Hopp til innhold
Økologisk Norge

Ekstraordinært landsmøte

Velkommen til Økologisk Norges ekstraordinære, digitale landsmøte 12. november.

Informasjon

  • Dato: 12. nov. 2020 - 18:00
  • Sted: Digitalt
  • Arrangør: Landsstyret i Økologisk Norge

Landsstyret i Økologisk Norge inviterer til ekstraordinært, digitalt landsmøte torsdag 12. november kl. 18.00-20.00. Frist for påmelding til landsmøte er 30. oktober. 

Meld deg på til landsmøtet her.

Saker som skal behandles av landsmøtet er:
Sak EL01-20 Konstituering  
Sak EL02-20 Politisk plattform 
Sak L03-20 Strategi og handlingsplan


Våren 2020 arrangerte Økologisk Norge et digitalt landsmøte. To saker ble utsatt på det digitale landsmøtet, nemlig politisk plattform og strategi og handlingsplan. Landsstyret foreslo å utsette disse sakene til et fysisk møte til høsten, da de ønsket større involvering fra organisasjonen enn det et digitalt møte gir rom for. I og med at covid-19-situasjonen har ført til at tillitsvalgtsamlingen høsten 2020 har blitt avlyst, har landsstyret sett seg nødt til å innkalle til et ekstraordinært landsmøte og allikevel behandle disse to sakene digitalt. Det ekstraordinære, digitale landsmøtet vil ha en annen form enn et ordinært landsmøte. I følge vedtektene våre skal et ekstraordinært landsmøte kun ta for seg de sakene som er satt opp på dagsorden. Landsstyret ønsker å åpne for diskusjon og innspill på det digitale møtet, og setter av god tid til behandling av møtets to saker. 

Ekstraordinært landsmøte vil gjennomføres på Teams. Lenke og mer informasjon om møtet sendes ut til alle påmeldte i god tid i forkant av møtet. 

Vel møtt!

Kontaktperson

Ida Barratt-Due Solum
Telefon: 24 12 41 07
Tilbake til toppen