Hopp til innhold

Ekstraordinært landsmøte

Velkommen til ekstraordinært digitalt landsmøte 12. november.

Informasjon

  • Dato: 12. nov. 2020 - 18:00
  • Sted: Digitalt
  • Se kart
  • Arrangør: Landsstyret i Økologisk Norge

Landsstyret i Økologisk Norge inviterer til ekstraordinært, digitalt landsmøte torsdag 12. november kl. 18.00-20.00. Frist for påmelding til landsmøte er 30. oktober. 

Meld deg på til landsmøtet her.

Saker som skal behandles av landsmøtet er:
Sak L01-20 Konstituering  (lenke kommer)
Sak L02-20 Politisk plattform (lenke kommer)
Sak L03-20 Strategi og handlingsplan (lenke kommer)

Våren 2020 arrangerte Økologisk Norge et digitalt landsmøte. To saker ble utsatt på det digitale landsmøtet, nemlig politisk plattform og strategi og handlingsplan. Landsstyret foreslo å utsette disse sakene til et fysisk møte til høsten, da de ønsket større involvering fra organisasjonen enn det et digitalt møte gir rom for. I og med at covid-19-situasjonen har ført til at tillitsvalgtsamlingen høsten 2020 har blitt avlyst, har landsstyret sett seg nødt til å innkalle til et ekstraordinært landsmøte og allikevel behandle disse to sakene digitalt. Det ekstraordinære, digitale landsmøtet vil ha en annen form enn et ordinært landsmøte. I følge vedtektene våre skal et ekstraordinært landsmøte kun ta for seg de to sakene som er satt opp på dagsorden. Landsstyret ønsker å åpne for diskusjon og innspill på det digitale møtet, og setter av god tid til behandling av møtets to saker. 

Landsstyret jobber med å finne digital plattform til gjennomføring av landsmøtet. Landsmøtedeltagerne vil få informasjon om dette i god tid før møtet. 

Vel møtt!

Kontaktperson

Ida Barratt-Due Solum
Telefon: 24 12 41 07
Tilbake til toppen