13.30 Økologisk lunsj
13.30 – 14.15 Hvordan bruke planter og dyr til å bygge ei sunn jord? Regenerativ allsidig produksjon på Virgenes andelsgård v/Tore Jardar Wirgenes, inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
14.15-14.30 Avsluttende refleksjoner og kommentarer

 

Kontaktperson

Elin Rømo Grande
Telefon: 95799948
Tilbake til toppen