Hopp til innhold
fra oikos.no

Selvsagt er økologisk miljøvennlig

Vi påstår ikke at økologisk landbruk pr i dag er hundre prosent ideelt og har funnet alle svarene, men vi baserer oss selvsagt på vitenskap og ønsker mer forskning velkommen.

Oppslag i flere medier i går og i dag hevder bombastisk at «En ny svensk rapport viser at økologisk landbruk ikke er mer miljøvennlig». De svenske forskerne som står bak rapporten, tar selv sterk avstand fra den måten som deres arbeid er blitt tolket på. Viktige miljøaspekt er ikke vurdert.

Det er et klart grunnprinsipp og et mål at økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner. Dette er varsomhetsprinsippet, og det er ett av de fire grunnprinsippene for alt økologisk landbruk.
De siste dagene har påstanden at "forskning viser at økologisk landbruk ikke er mer miljøvennlig enn konvensjonelt", florert i flere medier og blitt brukt til å hevde at økotilskuddene må fjernes.

Unyansert og uten dekning

– Påstanden om at økologisk landbruk ikke er mer miljøvennlig enn konvensjonelt, strider mot sunt bondevett, sier styreleder i Oikos – Økologisk Norge, økobonde Jostein Trøite fra Trøndelag (bildet).
Selv understreker de svenske forskerne som skrev rapporten for Livsmedelsverket, i et innlegg i Dagens Nyheter, at å trekke slike konklusjoner som de som er gjengitt blant annet i Nationen, er unyansert, kategorisk og fullstendig uten dekning i rapporten.
– Det er altså ikke noen solid faglig enighet blant forskere som ligger til grunn for påstanden, understreker Trøite.

Utelater viktige miljøaspekt

Rapporten har ikke tatt med i vurderingene flere viktige miljøaspekt der konvensjonelt landbruk ofte kommer dårligere ut. Det gjelder blant annet viktige miljøproblemer som forurensning av jord og vann fra kunstgjødsel og sprøytemidler og tap av biologisk mangfold. Rapporten utelater også forskning omkring langsiktige aspekter, dyrevelferd, giftrester i mat og risiko ved håndtering av giftige plantevernmidler i produksjonen.
– Økologisk landbruk er basert på en helhetlig og langsiktig tenking og kommer bedre ut på alle disse punktene, framholder Jostein Trøite.

Økologisk er spydspiss

Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet. Dette er et av det økologiske landbrukets grunnprinsipper.
– Vi i Oikos - Økologisk Norge påstår ikke at det økologiske landbruket pr i dag er hundre prosent ideelt og har funnet alle svarene, sier Jostein Trøite. – Men vi baserer oss selvsagt på vitenskap og ønsker mer forskning velkommen.
– I en tid der det konvensjonelle landbruket over hele verden sliter med alvorlige miljøproblemer som jorderosjon, soppsykdommer og avlingssvikt, kan utvikling og forbedring av økologiske metoder fungere som spydspiss og veileder i å finne nye løsninger. Dette vil komme både naturmiljøet, kommende generasjoner og alle bønder til gode, framholder styreleder Jostein Trøite i Oikos – Økologisk Norge.

 


Definisjon på økologisk landbruk

Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle.

Kilde: International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM )

 

Tekst: Marit G. Wright

Tilbake til toppen